Adobe Experience Manager 6.5 Laatste Opmerkingen bij de release Service Pack aem-service-pack-release-notes

Gegevens vrijgeven release-information

Product
Adobe Experience Manager 6,5
Versie
6.5.14.0.
Type
Service Pack-release
Datum
25 augustus 2022
URL downloaden
Softwaredistributie

Wat is inbegrepen in Experience Manager 6.5.14.0. what-is-included-in-aem-6514

Experience Manager 6.5.14.0 omvat nieuwe eigenschappen, zeer belangrijke klant-gevraagde verhogingen, insectenmoeilijke situaties, en prestaties, stabiliteit, en veiligheidsverbeteringen, die sinds de aanvankelijke beschikbaarheid van 6.5 in April 2019 worden vrijgegeven. Dit servicepack installeren op Experience Manager 6.5

Assets assets-6514

 • Kan geen codes toevoegen of weergeven voor PDF-bestanden. (NPR-38452)
 • Wanneer u Aangesloten Middelen vormt, sparen de configuratie, heropent de configuratiepagina, en test de reeds bewaarde configuratie, ontbreekt de testverbinding. (NPR-38507)
 • Kan gebruikers met een numerieke gebruikersnaam niet toevoegen aan verzamelingen. (NPR-38538)
 • Experience Manager kan het op de auteurinstantie geïnstalleerde MPEG-bestand niet verwerken. (NPR-38568)
 • PDF-verwerking mislukt met een NoClassDefFoundError foutbericht. (NPR-38741)
 • De knop Toevoegen onder Aangepaste kolommen wordt niet correct weergegeven wanneer u een elementrapport maakt voor de_DE landinstelling. (ACTIVA-10641)
 • Wanneer u een dubbel middel uploadt naar de gegevensopslagplaats van Digital Asset Management en Experience Manager detecteert en een optie biedt om het dubbele element te verwijderen, wordt het oorspronkelijke middel ook verwijderd uit de gegevensopslagruimte. (ACTIVA-10826)
 • Experience Manager slaat de metagegevens van de map niet correct op wanneer u speciale tekens in meerdere velden opgeeft. (ACTIVA-10721)
 • Kan de eigenschappen van het element niet opslaan totdat u klikt Save & Close twee keer. (ACTIVA-12040)
 • De schermlezer kondigt alleen het Relate knop. De Relate bevat ook een submenu en kan worden uitgevouwen en samengevouwen. (ACTIVA-6938)
 • Vereiste ARIA-kenmerken (Toegankelijke Rich Internet Applications) aria-expanded for role="combo box" ontbreekt. (ACTIVA-6928)
 • In de kaartweergave, in het navigatiegebied voor het hoofdbestand, de tekstinhoud Sort by heeft niet minstens een contrastverhouding van 4,5:1 tegen de achtergrondkleur. (ACTIVA-6926)
 • Experience Manager identificeert niet Select a Workflow model vervolgkeuzelijst als een vereist veld tijdens het maken van een workflowmodel. (ACTIVA-6871)
NOTE
Smart Content Services is niet beschikbaar voor nieuwe Experience Manager Assets On-Premise-klanten vanaf 1 september 2022. Geen invloed op bestaande Managed Services-klanten op locatie en Adobe die deze mogelijkheid al hebben ingeschakeld.

Dynamic Media dynamic-media-6514

 • Voeg ondersteuning toe voor het opnieuw instellen van wachtwoorden voor Dynamic Media Classic-gebruikers binnen de Experience Manager. (ACTIVA-10298)
 • Slimme uitsnijdingen die worden gegenereerd voor afbeeldingen met een transparante achtergrond, hebben een witte achtergrond. (ACTIVA-13148)
 • Dynamic Media genereert geen miniaturen voor EPS-bestanden. (ACTIVA-10959)
 • Elementen die niet naar een Dynamic Media-account worden geüpload omdat de uploadparameter ontbreekt. (ACTIVA-13165)
 • Sta toe dat elementen met namen groter dan 127 tekens naar Dynamic Media worden geüpload. (ACTIVA-9991)
 • Inschakelen van JavaScript ES6 (ECMAScript 6) voor Dynamic Media Viewers op Experience Manager 6.5.14.0. (NPR-38393)
 • Opties configureren in Dynamic Media General Settings en Publish Setup niet toegankelijk moeten zijn voor gebruikers die geen beheerder zijn. (ACTIVA-8628)
 • Dynamic Media General settings de reeds gevormde uploadparameters niet correct tonen. (ACTIVA-10245)
 • De gebruikersinterface van de Experience Manager toont geen mislukkingsbericht in het geval de vastgestelde verwezenlijking/de update ontbreekt. (ACTIVA-10264)
 • Kan een opgeslagen beleid niet toepassen op een van de containers van een bewerkbare sjabloon om Dynamic Media-componenten toe te voegen. (ACTIVA-11044)
 • Middelen die niet naar Dynamic Media-account worden geüpload nadat de Dynamic Media Reprocess Assets-workflow is uitgevoerd op middelen met een onjuiste taakhandgreep. (ACTIVA-12084, ACTIVA-9877)
 • Gebruikers van schermlezers worden beïnvloed door de title kenmerk dat niet is opgegeven <frame> en <iframe> in de Type to Search in. (ACTIVA-5483)
 • In schermlezers, verwant en zinvol alt= waarde moet worden opgegeven voor meerdere afbeeldingen die aanwezig zijn onder Assets in het linkervenster. (ACTIVA-5644)
 • Schermlezer kan niet worden gelezen Mute en Unmute op video met Dynamic Media-component. (ACTIVA-10169)

Handel commerce-6514

 • De producten van de handel worden niet gesorteerd gebruikend de kolomkopbal en het gebruikt extern sorteermodus; in plaats daarvan moeten de producten van de Handel worden gesorteerd gebruikend kolomkopballen met lokaal sorteermodus. (CQ-4343750, NPR-38498)

Forms forms-6514

 • Wanneer een bestand wordt gekoppeld aan een adaptief formulier voor meerdere vensters en een concept van het adaptieve formulier wordt opgeslagen, treedt een fout op. (NPR-38978)
 • Wanneer een gebruiker een RGB-profiel naar een CMYK-profiel converteert met createPDF2 Java API met Adobe PDF-instellingen, werkt deze optie niet met Java API. De optie werkt prima met een zelfstandige DistillerClient-toepassing. (NPR-38858, CQ-4346181)
 • Na het installeren van AEM 6.5 de dienstpak 12 van Forms (6.5.12.0), worden alle opties behalve om de taak te sluiten niet beschikbaar in de stap van de Taak van AEM Workflows toewijzen. (NPR-38743)
 • In een Document of Record (DoR) worden sommige waarden in een tabel ingekort. (NPR-38657)
 • Als een voorbeeld wordt weergegeven van een FormSet met Data XML en de XDP een zwevend veld bevat, worden bij een voorbeeld van een FormSet geen gegevens weergegeven, maar worden gegevens weergegeven wanneer de optie Voorvertoning PDF wordt gebruikt.
 • In Adaptief Forms zijn keuzerondjes en selectievakjes niet in tabvolgorde. (NPR-38645)
 • Wanneer u de opdracht Summary Step om Document of Record (DoR) te genereren voor een vertaald adaptief formulier na verzending, wordt niet vertaald naar een gelokaliseerde taal. (NPR-38567)
 • De optie Opnieuw proberen uitschakelen in AEM workflowstappen werkt niet zoals verwacht. Het probleem wordt met tussenpozen weergegeven. (NPR-38547)
 • Wanneer het Adaptief formulier wordt verzonden met een RTF-veld, wordt het an Internal Error while Submitting a Form Er is een fout opgetreden. Wanneer de gebruiker focus krijgt op het RTF-veld voordat het formulier wordt verzonden, treedt de fout niet op. (NPR-38542)
 • Een fout sling-default-3-AdobeSignRefreshTokenScheduleJob com.adobe.forms.foundation.oauth.model.OAuthConfigSlingModel Refresh Token not present for: /conf/gws-eform/cashlite/settings/cloudconfigs/fdm/cashlite/jcr:content occurs is geregistreerd. (NPR-38541)
 • Wanneer een gebruiker een PDF naar een adaptief formulier uploadt, reageert de AEM Forms-server niet meer. (NPR-38398)
 • Wanneer u op een AEM Forms op een OSGi-server de Document Service API gebruikt om PDF te certificeren, mislukt deze fout: com.adobe.fd.signatures.truststore.errors.exception.CredentialRetrievalException: AEM-DSS-311. (CQ-4346252)
 • Bij het verzenden van de conceptbrieven Could not upload asset from xml input fout treedt op. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit. Bij het openen van een concept wordt de letter op de juiste wijze weergegeven. (CQ-4345979, CQ-4344418)
 • Wanneer een datum in Duitse notatie wordt ingevoerd en Preview with Data wordt gebruikt voor een letter, het veld Datum wordt niet weergegeven. (CQ-4345783)
 • Wanneer u een webportal maakt en de streepjescodes genereert op basis van gegevens, worden sommige streepjescodes niet correct gedecodeerd. (CQ-4345743)
 • Met PostScript-conversie naar de PDF wordt het uitvoerdocument niet met de verwachte kleuren weergegeven. (CQ-4345074)
 • Resourceoplosser veroorzaakt intermitterende voorleggingsmislukkingen en resulteert in zelfde stapelspoor om veelvoudige tijden voor één enkele voorlegging te verschijnen. (CQ-4344764)
 • Gebruikers kunnen de gewijzigde conceptbrieven die de cmDataUrl parameter. De concepten openen voor het eerst een boete. De problemen worden weergegeven bij volgende pogingen. (CQ-4344418)
 • Wanneer de gebruiker het & symbool in een Interactieve Communicatie (IC), ontbreekt het ontwerp van overeenkomstige IC om te laden. (CQ-4343969)
 • Wanneer u stijlopties in AEM Forms Designer gebruikt om PCL-bestanden te genereren, wordt de opgegeven stijl niet toegepast op gegenereerde bestanden. (CQ-4339573)
 • Als het aantal pagina's hoger is dan 15, mislukt de automatische conversie van dynamische XDP-formulieren naar adaptief formulier. Dit werkt prima als het aantal pagina's kleiner is dan 15. (NPR-35337)
 • Wanneer de optie Toevoegen aan Favorieten wordt gebruikt, geeft deze de status van de schakeloptie voor de schermlezer niet aan. (NPR-37137)
 • In het Model van de Gegevens van het Vorm, worden de waarden na decimaal in gegevensbestand gesteund Model van de Gegevens van het Vorm beknot voor geld en klein geldgegevenstype. (CQDOC-19509)
 • Wanneer u een navigatiekoppeling selecteert voor workflow in HTML Workspace, wordt niet aangegeven dat de navigatiekoppeling is geselecteerd. (NPR-37138)
 • De functie Krabbelhandtekening is niet compatibel met toegankelijkheidsrichtlijnen. (NPR-37596)
 • AEM Forms gebruikt log4j 1.x. Ondersteuning voor log4j 1.x is verlopen. (NPR-38273)
 • Wanneer u de MSSQL-database als gegevensbron gebruikt in een formuliergegevensmodel en waarden ophaalt, worden getallen na het decimaalteken in de opgehaalde waarden afgekapt. (CQ-4346190)
 • Als u in Forms 6.5 Designer een formulier opent dat is gemaakt met Forms 6.1 Designer en een tekstvak bewerkt, overschrijdt de alinea-afstand de opgegeven ruimte. Alle vorige instellingen van de ruimte worden verwijderd en het tekstvak moet handmatig opnieuw worden opgemaakt. (CQ-4341899)
 • Er wordt een onjuiste waarde weergegeven voor de streepjescode SSCC-18. Forms-servers laten de waarde in het rechtergedeelte van de streepjescode weg. (CQ-4342400)
 • Voor statische PDF forms die zijn gemaakt met Forms 6.5 Designer, mislukt de toegankelijkheid van PDF bij een fout Tab order entry in page with annotations not set to "S". (CQ-4343117)
 • Mogelijkheid toegevoegd om schermtekst voor hyperlinks op te geven in Forms Designer.(NPR-36221)
 • Wanneer u een herhaalbaar paneel toevoegt aan een niet-XFA-adaptief formulier en het aantal herhaalbare deelvensters in een niet-XFA-formulier groter is dan 15, kan het toevoegen van een nieuwe instantie 7-8 seconden duren. (NPR-37346)

Integrations integrations-6514

 • Ondersteuning voor JavaScript ES6-compilatie (ECMAScript6-modus of hoger) inschakelen voor minificatie van de /libs/cq/analytics/widgets.js bibliotheek. (NPR-38433)
 • Ondersteuning voor JavaScript ES6-compilatie (ESMAScript6-modus of hoger) inschakelen voor minificatie van de /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/util.js bibliotheek. (NPR-38435)
 • Hoe meer inhoud er is in /content/campaigns, langer de vraag aan targeteditor.html (/libs/cq/personalization/touch-ui/content/targeteditor.html) wordt uitgevoerd wanneer u de Pagina-editor opent. (NPR-38663)

Platform platform-6514

 • Kan zich niet aanmelden bij Package Manager om updates te implementeren. (NPR-38646)
 • In de gebruikersinterface van de tagkiezer voor middelen worden tags weergegeven in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Als er echter veel tags zijn, is het moeilijk de tags weer te geven en te beheren, omdat ze niet kunnen worden gesorteerd. (CQ-4344279)
 • Creeer een bericht in het gebruikersinterface wanneer een gebruiker die door een beheerder of iemand anders wordt nagedacht gebruikend Impersonate as veld. (CQ-4345288)
 • In een Slimme Inzameling, werden alle activa getoond wanneer het filtreren gebruikend een bewaarde onderzoek. (CQ-4345326)
 • Er wordt een onjuist aantal geselecteerde elementen weergegeven voor Add to collection wanneer Select All is geselecteerd. (CQ-4345424)
 • Er is een uitzonderingsbericht opgetreden bij het gebruik van de Impersonate as veld met een groep of een niet-bestaande gebruiker. (CQ-4346098)

Sites sites-6514

 • Onverwachte wegschrappingen kwamen voor terwijl het bevorderen van Experience Manager van 6.5.12.0 aan 6.5.13.0. (NPR-38532)

Toegankelijkheid access-6514

 • Wanneer u in Experience Manager Sites de Switch display format and adjust display setting en vervolgens selecteert u List View de Drag and Drop ontbreekt een toegankelijke naam. (SITES-2863, NPR-38760)
 • Schermlezer moet de toegankelijke naam, zoals Show description for Archive of Show description for mini shopping cart. De huidige toegankelijke naam wordt echter aangekondigd als Info Circle button show description for alles de knoppen met informatie over knoppen voor knopinfo. (SITES-3104)
 • Verbeter ongedaan maken voor componenten die geen inlineEditing of dropTarget eigenschap in hebben cq:editConfig. (NPR-38361)
 • De vervolgkeuzelijst Stijlsysteem kan boven aan de pagina zijn geplaatst in plaats van in de context van de component - voor componenten die cq:editConfig "after edit: REFRESH_PAGE". (NPR-38384)
 • De tekstcomponent wordt verkeerd uitgelijnd wanneer deze wordt toegevoegd aan geneste lay-outcontainers. (NPR-38193)
 • Een leeg stijllusje werd getoond wanneer er geen configuratie van het Systeem van de Stijl voor een component was. Het tabblad is nu verborgen wanneer er geen configuratie aanwezig is. (NPR-38218)
 • De eigenschap useLegacyResponsiveBehaviour werkt alleen wanneer dit is geverifieerd. (NPR-37996)

Content Fragments sites-contentfragments-6514

 • Validatie van het veld voor opsommingsfragmenten voor inhoud geeft de eerste keer dat het inhoudsfragment wordt geladen. (SITES-7140)
 • Behoefte om de verpersoonlijkingsgebieden van de Campagne in de Rich Text Redacteur van de redacteur van de Fragments van de Inhoud toe te voegen. (NPR-38526)
 • Bij het maken of bewerken van een nieuw inhoudsfragment in de Content Fragment-editor via de Dispatcher wordt het model van het inhoudsfragment niet opgeslagen. Bovendien is de editor voor inhoudsfragmenten niet gesloten en wordt een fout weergegeven in het browserlogboek. (NPR-38691)
 • Validatiefout voor continue query. (NPR-38523)
 • In het dialoogvenster Inhoudsfragment, onder Properties de Content Fragment het opgeslagen pad in het pop-upmenu Selectie niet behouden. (NPR-38632)
 • Wanneer u een model van het inhoudsfragment creeert en een opsommingsgebied van het drop-down type toevoegt, de correcte bevestiging voor _is required_mislukt. (NPR-38237)

Kernonderdelen sites-corecomponents-6514

 • De nieuwe pagina-e-mailcomponent mag u niet dwingen in de klassieke gebruikersinterface tijdens het bewerken /etc. (NPR-38648)

Pagina-editor sites-pageeditor-6514

 • De gebruiker kan de grootte van de component niet aanpassen aan het gewenste aantal kolommen. (NPR-38688)

Sjablooneditor sites-templateeditor-6514

 • Ontbreekt Delete en Cut op de menubalk in een bewerkbare sjabloon na een cq:actions eigenschap is aangepast. (NPR-38521)
 • Als een component een andere component bevat, is het niet mogelijk de component binnen de sjabloonstructuur te verwijderen omdat de component Delete ontbreekt in de menubalk. (NPR-38585)

Sling sling-6514

 • Er is een toename opgetreden in het aantal geopende bestanden op productie als gevolg van een geheugenlek in de module DiscoveryLiteDescriptor in org.apache.sling.discovery.commons, versie 1.0.20. (NPR-38288)
 • In Experience Manager, van Operations > Diagnosis een fout ondervindt wanneer u Download Status ZIP > Download. (NPR-38514)

Vertaalprojecten translation-6514

 • Starten voor subpagina's die als verwijzing in een bovenliggende pagina zijn toegevoegd, werd niet bevorderd toen de pagina isDeep eigenschap is ingesteld op false. (NPR-38531)

Gebruikersinterface ui-6514

 • Wanneer u Select All > Quick Publish, publiceerde Experience Manager niet alle activa of toonde niet aan in hoeveel activa Card of List weergeven. (NPR-38546)
 • Onjuist aantal geselecteerde elementen wordt weergegeven voor Add to collection in Select All zaak. (NPR-38633)
 • Uitgeschakelde gebruikers kunnen nog steeds worden toegevoegd aan verzamelingen en projecten. (NPR-38651)
 • Als u een filter verwijdert zonder het zoekformulier op te slaan, treedt er een fout op. (NPR-38698)
 • Een gebruikerssessie kan geen ModifiableValueMap instantie voor de groepen om het directe groepslidmaatschap op te richten. (NPR-38710)

Workflow workflow-6514

 • Ondersteuning voor JavaScript ES6-compilatie (ESMAScript6-modus of hoger) inschakelen voor minificatie van de /libs/cq/inbox/gui/components/inbox/clientlibs/commons.js bibliotheek. (NPR-38304)
 • Nadat de werkstroom is uitgevoerd en de processtappen zijn voltooid, wordt dezelfde opmerking meerdere keren herhaald. (NPR-38364)

Installeren Experience Manager 6.5.14.0. install

 • Experience Manager 6.5.14.0 vereist Experience Manager 6.5. Zie upgradedocumentatie voor gedetailleerde instructies.
 • De download van het de dienstpak is beschikbaar op Adobe Softwaredistributie.
 • Bij een implementatie met MongoDB en meerdere exemplaren, installeert u Experience Manager 6.5.14.0 op één van de instanties van de Auteur die de Manager van het Pakket gebruiken.
IMPORTANT
Adobe raadt u niet aan de Experience Manager 6.5.14.0-pakket. Als dusdanig, alvorens u het de dienstpak installeert, zou u een steun van moeten creëren crx-repository voor het geval u het terug moet rollen.

Installeer het de dienstpak op Experience Manager 6,5 install-service-pack

 1. Start de instantie opnieuw vóór de installatie als de updatemodus voor de instantie is geactiveerd (wanneer de instantie is bijgewerkt vanaf een eerdere versie). Adobe raadt aan de toepassing opnieuw te starten als de huidige uptime voor een instantie hoog is.

 2. Maak een momentopname of een nieuwe back-up van uw Experience Manager -instantie.

 3. Download het servicepack van Softwaredistributie.

 4. Pakketbeheer openen en vervolgens selecteren Upload Package om het pakket te uploaden. Zie voor meer informatie Pakketbeheer.

 5. Selecteer het pakket en selecteer Install.

 6. Om de S3 schakelaar bij te werken, stop de instantie na installatie van het Service Pack, vervang de bestaande schakelaar met een nieuw binair dossier dat in de installatiemap wordt verstrekt, en begin de instantie opnieuw. Zie Amazon S3 Data Store.

NOTE
De dialoog over de Manager UI van het Pakket bestaat soms tijdens de installatie van het de dienstpak. De Adobe adviseert dat u op foutenlogboeken wacht om zich te stabiliseren alvorens tot de plaatsing toegang te hebben. Wacht op de specifieke logboeken met betrekking tot het verwijderen van de updaterbundel alvorens wordt verzekerd dat de installaties succesvol zijn. Dit probleem treedt meestal op in Safari browser, maar kan soms voorkomen op om het even welke browser.

Automatische installatie

Er zijn twee verschillende methoden die u automatisch kunt installeren Experience Manager 6.5.14.0.

 • Plaats het pakket in ../crx-quickstart/install als de server online beschikbaar is. Het pakket wordt automatisch geïnstalleerd.
 • Gebruik de HTTP-API van Package Manager. Gebruiken cmd=install&recursive=true zodat de geneste pakketten worden geïnstalleerd.
NOTE
Experience Manager 6.5.14.0 ondersteunt geen installatie van Bootstrappen.

De installatie valideren

Als u wilt weten welke platformen gecertificeerd zijn voor deze release, raadpleegt u de technische voorschriften.

 1. De pagina met productinformatie (/system/console/productinfo) geeft de bijgewerkte versietekenreeks weer Adobe Experience Manager (6.5.14.0) krachtens Installed Products.

 2. Alle OSGi-pakketten zijn ACTIVE of FRAGMENT in de Console OSGi (de Console van het Gebruik: /system/console/bundles).

 3. De OSGi-bundel org.apache.jackrabbit.oak-core is versie 1.2.2.12 of hoger (webconsole gebruiken: /system/console/bundles).

Installeren Experience Manager Forms-invoegtoepassing install-aem-forms-add-on-package

NOTE
Overslaan als u dit niet gebruikt Experience Manager Forms.
 1. Controleer of u de Experience Manager Service Pack.
 2. Download het overeenkomstige Forms-add-on-pakket dat is vermeld op AEM Forms-releases voor uw besturingssysteem.
 3. Het Forms-invoegtoepassingspakket installeren zoals beschreven in AEM Forms-add-onpakketten installeren.
 4. Als u letters gebruikt in Experience Manager 6.5 Forms, installeert u de nieuwste pakket AEMFD-compatibiliteit.

Installeren Experience Manager Forms op JEE install-aem-forms-jee-installer

NOTE
Sla dit over als u AEM Forms niet gebruikt op JEE. Oplossingen in Experience Manager Forms op JEE wordt via een afzonderlijk installatieprogramma geleverd.

Voor informatie over het installeren van het cumulatieve installatieprogramma voor Experience Manager Forms op JEE en configuratie na implementatie, zie releaseopmerkingen.

NOTE
Na installatie van het cumulatieve installatieprogramma voor Experience Manager Forms on JEE, installeer het nieuwste Forms add-on pakket, verwijder het Forms add-on pakket uit het crx-repository\install en start de server opnieuw op.

UberJar uber-jar

The UberJar for Experience Manager 6.5.13.0 is beschikbaar in de Maven Central-opslagplaats.

NOTE
In Experience Manager 6.5.14.0, blijft de versie UberJar (6.5.13.0) het zelfde als de vorige versie.

Om UberJar in een Geweven project te gebruiken, zie gebruiken van UberJar en neem het volgende gebiedsdeel in uw project POM op:

<dependency>
   <groupId>com.adobe.aem</groupId>
   <artifactId>uber-jar</artifactId>
   <version>6.5.13</version>
   <scope>provided</scope>
</dependency>
NOTE
UberJar en de andere verwante artefacten zijn beschikbaar op Maven Central Repository in plaats van Adobe Public Maven repository (repo.adobe.com). De naam van het hoofdbestand van UberJar wordt gewijzigd in uber-jar-<version>.jar. Er is dus geen classifier, met apis als de waarde voor de dependency -tag.

Verouderde en verwijderde functies removed-deprecated-features

Zie Verouderde en verwijderde functies.

Bekende problemen known-issues

 • AEM inhoudsfragment met GraphQL Index Package 1.0.5
  Dit pakket is nodig voor klanten die GraphQL gebruiken. Hierdoor kunnen ze de vereiste indexdefinitie toevoegen op basis van de functies die ze daadwerkelijk gebruiken.

 • Wanneer u probeert inhoudsfragmenten of sites/pagina's te verplaatsen/verwijderen/publiceren, is er een probleem wanneer verwijzingen naar inhoudsfragmenten worden opgehaald, omdat de achtergrondquery mislukt. De functionaliteit werkt dus niet.
  Om correcte verrichting te verzekeren, moet u de volgende eigenschappen aan de knoop van de indexdefinitie toevoegen /oak:index/damAssetLucene (opnieuw indexeren is niet vereist):

  code language-xml
  "tags": [
    "visualSimilaritySearch"
   ]
  "refresh": true
  
 • Als Microsoft® Windows Server 2019 ondersteunt niet MySQL 5.7 en JBoss® EAP 7.1, Microsoft® Windows Server 2019 ondersteunt geen kant-en-klare installaties voor AEM Forms 6.5.10.0.

 • Als u uw Experience Manager exemplaar van 6.5.0 - 6.5.4 aan het recentste de dienstpak op Java 11, u ziet RRD4JReporter uitzonderingen in de error.log bestand. Als u de uitzonderingen wilt stoppen, start u de instantie van Experience Manager.

 • De afgekeurde /oak:index/lucene index kan een FileNotFoundException dat het indexeren in een eindeloze lijn verzendt.De alternerende actie moet het systeembezit toevoegen oak.indexTracker.autoRefresh tot en met 3153600000000, als hieronder, bij aanvang van AEM:

  • java -Doak.indexTracker.autoRefresh=3153600000000
 • Gebruikers kunnen de naam wijzigen van een map in een hiërarchie in Assets en publiceer een geneste map naar Brand Portal. De maptitel wordt echter niet bijgewerkt in Brand Portal totdat de hoofdmap opnieuw wordt gepubliceerd.

 • Wanneer een gebruiker een veld voor het eerst in een adaptief formulier configureert, wordt de optie voor het opslaan van een configuratie niet weergegeven in de eigenschappenbrowser. Als u een ander veld van het adaptieve formulier in dezelfde editor selecteert, wordt het probleem opgelost.

 • De volgende fouten en waarschuwingsberichten kunnen tijdens de installatie van Experience Manager 6.5.x.x:

  • "Wanneer de Adobe Target-integratie is geconfigureerd in Experience Manager Als u de standaard-API (IMS-verificatie) van het doel gebruikt, leidt het exporteren van ervaringsfragmenten naar Doel tot onjuiste aanbiedingstypen die worden gemaakt. In plaats van het type "Experience Fragment"/bron "Adobe Experience Manager" maakt Target verschillende aanbiedingen met het type "HTML"/bron "Adobe Target Classic".
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler: Geen onderhoudsvensters gevonden bij graniet/bediening/onderhoud.
  • De validatie aan de adaptieve formulierserver-side mislukt wanneer statistische functies zoals SUM, MAX en MIN worden gebruikt (CQ-4274424).
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler - Geen onderhoudsvensters gevonden bij graniet/bediening/onderhoud.
  • Hotspot in een interactieve Dynamic Media-afbeelding is niet zichtbaar wanneer u een voorvertoning van het element weergeeft via de Shopable Banner-viewer.
  • com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider bundle com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider:1.3.5 (395)[com.adobe.cq.social.provider.jcr.impl.SpiSocialJcrResourceProviderImpl(2302)] : Time-out bij wachten op wijziging register is niet-geregistreerd.

OSGi-bundels en inhoudspakketten inbegrepen osgi-bundles-and-content-packages-included

In de volgende tekstdocumenten worden de OSGi-bundels en Content Packages weergegeven die zijn opgenomen in Experience Manager 6.5.14.0:

Beperkte websites restricted-sites

Deze websites zijn alleen beschikbaar voor klanten. Als u een klant bent en toegang nodig hebt, neemt u contact op met uw accountmanager van de Adobe.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2