Customer Journey Analytics Guardrails

Det här dokumentet innehåller begränsningar för olika komponenter i Customer Journey Analytics. Information om säkerhetsutkast, omfångsparametrar och berättiganden finns i Produktbeskrivning för Customer Journey Analytics eller Produktbeskrivning för Adobe Analytics Add-on: Customer Journey Analytics.

Begränsningstyper

Det finns två typer av standardgränser i det här dokumentet:

Typ av skyddsräcke
Beskrivning
PrestandagarDRAils (mjuk gräns)
Prestandaskydd är användningsgränser som relaterar till omfattningen av dina användningsfall. När du överskrider prestanda för säkerhetsritningar kan du uppleva prestandaförsämring och fördröjning. Adobe ansvarar inte för sådana prestandaförsämringar. Kunder som genomgående överträffar en prestandaregardit kan välja att licensiera ytterligare kapacitet för att undvika prestandaförsämring.
Systemstyrda skyddsräcken (fast gräns)
Systemstyrda säkerhetsutkast används av användargränssnittet eller API:t för Customer Journey Analytics. Detta är begränsningar som du inte kan överskrida eftersom gränssnittet och API hindrar dig från att göra det eller returnerar ett fel.

Vissa funktioner och deras associerade värde för gränsen beror på vilket Customer Journey Analytics-paket du är berättigad till.

NOTE
Värdena som beskrivs i det här dokumentet kan ändras baserat på fortsatta förbättringar av produkten. Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar. Om du vill veta mer om anpassade begränsningar kontaktar du kundtjänstrepresentanten.

Ad hoc-SQL-frågor

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Timeout för försök igen
90
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal sekunder innan rapportmotorn svarar att det tar för lång tid att returnera resultaten (eventuellt på grund av andra samtidiga begäranden). Det går att begära igen.
Timeout för försök inte igen
600
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal sekunder innan tidsgränsen för Ad Hoc SQL-frågor uppnås. I annat fall anges det maximala antalet sekunder innan rapportmotorer rapporterar tillbaka att det har tagit för lång tid att returnera resultaten, och det bör inte göras ett nytt försök. Begäran returnerar troligen aldrig resultat på grund av fel i bakgrundsprocessen.
Mätvärden
150
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal mått i en begäran.
Interaktiva frågans utdatarader
50 000
Systemstyrd Guardrail
Standardantal returnerade rader om inget annat anges.

Analysis Workspace-projekt

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Synliga rader per tabell
400
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal synliga rader i friformstabeller i ett Analysis Workspace-projekt.
Exporterbara rader per tabell
50 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal rader som kan exporteras per dimension.
Paneler per projekt
15
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal paneler per projekt.
Visualiseringar per panel
25
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal visualiseringar per panel.
Härledda fält per frihandstabell
5
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal olika härledda fält i en friformstabell.

Målgrupper

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Målgruppsfilter
20
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal filter per publik.
Antal målgruppsidentiteter
20 miljoner
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal identiteter per publik.
Målgruppsuppdateringsfrekvens
4
Systemstyrd Guardrail
Maximal frekvens i timmar publik kan uppdateras.
Fönstret Uppslagning av målgruppsuppdatering
90
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal dagar för uppdateringsfönster.
Uppdaterar förfallodatum för målgrupp
13
Systemstyrd Guardrail
Det maximala antalet månader som publiken inte längre kan uppdatera från det datum då den skapades. Kunderna kan förlänga denna period i ytterligare 13 månader.
Antal uppdaterade målgrupper
75, 150
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal uppdaterade målgrupper, värdet varierar beroende på Customer Journey Analytics-paketet (se produktbeskrivning).

Se även Experience Platform Real-time Customer Data Platform Guardrails.

Förfallodatum för automatiserad datamängd

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Arbetsorder
20
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal arbetsorder för utgående datauppsättning per månad.

Anslutningar, datavyer, projekt

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Projekt
50 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal projekt för en organisation.
Datavyer
2 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal datavyer för en organisation.
Datavyer
50
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal datavyer för en anslutning
Datauppsättningar
100
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal datauppsättningar per anslutning.
Anslutningar
1000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal anslutningar för en organisation.
Anslutningstitel
500
Systemstyrd Guardrail
Högsta antal tecken för en anslutningsrubrik.
Mätvärden
5 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal mätvärden i en datavy.
Mått
5 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal dimensioner i en datavy.
Anteckningsrubrik
100
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal tecken för en anteckningstitel.
Anteckningsbeskrivning
250
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal tecken för en anteckningsbeskrivning.
Schemafält
10
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal schemafält (exklusive standardfält) när regler definieras för en härlett fält.
Uppslags-/profilfält
3
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal söknings- eller profilschemafält inom maximalt antal schemafält (exklusive standardfält) när regler definieras för ett härlett fält.
Härledda fält
100-500
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal härledda fält per anslutning. Värdet varierar beroende på Customer Journey Analytics-paketet (se produktbeskrivning).

Gränser för dataöverföring

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Fält
10 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal egenskaper eller fält per rad i en datauppsättning.
Unika strängar
10 miljoner
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal unika nycklar per sökdatamängd.
Rader
1 miljon
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal rader per unikt person-ID under en viss månad i en anslutning.
Radstorlek
2
Performance Guardrail/Systemstyrd Guardrail
Genomsnittlig storlek i kilobyte per rad med data som importerats till Customer Journey Analytics (mjuk gräns). En statisk gräns för radstorlek bestäms av Guardrails för datainmatning i Experience Platform.

Se även Experience Platform Guardsedningar för datainmatning.

Export av måldata

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Dataexport
Total godkänd datasjölagring
Prestandagardri
Kunden kan använda export av måldatauppsättning för att exportera kunddata i datasjön upp till Total Authorized Data Lake Storage.
Tillgängliga datauppsättningar
Profil och händelse
Systemtvångstskydd
Händelse-, profil- eller uppslagsdatauppsättningar som har skapats i användargränssnittet i Experience Platform efter att data har importerats eller samlats in via Sources, Web SDK, Mobile SDK, Analytics Data Connector och Audience Manager.

Se även Experience Platform Skyddsramar för datauppsättningsexport

Datallandningszon

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Data Landing Zone per sandbox
1
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal datalandningszoner per sandlåda.
Datalagring
7
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal dagar data lagras i datalandningszonen innan de tas bort.

Fältbaserad stygn

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Namngivna datauppsättningar
5-50
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal sammanslagna datauppsättningar per kund. Värdet varierar beroende på Customer Journey Analytics-paketet (se produktbeskrivning).
Backfill-data
60-395
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal dagar med data för bakgrundsfyllning. Värdet varierar beroende på paketet Customer Journey Analytics (se produktbeskrivning).

Filter och beräknade värden

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Behållare per filter
50
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal behållare per filter.
Mått per beräknat mått
25
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal mätvärden per beräknat mätvärde.
Mätvärden och Dimensioner per filter
25
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal unika mått per filter.
Kapslade behållare per filter
10
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal kapslade behållare per filter.
Regler per filter
100
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal regler per filter.
Strängjämförelser per Dimension och filter
100
Systemstyrd Guardrail
Högsta antal strängjämförelser per dimension och filter.
Beräknade mätvärden
6 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal beräknade värden för en organisation.
Filter
50 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal filter som du kan definiera för en organisation.
API-anrop
120
Systemstyrd Guardrail
API-begäranden per minut (12 begäranden var sjätte sekund).

Mobilapplikation

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Plattor
16
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal plattor per styrkort.
Filter
10
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal filter per styrkort.
Mått
10
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal dimensioner per styrkort.

Report Builder

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Arbetsbokens filstorlek
5
Systemstyrd Guardrail
Största filstorlek i MB för en schemalagd arbetsbok.
Datablock
1000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal datablock per arbetsbok.
Mätvärden
20
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal mätvärden per datablock.
Datumintervall
13
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal månader som ett datumintervall kan omfatta per datablock.
Rader
50 000
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal rader per datablock.

Fullständig tabellexport

Namn
Värde
Begränsa typ
Beskrivning
Rader per rapport
3 miljoner - 300 miljoner
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal rapporteringsrader per rapport. Värdet varierar beroende på Customer Journey Analytics-paketet (se produktbeskrivning).
Uppdelningar per tabell
5
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal uppdelningar per tabell.
Mätvärden per tabell
5
Systemstyrd Guardrail
Maximalt antal mätvärden per tabell.
Schemaläggningsfrekvens
1
Systemstyrd Guardrail
Exporten kan schemaläggas en gång (1) om dagen eller längre (t.ex. en gång varannan dag eller en gång i veckan).

Latenser

NOTE
Bearbetningstiderna nedan är Guardrails, inte avtalade servicenivåavtal (SLA). Latensen varierar beroende på kundens konfiguration, datavolymer och konsumentprogram. Reella bearbetningstider är ofta snabbare. Se ert Customer Journey Analytics-avtal för era specifika avtalsvillkor och SLA. Se Experience Platform Guardsedningar för datainmatning för mer information.
Dataflöde
Förväntad fördröjning
Adobe Analytics till Adobe Analytics Source Connector (A4T aktiverat)
< 30 minuter
Adobe Analytics Source Connector to Real-time Customer Profile (A4T inte aktiverat)
< 2 minuter
Adobe Analytics Source Connector to Real-time Customer Profile (A4T enabled)
< 30 minuter
Inmatning av data i datasjön från Edge Network eller inmatning av strömning
< 60 minuter
Datainmatning i datasjön från Adobe Analytics Source Connector
< 2,25 timmar
Dataintag i Customer Journey Analytics från datasjön
< 90 minuter
Stitching (valfri funktion; se Översikt över titlar för mer information)
< 3,25 timmar
Adobe Analytics Source Connector Backfill på mindre än 10 miljarder händelser (max 13 månaders historiska data)
< 4 veckor
Audience Publishing till kundprofil i realtid, inklusive automatisk generering av direktuppspelningssegmentet, så att segmentet kan vara klart att ta emot data.
cirka 60 minuter
Uppdatera frekvens för målgrupper
Engångsuppdatering: fördröjning på mindre än 5 minuter.
Uppdatera var fjärde timme, varje dag, varje vecka, varje månad (fördröjningen går hand i hand med uppdateringsfrekvensen).
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79