Verifiëren en toegang Experience Platform API's

Leer hoe u aan de slag gaat met Adobe Experience Platform API's. Deze zelfstudie begeleidt u door het proces om verificatiereferenties te maken en Experience Platform API-aanvragen te maken.

Een project maken in Adobe Developer Console en een Postman-omgeving exporteren export-integration-details-to-postman

Postman is een externe toepassing waarmee ontwikkelaars snel en gemakkelijk kunnen communiceren met Adobe Experience Platform API's.

Adobe Developer Console Exportdetails voor Postman biedt een eenvoudige manier om de accountgegevens te exporteren die nodig zijn voor toegang tot en interactie met een Experience Platform-API's in één Postman-milieubestand. Hierdoor hoeven waarden niet meer van Adobe Developer Console naar Postman te worden gekopieerd en geplakt.

IMPORTANT
Als u toegang wilt krijgen tot Adobe Developer Consoleu moet een van de Systeembeheerder of Ontwikkelaar in de Adobe Admin Console.
Nadat u de API-referentie hebt gemaakt, moet een systeembeheerder de referentie aan een rol in het Experience Platform koppelen.

Een toegangstoken genereren met Postman generate-an-access-token-with-postman

Gebruik de Adobe Identity Management Service-API's om een toegangstoken te verkrijgen voor toegang tot de Adobe Experience Platform API's.

Interactie met Experience Platform-API's met Postman

Ontdek de interactie met Adobe Experience Platform API's met de Door Adobe verschafte Experience Platform API Postman-verzamelingen, voortbouwend op de Adobe Developer Console-omgevingsvariabelen en gegenereerd toegangstoken.

Bronnen waarnaar in deze video's wordt verwezen

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763