Mogelijkheden voor gegevensvastlegging installeren en configureren install-and-configure-data-capture-capabilities

Inleiding introduction

AEM Forms biedt een set formulieren voor het verkrijgen van gegevens van eindgebruikers: adaptieve formulieren, HTML5 Forms en PDF forms. Het programma bevat ook gereedschappen waarmee u alle beschikbare formulieren op een webpagina kunt weergeven, het gebruik van formulieren kunt analyseren en doelgebruikers kunt selecteren op basis van hun profiel. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in het invoegpakket voor AEM Forms. Het invoegpakket wordt geïmplementeerd op een instantie Auteur of Publiceren van AEM.

Aangepaste formulieren: Deze formulieren veranderen de weergave op basis van de schermgrootte van het apparaat, zijn aantrekkelijk en interactief van aard. Adaptief Forms kan ook worden geïntegreerd met Adobe Analytics, Adobe Sign en Adobe Target. Zo kunt u op basis van demografie en andere functies persoonlijke formulieren en procesgeoriënteerde ervaringen aan gebruikers aanbieden. U kunt adaptieve formulieren ook integreren met Adobe Sign.

PDF forms zijn geschikt voor pixelperfecte afdrukken en het vastleggen van digitale informatie in een PDF-document. In de digitale avatar kunt u Adobe Acrobat of Acrobat Reader gebruiken om deze formulieren in te vullen. U kunt deze formulieren hosten op uw website of de portal Formulieren gebruiken om deze formulieren weer te geven op een AEM. U kunt deze formulieren ook als bijlagen naar anderen verzenden. Deze formulieren zijn het meest geschikt voor desktopomgevingen.

HTML5 Forms zijn de browservriendelijke versie van PDF forms. HTML5 Forms is geschikt voor omgevingen die geen PDF-plug-ins ondersteunen. Met HTML5 Forms kunnen op XFA gebaseerde formulieren worden weergegeven op mobiele apparaten en desktopbrowsers waarop XFA-gebaseerde PDF niet wordt ondersteund. Deze formulieren zijn het meest geschikt voor tablets en desktopomgevingen.

AEM Forms is een krachtig platform op bedrijfsniveau en het vastleggen van gegevens (adaptieve formulieren, PDF forms en HTML5 Forms) is slechts één van de mogelijkheden van AEM Forms. Voor de volledige lijst met mogelijkheden raadpleegt u Inleiding tot AEM Forms.

Implementatietopologie deployment-topology

AEM Forms add-on package is een toepassing die op AEM wordt geïmplementeerd. U hebt slechts minimaal één AEM instantie Auteur en AEM Publiceren nodig om AEM Forms-mogelijkheden voor gegevensvastlegging uit te voeren. De volgende topologie wordt gesuggereerd om AEM Forms AEM Forms gegevens in werking te stellen vangt mogelijkheden. Voor gedetailleerde informatie over de topologie, zie Architectuur en plaatsingstopologieën voor AEM Forms.

aanbevolen topologie

Systeemvereisten system-requirements

Voordat u de mogelijkheid voor gegevensvastlegging van AEM Forms gaat installeren en configureren, moet u ervoor zorgen dat:

 • Hardware- en software-infrastructuur is aanwezig. Voor een gedetailleerde lijst met ondersteunde hardware en software raadpleegt u technische voorschriften.

 • Het installatiepad van de AEM-instantie bevat geen witruimten.

 • Er wordt een AEM-instantie uitgevoerd. Voor de gebruikers van Vensters, installeer de AEM instantie op opgeheven wijze. In AEM terminologie is een "instantie" een kopie van AEM die op een server in de auteur- of publicatiemodus wordt uitgevoerd. U hebt ten minste twee AEM instanties (één auteur en één publicatieversie) om AEM Forms-mogelijkheden voor gegevensvastlegging uit te voeren:

  • Auteur: Een AEM die wordt gebruikt om inhoud te maken, te uploaden en te bewerken en om de website te beheren. Wanneer de inhoud gereed is om live te gaan, wordt deze gekopieerd naar de publicatie-instantie.
  • Publiceren: Een AEM instantie die de gepubliceerde inhoud via internet of een intern netwerk aan het publiek levert.
 • Er wordt voldaan aan de geheugenvereisten. AEM Forms-add-on-pakket vereist:

  • 15 GB tijdelijke ruimte voor Microsoft Windows-installaties.
  • 6 GB tijdelijke ruimte voor UNIX-installaties.
 • De replicatie en omgekeerde replicatie voor de auteur en publiceer instanties worden geplaatst. Zie voor meer informatie Replicatie.

 • Voor op UNIX gebaseerde systemen:

  • Installeer de volgende 32-bits pakketten van de installatiemedia:
uitzetten
fontconfig
freetype
glibc
libcurl
libICE
libicu
libSM
libuuid
libX11
libXau
libxcb
libXext
libXinerama
libXrandr
libXrender
nss-softokn-freebl
OpenSSL
zlib
NOTE
 • Als OpenSSL al op de server is geïnstalleerd, voert u een upgrade uit naar de meest recente versie.
 • Maak libcurl.so, libcrypto.so en libssl.so symlinks naar de nieuwste versie van respectievelijk de bibliotheken libcurl, libcrypto en libssl.

AEM Forms-invoegtoepassing installeren install-aem-forms-add-on-package

AEM Forms add-on package is een toepassing die op AEM wordt geïmplementeerd. Het pakket bevat AEM Forms-gegevensvastlegging en andere mogelijkheden. Voer de volgende stappen uit om het invoegpakket te installeren:

 1. Openen Softwaredistributie. U hebt een Adobe ID nodig om u aan te melden bij de softwaredistributie.

 2. Selecteren Adobe Experience Manager beschikbaar in het koptekstmenu.

 3. In de Filters sectie:

  1. Selecteren Forms van de Solution vervolgkeuzelijst.
  2. Selecteer de versie en typ voor het pakket. U kunt ook de opdracht Search Downloads om de resultaten te filteren.
 4. Selecteer de pakketnaam die van toepassing is op het besturingssysteem. Selecteer Accept EULA Terms en selecteert u Download.

 5. Openen Pakketbeheer en klik op Upload Package om het pakket te uploaden.

 6. Selecteer het pakket en klik op Install.

  U kunt het pakket ook downloaden via de directe koppeling in het dialoogvenster AEM Forms-releases artikel.

 7. Nadat het pakket is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de AEM opnieuw te starten. Start de server niet onmiddellijk opnieuw. Voordat u de AEM Forms-server stopt, wacht u tot de berichten ServiceEvent REGISTERED en ServiceEvent UNREGISTERED niet meer worden weergegeven in het dialoogvenster [AEM-Installation-Directory]/crx-quickstart/logs/error.log en het logbestand is stabiel.

  note note
  NOTE
  Het wordt aanbevolen de SDK opnieuw te starten met de opdracht 'Ctrl + C'. Het opnieuw opstarten van de AEM SDK met behulp van alternatieve methoden, bijvoorbeeld het stoppen van Java-processen, kan leiden tot inconsistenties in de AEM ontwikkelomgeving.
 8. Herhaal stap 1-7 voor alle instanties Auteur en Publiceren.

(Vensters slechts) Automatische installatie van Visual Studio redistributables automatic-installation-visual-studio-redistributables

Als u een AEM instantie op opgeheven wijze installeert, zijn redistributables met 32 bits van Visual Studio automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van het toe:voegen-op pakket van AEM Forms.

Om te evalueren als Visual Studio redistributables automatisch geïnstalleerd is, open error.log bestand beschikbaar op /crx-repository/logs/ directory. De logboeken bevatten het volgende bericht:

Redist <service name> already installed on system, will not attempt re-installation

Als redistributables er niet in slagen te installeren, omvatten de logboeken het volgende bericht:

Current user does not have elevated privileges, aborting installation of redist <service name>

Start de AEM server opnieuw op, installeer AEM in de verhoogde modus en installeer vervolgens het AEM Forms-invoegpakket.

Als de machtigingscontrole ontbreekt, omvatten de logboeken het volgende bericht:

Privilege escalation check failed with error: <error message>

Configuratie na installatie post-installation-configurations

AEM Forms heeft een paar verplichte en optionele configuraties. De verplichte configuraties omvatten het vormen bibliotheken BouncyCastle en serialization agent. De optionele configuraties zijn het configureren van dispatcher, Forms Portal, Adobe Sign, Adobe Analytics en Adobe Target.

Verplichte configuraties na installatie mandatory-post-installation-configurations

RSA- en BouncyCastle-bibliotheken configureren configure-rsa-and-bouncycastle-libraries

Voer de volgende stappen op alle Auteur uit en publiceer instanties om de bibliotheken op te starten afvaardigen:

 1. Stop de onderliggende AEM instantie.

 2. Open de [AEM installation directory]\crx-quickstart\conf\sling.properties bestand voor bewerking.

  Als u [AEM installation directory]\crx-quickstart\bin\start.bat om AEM te starten, bewerkt u vervolgens de eigenschappen sling.property op [AEM_root]\crx-quickstart\.

 3. Voeg de volgende eigenschappen toe aan het bestand sling.properties:

  code language-shell
  sling.bootdelegation.class.com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE=com.rsa.*
  
 4. Sla het bestand op, sluit het en start het AEM.

 5. Herhaal stap 1-4 voor alle instanties Auteur en Publiceren.

Vorm de rangschikkingsagent configure-the-serialization-agent

Voer de volgende stappen uit op alle instanties Auteur en Publish om het pakket aan de lijst van gewenste personen toe te voegen:

 1. Open AEM Configuration Manager in een browservenster. De standaard-URL is https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.
 2. Zoeken naar com.adobe.cq.deserfw.impl.DeserializationFirewallImpl.name en opent u de configuratie.
 3. Voeg de sun.util.agenda aan de lijst van gewenste personen veld. Klikken Opslaan.
 4. Herhaal stap 1-3 voor alle instanties Auteur en Publiceren.

Optionele configuraties na installatie optional-post-installation-configurations

Dispatcher configureren configure-dispatcher

Dispatcher is een Adobe Experience Manager-programma voor caching en/of taakverdeling dat kan worden gebruikt in combinatie met een webserver op bedrijfsniveau. Als u DispatcherVoer vervolgens de volgende configuraties voor AEM Forms uit:

 1. Toegang voor AEM Forms configureren:

  Open het bestand dispatcher.any voor bewerking. Navigeer naar de filtersectie en voeg het volgende filter toe aan de filtersectie:

  /0025 { /type "allow" /glob "* /bin/xfaforms/submitaction*" } # to enable AEM Forms submission

  Sla het bestand op en sluit het. Zie voor meer informatie over filters Documentatie van Dispatcher.

 2. Configureer de referentiefilterservice:

  Meld u als beheerder aan bij Apache Felix. De standaard-URL van het configuratiebeheer is https://[server]:[port_number]/system/console/configMgr. In de Configuraties , selecteert u de Filter Apache Sling Referrer -optie. Voer in het veld Hosts toestaan de hostnaam van de verzender in om het als referentie toe te staan en klik op Opslaan. De opmaak van de vermelding is https://[server]:[port].

Cache configureren configure-cache

Caching is een mechanisme om gegevenstoegang te verkorten, latentie te verminderen, en input/output (I/O) snelheden te verbeteren. In de cache van adaptieve formulieren worden alleen de HTML-inhoud en de JSON-structuur van een adaptief formulier opgeslagen zonder dat vooraf ingevulde gegevens worden opgeslagen. Hierdoor wordt de tijd die nodig is om een adaptief formulier te genereren, verkort.

 • Wanneer u de cache van adaptieve formulieren gebruikt, kunt u de opdracht AEM Dispatcher in cache plaatsen van clientbibliotheken (CSS en JavaScript) van een adaptief formulier.
 • Zorg tijdens het ontwikkelen van aangepaste componenten dat de cache van adaptieve formulieren uitgeschakeld blijft op de server die voor ontwikkeling wordt gebruikt.

Voer de volgende stappen uit om de cache voor adaptieve formulieren te configureren:

 1. Ga naar AEM webconsoleconfiguratiebeheer op https://'[server]:[poort]"/system/console/configMgr.

 2. Klikken Adaptieve vorm en interactieve communicatie Webkanaalconfiguratie om de configuratiewaarden te bewerken. Geef in het dialoogvenster Configuratiewaarden bewerken het maximumaantal formulieren of documenten op dat een instantie van de AEM Forms-server in cache kan plaatsen in het dialoogvenster Aantal adaptieve Forms veld. De standaardwaarde is 100. Klikken Opslaan.

  note note
  NOTE
  Als u de cache wilt uitschakelen, stelt u de waarde in het veld Number Adaptive Forms in op 0. De cache wordt opnieuw ingesteld en alle formulieren en documenten worden uit de cache verwijderd wanneer u de cachemonfiguratie uitschakelt of wijzigt.

SSL-communicatie configureren voor formuliergegevensmodel configure-ssl-communcation-for-form-data-model

U kunt SSL-communicatie inschakelen voor het formuliergegevensmodel. Als u SSL-communicatie wilt inschakelen voor het formuliergegevensmodel, voegt u certificaten toe aan het Java Trust Store van alle exemplaren voordat u een AEM Forms-exemplaar start. U kunt de onderstaande opdracht uitvoeren om de certificaten toe te voegen: "

keytool -import -alias <alias-name> -file <pathTo .cer certificate file> -keystore <<pathToJRE>\lib\security\cacerts>

Adobe Sign configureren configure-adobe-sign

Adobe Sign maakt workflows voor e-handtekeningen mogelijk voor adaptieve formulieren. E-handtekeningen verbeteren workflows om documenten te verwerken voor juridische documenten, verkoop, salarisadministratie, personeelsbeheer en nog veel meer gebieden.

In een standaard Adobe Sign- en adaptief formulierscenario vult een gebruiker een adaptief formulier op een dienst aanvragen. Bijvoorbeeld een creditcardaanvraag en een burgerservicepakket. Wanneer een gebruiker het toepassingsformulier invult, verzendt en ondertekent, wordt het formulier naar de serviceprovider verzonden voor verdere actie. De dienstverlener controleert de toepassing en gebruikt Adobe Sign om de goedgekeurde toepassing te merken. Als u vergelijkbare workflows voor elektronische handtekeningen wilt inschakelen, kunt u Adobe Sign integreren met AEM Forms.

Adobe Sign gebruiken met AEM Forms Adobe Sign integreren met AEM Forms.

Adobe Analytics configureren configure-adobe-analytics

AEM Forms is geïntegreerd met Adobe Analytics waarmee u prestatiegegevens voor gepubliceerde formulieren en documenten kunt vastleggen en bijhouden. Het doel van de analyse van deze gegevens is om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van gegevens over de wijzigingen die nodig zijn om formulieren of documenten bruikbaarder te maken.

Als u Adobe Analytics met AEM Forms wilt gebruiken, raadpleegt u Analyses en rapporten configureren.

Adobe Target integreren integrate-adobe-target

Uw klanten zullen waarschijnlijk een formulier verlaten als de ervaring die het biedt, niet aantrekkelijk is. Hoewel het voor de klanten frustrerend is, kan het het steunvolume en de kosten voor uw organisatie ook herstellen. Het is kritiek en uitdagend om de juiste klantenervaring te identificeren en te verstrekken die de omzettingssnelheid verhoogt. AEM formulieren vormen de sleutel tot dit probleem.

AEM formulieren kunnen worden geïntegreerd met Adobe Target, een Adobe Marketing Cloud-oplossing, om persoonlijke en aantrekkelijke klantervaringen te bieden via meerdere digitale kanalen. Om de adaptieve formulieren van Adobe Target naar A/B te gebruiken, Adobe Target integreren met AEM Forms.

Volgende stappen next-steps

U hebt een omgeving geconfigureerd voor het gebruik van AEM Forms-mogelijkheden voor het vastleggen van gegevens. De volgende stappen in de richting van het gebruik van de mogelijkheid zijn:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2