Technische vereisten technical-requirements

Adobe ondersteunt (AEM) Adobe Experience Manager op de platforms, zoals wordt beschreven in de volgende informatie in dit document.

Neem contact op met de leverancier van het platform voor alle problemen die betrekking hebben op het platform.

NOTE
Afhankelijk van het platform waarop u AEM installeert, kunnen er verschillende reeksen vereisten voor gebruikersbeheer zijn.

Vereisten prerequisites

Minimumeisen voor de installatie van Adobe Experience Manager:

 • Geïnstalleerde Java™ Platform, Standard Edition JDK of andere ondersteunde platforms Java™ Virtuele machines
 • QuickStart-bestand voor Experience Manager (zelfstandige WAR voor JAR- of webtoepassingsimplementatie)

Minimale groottevereisten minimum-sizing-requirements

Minimumvereisten voor Adobe Experience Manager:

 • 5 GB vrije schijfruimte in de installatiemap
 • 2 GB geheugen
NOTE

Zie voor meer informatie de Richtlijnen voor hardwareaanpassing.

Ondersteuningsniveaus support-levels

In dit document worden de ondersteunde client- en serverplatforms voor Adobe Experience Manager vermeld. Adobe biedt verschillende supportniveaus, zowel voor aanbevolen configuraties als voor andere configuraties.

Ondersteunde configuraties supported-configurations

Adobe raadt deze configuraties aan en biedt volledige ondersteuning als onderdeel van de standaard overeenkomst voor softwareonderhoud.

Ondersteuningsniveau
Beschrijving
A: Ondersteund
Adobe biedt volledige ondersteuning en onderhoud voor deze configuratie. Deze configuratie valt onder het kwaliteitsborgingsproces van de Adobe.
R: Beperkte ondersteuning
Om ervoor te zorgen dat het project van klanten slaagt, biedt Adobe volledige ondersteuning binnen een beperkt ondersteuningsprogramma, waarvoor specifieke voorwaarden moeten worden vervuld. Voor ondersteuning op R-niveau is een formeel verzoek van de klant en een bevestiging door Adobe vereist. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van de Adobe.

Niet-ondersteunde configuraties unsupported-configurations

Ondersteuningsniveau
Beschrijving
Z: Niet ondersteund
De configuratie wordt niet ondersteund. Adobe legt geen verklaringen over of de configuratie werkt, en steunt het niet.

Ondersteunde platforms supported-platforms

Java™ Virtuele machines java-virtual-machines

De toepassing vereist dat een Java™ Virtual Machine wordt uitgevoerd, die wordt geleverd door de JDK-distributie (Java™ Development Kit).

Adobe Experience Manager werkt met de volgende versies van Java™ Virtual Machines:

CAUTION
Volg de beveiligingsbulletins van de Java™-leverancier. Dit garandeert de veiligheid en beveiliging van productieomgevingen. Installeer ook altijd de nieuwste Java™-updates.
Platform
Ondersteuningsniveau
Koppeling
Oracle Java™ SE 17 JDK
Z: Niet ondersteund [1]
Oracle Java™ SE 11 JDK - 64-bits
A: Ondersteund [1]
Downloaden
Oracle Java™ SE 10 JDK
Z: Niet ondersteund [1]
Oracle Java™ SE 9 JDK
Z: Niet ondersteund [1]
Oracle Java™ SE 8 JDK - 64-bits
A: Ondersteund [1]
Downloaden
IBM® J9 VM - build 2.9, JRE 1.8.0
A: Ondersteund [2]
IBM® J9 VM - build 2.8, JRE 1.8.0
A: Ondersteund [2]
Azul Zulu OpenJDK 11 - 64-bits
A: Ondersteund [3]
Azul Zulu OpenJDK 8 - 64-bits
A: Ondersteund [3]
 1. Oracle is overgestapt op een LTS-model (Long Term Support) voor Oracle Java™ SE-producten. Java™ 9, Java™ 10 en Java™ 12 zijn niet-LTS releases per Oracle (zie Ondersteuning voor roadmap voor oracle Java™ SE). Om AEM in een productieomgeving te implementeren, biedt Adobe alleen ondersteuning voor de LTS-versies van Java™. Ondersteuning en distributie van het Oracle Java™ SE JDK, inclusief alle onderhoudsupdates van LTS-releases na afloop van de openbare updates, wordt door Adobe rechtstreeks ondersteund voor alle AEM klanten die de Oracle Java™ SE-technologie gebruiken. Zie de Java™-ondersteuningsbeleid voor Adobe Experience Manager.
  Belangrijk: Oracle Java™ 11 wordt minimaal ondersteund tot september 2026. Ondersteuning voor Oracle Java™ 17 is in voorbereiding.

 2. IBM® JRE wordt alleen ondersteund in combinatie met WebSphere® Application Server.

 3. Azul Zulu OpenJDK LTS versies worden gesteund voor plaatsingen op-gebouw AEM die met versie 6.5 SP9 beginnen. Voor de ondersteuning en distributie van de Azul Zulu JDK LTS-versies moet een directe licentie worden verleend door klanten van de Adobe.

Opslag en duurzaamheid storage-persistence

Er zijn verschillende opties om de opslagplaats van Adobe Experience Manager te implementeren. Zie de volgende lijst voor ondersteunde technologieën en opslagopties.

Platform
Beschrijving
Ondersteuningsniveau
Bestandssysteem met TAR-bestanden [1]
Bewaarplaats
A: Ondersteund
Bestandssysteem met Datastore [1]
Binden
A: Ondersteund
Binaire bestanden opslaan in TAR-bestanden op bestandssysteem [1]
Binden
Z: Niet ondersteund voor productie
Amazon S3
Binden
A: Ondersteund
Microsoft® Azure Blob Storage
Binden
A: Ondersteund
MongoDB Enterprise 6.0
Bewaarplaats
A: Ondersteund [3, 4]
MongoDB Enterprise 5.0
Bewaarplaats
A: Ondersteund [3, 4]
MongoDB Enterprise 4.4
Bewaarplaats
A: Ondersteund [2, 3, 4, 7]
MongoDB Enterprise 4.2
Bewaarplaats
A: Ondersteund [2, 3, 4, 7]
MongoDB Enterprise 4.0
Bewaarplaats
Z: Niet ondersteund
MongoDB Enterprise 3.6
Bewaarplaats
Z: Niet ondersteund
MongoDB Enterprise 3.4
Bewaarplaats
Z: Niet ondersteund
IBM® DB2® 10.5
Opslagplaats en Forms-database
R: Beperkte ondersteuning [5]
Database van oracle 12c (12.1.x)
Opslagplaats en Forms-database
R: Beperkte ondersteuning
Microsoft® SQL Server 2016
Forms-database
A: Ondersteund
Apache Lucene (QuickStart ingebouwd)
Zoekservice
A: Ondersteund
Apache Solr
Zoekservice
A: Ondersteund
 1. 'Bestandssysteem' omvat blokopslag die voldoet aan POSIX. Omvat de technologie van de netwerkopslag. Houd er rekening mee dat de prestaties van het bestandssysteem kunnen variëren en van invloed zijn op de algehele prestaties. Laad AEM met het netwerk/externe bestandssysteem.

 2. Voor MongoDB Enterprise versie 4.2 en 4.4 is minimaal AEM 6.5 SP9 vereist.

 3. Delen via MongoDB wordt niet ondersteund in AEM.

 4. MongoDB Storage Engine WiredTiger wordt alleen ondersteund.

 5. Ondersteund voor AEM Forms-upgradeklanten. Niet ondersteund voor nieuwe installaties.

 6. Alleen van toepassing op AEM Forms:

  • Verwijderd steun voor Gegevensbestand van het Oracle 12c en toegevoegde steun voor Gegevensbestand van het Oracle 19c.
  • Verwijderde ondersteuning voor Microsoft® SQL Server 2016 en toegevoegde ondersteuning voor Microsoft® SQL Server 2019.
 7. Niet ondersteund voor AEM Forms.

NOTE
Zie Gemeenschappen inzetten voor aanvullende informatie over de AEM Communities-capaciteit.
NOTE
MongoDB is een software-programma van derden en is niet opgenomen in het AEM licentiepakket. Zie de klasse Beleid voor MongoDB-licenties pagina.
Om optimaal gebruik te maken van uw AEM implementatie met MongoDB, raadt Adobe aan een licentie te verlenen voor de versie van MongoDB Enterprise om te profiteren van professionele ondersteuning. Zie Aanbevolen implementaties voor meer informatie .
De licentie bevat een standaard replicaset, die bestaat uit één primaire en twee secundaire instanties die kunnen worden gebruikt voor de auteur of de publicatieimplementaties.
Als u zowel de auteur als de publicatie op MongoDB wilt uitvoeren, moet u twee aparte licenties aanschaffen.
De Klantenservice van de Adobe helpt kwalificerende problemen met betrekking tot het gebruik van MongoDB met AEM.
Zie de pagina MongoDB voor Adobe Experience Manager voor meer informatie.
NOTE
Ondersteunde relationele databases zoals hierboven vermeld, zijn software van derden en zijn niet opgenomen in het AEM licentiepakket.
Om AEM 6.5 met een gesteunde relationele gegevensbestand in werking te stellen, wordt een afzonderlijk steuncontract met een gegevensbestandverkoper vereist. De Klantenservice van de Adobe helpt kwalificerende problemen met betrekking tot het gebruik van relationele databases met AEM 6.5.
De meeste relationele gegevensbanken worden momenteel ondersteund in niveau-R op AEM 6.5, dat vergezeld gaat van steuncriteria en een steunprogramma zoals vermeld in de bovenstaande beschrijving van niveau-R.

Servlet-engines/toepassingsservers servlet-engines-application-servers

Adobe Experience Manager kan worden uitgevoerd als een zelfstandige server (het QuickStart JAR-bestand) of als een webtoepassing binnen een externe toepassingsserver (het WAR-bestand).

De minimaal vereiste Servlet API-versie is Servlet 3.1

Platform
Ondersteuningsniveau
QuickStart ingebouwde Servlet Engine (Jetty 9.4)
A: Ondersteund
Oracle WebLogic Server 12.2 (12cR2)
Z: Niet ondersteund
IBM® WebSphere® Application Server Continuous Delivery (LibertyProfile) met Web Profile 7.0 en IBM® JRE 1.8
R: Beperkte steun voor nieuwe contracten [2]
IBM® WebSphere® Application Server 9.0 en IBM® JRE 1.8
R: Beperkte steun voor nieuwe contracten [1] [2]
Apache Tomcat 8.5.x
R: Beperkte steun voor nieuwe contracten [2]
JBoss® EAP 7.2.x met JBoss® Application Server
Z: Niet ondersteund
JBoss® EAP 7.1.4 met JBoss® Application Server
R: Beperkte steun voor nieuwe contracten [1] [2]
JBoss® EAP 7.0.x met JBoss® Application Server
Z: Niet ondersteund
 1. Aanbevolen voor implementaties met AEM Forms.
 2. De aanvang AEM 6.5 plaatsingen op toepassingsservers beweegt zich aan Beperkte Steun. Bestaande klanten kunnen upgraden naar AEM 6.5 en blijven toepassingsservers gebruiken. Voor nieuwe klanten wordt het geleverd met steuncriteria en een steunprogramma zoals die in de hierboven beschreven Niveau-R beschrijving worden vermeld.
 3. Alleen van toepassing op AEM Forms:
  • Verwijderde ondersteuning voor JBoss® EAP 7.1.4 en extra ondersteuning voor JBoss® EAP 7.4.10.

Serverbesturingssystemen server-operating-systems

Adobe Experience Manager werkt met de volgende serverplatforms voor productieomgevingen:

Platform
Ondersteuningsniveau
Linux®, gebaseerd op de distributie van Red Hat®
A: Ondersteund [1] [3]
Linux®, gebaseerd op Debian distribution incl. Ubuntu
A: Ondersteund [1] [2]
Linux®, gebaseerd op SUSE®-distributie
A: Ondersteund [1]
Microsoft® Windows Server 2019 [4]
R: Beperkte steun voor nieuwe contracten [5]
Microsoft® Windows Server 2016 [4]
R: Beperkte steun voor nieuwe contracten [5]
Microsoft® Windows Server 2012 R2
Z: Niet ondersteund
Oracle Solaris™ 11
Z: Niet ondersteund
IBM® AIX® 7.2
Z: Niet ondersteund
 1. Linux® Kernel 2.6, 3. x, 4. x, 5. x en 6. x bevat derivaten van Red Hat®-distributie, waaronder Red Hat® Enterprise Linux®, CentOS, Oracle Linux® en Amazon Linux®. AEM Forms-add-onfuncties worden alleen ondersteund in CentOS 7, Red Hat® Enterprise Linux® 7, Red Hat® Enterprise Linux® 8 en Red Hat® Enterprise Linux® 9.

 2. AEM Forms wordt ondersteund op Ubuntu 20.04 LTS.

 3. Linux®-distributie ondersteund door Adobe Managed Services.

  note note
  NOTE
  Voor Linux-gebaseerde servers (OSGI- en JEE-stack) vereist de invoegtoepassing AEM Forms runtime-afhankelijkheden, zoals:
  • glibc.x86_64 (2.17-196)
  • libX11.x86_64 (1.6.7-4)
  • zlib.x86-64 (1.2.7-17)
  • libxcb.x86_64 (1.13-1.el7)
  • libXau.x86_64 (1.0.8-2.1.el7)
 4. Microsoft® Windows-productieimplementaties worden ondersteund voor klanten die upgraden naar versie 6.5 en voor niet-productiegebruik. Nieuwe implementaties zijn op aanvraag voor AEM Sites en Assets.

 5. AEM Forms wordt ondersteund op Microsoft® Window Server zonder de ondersteuningsbeperkingen.

 6. AEM Forms heeft de ondersteuning voor Microsoft® Windows Server 2016 verwijderd.

NOTE
Als u AEM Forms 6.5 installeert, zorg ervoor u volgende 32 beetje Microsoft® Visuele C++ redistributable geïnstalleerd hebt.
 • Microsoft® Visual C++ 2008 herdistribueerbaar
 • Microsoft® Visual C++ 2010 herdistribueerbaar
 • Microsoft® Visual C++ 2012 herdistribueerbaar
 • Microsoft® Visual C++ 2013 herdistribueerbaar
 • Microsoft® Visual C++ 2019 (VC14.28 of groter) herdistribueerbaar

Virtuele en cloud computeromgevingen virtual-cloud-computing-environments

Adobe Experience Manager wordt ondersteund bij uitvoering in een virtuele machine in cloudcomputeromgevingen. Deze omgevingen zijn onder andere Microsoft® Azure en Amazon Web Services (AWS), die worden uitgevoerd in overeenstemming met de technische vereisten die op deze pagina worden vermeld, en volgens de standaardondersteuningsvoorwaarden van de Adobe.

Voor een cloud-native omgeving bekijkt u het nieuwste aanbod van de AEM productlijn: Adobe Experience Manager as a Cloud Service. Zie Adobe Experience Manager as a Cloud Service-documentatie voor meer informatie.

Adobe biedt Adobe Managed Services ook de mogelijkheid om AEM in Azure of AWS te implementeren. Adobe Managed Services biedt experts ervaring en vaardigheden voor het implementeren en gebruiken van AEM in deze cloud computing-omgevingen. Zie aanvullende documentatie over Adobe Managed Services.

In alle andere gevallen van implementatie van AEM op Azure of AWS, of in elke andere cloudcomputeromgeving, is ondersteuning van Adobe beperkt tot de virtuele computeromgeving. Die virtuele omgeving moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de technische specificaties die op deze pagina worden vermeld. Elk gemeld probleem met betrekking tot AEM die in een van deze cloudomgevingen worden uitgevoerd, moet onafhankelijk van eventuele cloudservices die specifiek zijn voor de cloud computing-omgeving kunnen worden gereproduceerd. Dat wil zeggen, tenzij de cloudservice wordt ondersteund als onderdeel van de technische vereisten die op deze pagina worden vermeld, bijvoorbeeld Azure Blob-opslag of AWS S3.

Voor aanbevelingen voor de implementatie van AEM in Azure of AWS, buiten Adobe Managed Services, raadt Adobe aan rechtstreeks met de cloud provider te werken. Of u werkt samen met Adobe partners die de implementatie van AEM in de cloud-omgeving van uw keuze ondersteunen. De geselecteerde wolkenleverancier of partner is verantwoordelijk voor de rangschikkingsspecificaties, het ontwerp, en de implementatie van de architectuur, om aan uw specifieke prestaties, lading, scalability, en veiligheidsvereisten te voldoen.

Dispatcher-platforms (webservers) dispatcher-platforms-web-servers

De Dispatcher is de component voor caching en taakverdeling. Download de nieuwste versie van Dispatcher. Voor Experience Manager 6.5 is Dispatcher versie 4.3.2 of hoger vereist.

De volgende webservers worden ondersteund voor gebruik met Dispatcher versie 4.3.2:

Platform
Ondersteuningsniveau
Apache httpd 2.4.x [1,2]
A: Ondersteund
Microsoft® IIS 10 (Internet Information Server)
A: Ondersteund
Microsoft® IIS 8.5 (Internet Information Server)
Z: wordt niet ondersteund
 1. Webservers die zijn gebaseerd op de Apache httpd-broncode, worden net zo ondersteund als de httpd-versie waarop deze is gebaseerd. In geval van twijfel, vraag Adobe om bevestiging van het steunniveau met betrekking tot het respectieve serverproduct. De volgende gevallen:

  1. De HTTP-server is gemaakt met alleen officiële Apache-brondistributies, of
  2. De HTTP-server is geleverd als onderdeel van het besturingssysteem waarop deze wordt uitgevoerd. Voorbeelden: IBM® HTTP Server, Oracle HTTP Server
 2. Dispatcher is niet beschikbaar voor Apache 2.4.x voor Windows-besturingssystemen.

Ondersteunde clientplatforms supported-client-platforms

Ondersteunde browsers voor gebruikersinterface voor ontwerpen supported-browsers-for-authoring-user-interface

De Adobe Experience Manager-gebruikersinterface werkt met de volgende clientplatforms. Alle browsers worden getest met de standaardset plug-ins en invoegtoepassingen.

De AEM gebruikersinterface is geoptimaliseerd voor grotere schermen (doorgaans laptops en desktopcomputers) en tabletvormfactoren (zoals Apple iPad of Microsoft® Surface). De telefoonvormfactor wordt niet ondersteund.

NOTE
Ondersteuning voor browsers met snelle releasecycli:
De release van Mozilla Firefox, Google Chrome en Microsoft® Edge wordt elke paar maanden bijgewerkt. De Adobe heeft zich ertoe verbonden updates voor Adobe Experience Manager beschikbaar te stellen om het supportniveau te handhaven zoals hieronder vermeld in de komende versies van deze browsers.
Browser
Ondersteuning voor UI
Ondersteuning voor klassieke gebruikersinterface
Google Chrome (Evergreen)
A: Ondersteund
A: Ondersteund
Microsoft® Edge (Evergreen)
A: Ondersteund
A: Ondersteund
Microsoft® Internet Explorer 11
Z: Niet ondersteund
Z: Niet ondersteund
Mozilla Firefox (Evergreen)
A: Ondersteund
A: Ondersteund
Mozilla Firefox laatste ESR [1]
A: Ondersteund
A: Ondersteund
Apple Safari op macOS (Evergreen)
A: Ondersteund
A: Ondersteund
Apple Safari 11.x op macOS
Z: Niet ondersteund
Z: Niet ondersteund
Apple Safari op iOS 12.x
A: Ondersteund [2]
Z: Niet ondersteund
Apple Safari op iOS 11.x
Z: Niet ondersteund
Z: Niet ondersteund
 1. Uitgebreide ondersteuning voor Firefox Meer informatie over mozilla.org
 2. ondersteuning voor Apple iPad

Ondersteunde browsers voor websites supported-browsers-for-websites

Over het algemeen is browserondersteuning voor websites die door AEM Sites worden weergegeven afhankelijk van de implementatie van AEM paginasjablonen, het ontwerp en de uitvoer van componenten. Deze ondersteuning is daarom in handen van de partij die deze onderdelen implementeert.

WebDAV-clients webdav-clients

Microsoft® Windows 7+

Wanneer u verbinding maakt met Microsoft® Windows 7+ met een AEM die niet met SSL is beveiligd, moet de basisverificatie via een onbeveiligd netwerk in Windows zijn ingeschakeld. Het vereist een verandering in de Registratie van Vensters van WebClient:

 1. Zoek de subsleutel in het register:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 2. Voeg de BasisAuthLevel registratieingang aan deze subkey toe gebruikend een waarde van 2 of meer.

Aanvullende platformnotities additional-platform-notes

Deze sectie biedt speciale notities en meer gedetailleerde informatie over het uitvoeren van Adobe Experience Manager en de invoegtoepassingen ervan.

IPv4 en IPv6 ipv-and-ipv

Alle elementen van Adobe Experience Manager (Instantie, Dispatcher) kunnen in zowel IPv4- als IPv6-netwerken worden geïnstalleerd.

De werking verloopt naadloos omdat er geen speciale configuratie vereist is. U kunt een IP-adres opgeven in de indeling die geschikt is voor uw netwerktype, indien nodig.

Wanneer u een IP-adres moet opgeven, kunt u de volgende opties selecteren (indien vereist):

 • Een IPv6-adres. Bijvoorbeeld: https://[ab12::34c5:6d7:8e90:1234]:4502

 • Een IPv4-adres. Bijvoorbeeld: https://123.1.1.4:4502

 • Een servernaam. Bijvoorbeeld: https://www.yourserver.com:4502

 • Het standaardgeval van localhost wordt geïnterpreteerd voor zowel IPv4 als IPv6 netwerkinstallaties. Bijvoorbeeld: https://localhost:4502

Vereisten voor AEM invoegtoepassing Dynamic Media requirements-for-aem-dynamic-media-add-on

AEM Dynamic Media is standaard uitgeschakeld. Zie hier Dynamic Media inschakelen.

Als Dynamic Media ingeschakeld is, zijn de volgende aanvullende technische voorschriften van toepassing.

NOTE
Deze systeemvereisten alleen toepassen als u Dynamic Media - Hybride modus gebruikt; Dynamic Media - Hybride modus heeft een ingebouwde imageserver, die alleen op bepaalde besturingssystemen is gecertificeerd.
Voor Dynamic Media-klanten die de Dynamic Media-Scene7-modus uitvoeren (dat wil zeggen: dynamicmedia_scene7 (run mode), zijn er geen extra systeemvereisten; slechts de zelfde systeemvereisten zoals AEM. Dynamic Media - Scene7-modusarchitectuur maakt gebruik van de op cloud gebaseerde beeldservice en niet van de service die is ingesloten in AEM.

Hardware hardware

De volgende hardwarevereisten zijn van toepassing voor zowel Linux® als Windows:

 • Intel Xeon® of AMD® Opteron CPU met ten minste vier kernen
 • Minimaal 16 GB RAM

Linux® linux

Als u Dynamic Media op Linux® gebruikt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Red Hat® Enterprise 7 of CentOS 7 en hoger met de nieuwste herstelpatches
 • 64-bits besturingssysteem
 • Wisselen uitgeschakeld (aanbevolen)
 • SELinux uitgeschakeld (zie onderstaande opmerking)
NOTE
Als de landinstelling zo is ingesteld dat LC_CTYPE niet gelijk is aan en_US.UTF-8, werkt Dynamic Media niet. Om te zien wat zijn waarde is, typ "scène"bij de bevelherinnering. Als het niet behoorlijk wordt geplaatst, dan plaats de LC_CTYPE milieuvariabele aan het lege koord door "uitvoer LC_CTYPE="te typen alvorens AEM in werking te stellen.
NOTE
SELinux uitschakelen: De service Image Serving werkt niet wanneer SELinux is ingeschakeld. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u dit probleem wilt verhelpen, bewerkt u de /etc/selinux/config en wijzig de SELinux-waarde van:
SELINUX=enforcing tot SELINUX=disabled
NOTE
NUMA-architectuur: systemen met processors met AMD64 en Intel® EM64T zijn typisch geconfigureerd als numa-platforms (non-uniform memory architecture). Dat wil zeggen dat de kernel meerdere geheugenknooppunten samenstelt bij opstarttijd in plaats van één geheugenknooppunt te maken.
De meervoudige knoopaannemer kan in geheugenuitputting op één of meerdere knopen resulteren alvorens andere knopen worden uitgeput. Wanneer de geheugenuitputting gebeurt kan de pit besluiten om processen (bijvoorbeeld, de Server van het Beeld of de Server van het Platform) te doden alhoewel er beschikbaar geheugen is.
Daarom raadt Adobe aan dat als u een dergelijk systeem uitvoert dat u NUMA uitschakelt met de optie numa=off boot om te voorkomen dat de kernel deze processen doodt.
NOTE
Serverhostnaam moet oplossen: zorg ervoor dat de hostnaam van de server kan worden omgezet in een IP-adres. Als dat niet mogelijk is, voeg je de volledig gekwalificeerde hostnaam en het IP-adres toe aan /etc/hosts:
<ip address> <fully qualified hostname>

Windows windows

 • Microsoft® Windows Server 2016
 • Wissel ruimte die gelijk is aan ten minste tweemaal de hoeveelheid fysiek geheugen (RAM)

Als u Dynamische media wilt gebruiken in Windows, installeert u Microsoft® Visual Studio 2010, 2013 en 2015, opnieuw toe te wijzen voor x64 en x86.

Voor Windows x64:

Voor Windows x86:

Macos macos

 • 10.9.x en hoger
 • Alleen ondersteund voor proefversie en demo-doeleinden

Voorschriften voor de AEM Forms PDF Generator requirements-for-aem-forms-pdf-generator

Softwareondersteuning voor PDF Generator software-support-for-pdf-generator

Product
Ondersteunde indelingen voor conversie naar PDF
Acrobat 2020 klassiek spoor nieuwste versie
XPS, afbeeldingsindelingen (BMP, GIF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, PNG, JPF, JPX, JP2, J2K, J2C, JPC), HTML, HTM, DWG, DXF en DWF
Nieuwste versie van Acrobat 2017 Classic ( verouderd)
XPS, afbeeldingsindelingen (BMP, GIF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, PNG, JPF, JPX, JP2, J2K, J2C, JPC), HTML, HTM, DWG, DXF en DWF
Microsoft® Office 2019
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, RTF en TXT
Microsoft® Office 2016 (verouderd)
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, RTF en TXT
WordPerfect 2020
WP, WPD
Microsoft® Office Visio 2016 (afgekeurd)
VSD, VSDX
Microsoft® Publisher 2019
PUB
Microsoft® Publisher 2016 (afgekeurd)
PUB
Microsoft® Project 2016 (afgekeurd)
MPP
OpenOffice 4.1.10
ODT, ODP, ODS, ODG, ODF, SXW, SXC, SXC, SXD, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, afbeeldingsindelingen (BMP, GIF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, PNG, JPF, JPX, JP2, J2K, J2C, JPC) HTML, , HTM, RTF en TXT
OpenOffice 4.1.2 (afgekeurd)
ODT, ODP, ODS, ODG, ODF, SXW, SXC, SXC, SXD, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, afbeeldingsindelingen (BMP, GIF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, PNG, JPF, JPX, JP2, J2K, J2C, JPC) HTML, , HTM, RTF en TXT
NOTE
PDF Generator ondersteunt alleen de Engelse, Franse, Duitse en Japanse versies van de ondersteunde besturingssystemen en toepassingen.
Daarnaast
 • PDF Generator vereist een 32-bits versie van Acrobat 2020 klassieke trackversie 20.004.3006 of Acrobat 2017 versie 17.011.30078 om de conversie uit te voeren.
 • PDF Generator-conversies voor OpenOffice worden alleen ondersteund in Windows en Linux®.
 • PDF Generator biedt alleen ondersteuning voor de 32-bits versie van Microsoft® Office Professional Plus en andere software die vereist is voor conversie naar het Windows-besturingssysteem.
 • PDF Generator ondersteunt de 32-bits en 64-bits versies van OpenOffice op het Linux®-besturingssysteem.
 • PDF Generator biedt geen ondersteuning voor Microsoft® Office 365.
 • De functies OCR PDF, Optimize PDF en Export PDF worden alleen in Windows ondersteund.
 • Een versie van Acrobat wordt met AEM Forms gebundeld om de functionaliteit van de PDF Generator in te schakelen. Programmaticaal toegang tot de gebundelde versie slechts met AEM Forms, tijdens de duur van de vergunning van AEM Forms, voor gebruik met AEM Forms PDF Generator. Zie de productbeschrijving van AEM Forms volgens uw implementatie (Op locatie of Managed Services)
 • PDF Generator-service biedt geen ondersteuning voor Microsoft® Windows 10.
 • PDF Generator kan bestanden niet converteren met Microsoft® Visio 2019. U kunt Microsoft® Visio 2016 blijven gebruiken voor conversie .VSD en .VSDX bestanden.
 • PDF Generator kan bestanden niet converteren met Microsoft® Project 2019. U kunt Microsoft® Project 2016 blijven gebruiken om te converteren .VSD en .VSDX bestanden.

Vereisten voor AEM Forms Designer requirements-for-aem-forms-designer

 • Microsoft® Windows® 2016 Server, Microsoft® Windows® 2019 Server, Microsoft® Windows® 10 of Windows® 11
 • 1 GHz of snellere processor met ondersteuning voor PAE, NX en SSE2.
 • 1 GB RAM voor 32-bits of 2 GB RAM voor 64-bits besturingssysteem
 • 16 GB schijfruimte voor 32-bits of 20 GB schijfruimte voor 64-bits besturingssysteem
 • Grafisch geheugen - 128 MB GPU (256 MB aanbevolen)
 • 2,35 GB beschikbare ruimte op de harde schijf
 • Beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels of hoger
 • Hardwareversnelling voor video (optioneel)
 • Acrobat Pro DC, Acrobat Standard DC of Adobe Acrobat Reader DC
 • Beheerdersrechten om Designer te installeren
 • Microsoft Visual C++ 2019 (VC 14.28 of hoger) 32-bits runtime voor 32-bits AEM Forms Designer
 • Microsoft Visual C++ 2019 (VC 14.28 of groter) 64-bits runtime voor de Ontwerper van AEM Forms met 64 bits (voor zowel de stapel OSGI als JEE)

AEM Forms-ontwerper installeren en configureren

Vereisten voor het terugschrijven van metagegevens van AEM Assets XMP requirements-for-aem-assets-xmp-metadata-write-back

XMP-terugschrijven wordt ondersteund en ingeschakeld voor de volgende platforms en bestandsindelingen:

Vereisten voor AEM Assets voor de verwerking van assets met veel metagegevens op Linux® assetsonlinux

Voor het XMPFilesProcessor-proces is de bibliotheek GLIBC_2.14 vereist. Gebruik een Linux® kernel die GLIBC_2.14 bevat, bijvoorbeeld Linux® kernel versie 3.1.x. Het verbetert de prestaties voor het verwerken van elementen die een grote hoeveelheid metagegevens bevatten, zoals PSD-bestanden. Als u een vorige versie van GLIBC gebruikt, treedt er een fout op in logbestanden die begint met com.day.cq.dam.core.impl.handler.xmp.NCommXMPHandler Failed to read XMP.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2