Gegevens classificeren met labels

Leer hoe te om etiketten op uw schema's en datasets toe te passen. Met labels voor gegevensgebruik kunt u gegevens labelen en classificeren op basis van het bedrijfsbeleid, de contractuele verplichtingen, de nalevingsvereisten en de regionale regelgeving in Adobe Experience Platform. Deze mogelijkheid is van essentieel belang voor het onderscheiden van bekende en onbekende gegevens over uw klanten en het toepassen van de juiste besturingselementen voor gegevensgebruik op basis van de aard van de gegevens. Zie voor gedetailleerde productdocumentatie gegevensgebruikslabels beheren in de gebruikersinterface en gegevensgebruikslabels beheren met API

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763