Upgrade naar Adobe Experience Manager (AEM) 6.5 upgrading-to-aem

In dit gedeelte wordt de upgrade van een AEM naar AEM 6.5 beschreven:

Om gemakkelijker te kunnen verwijzen naar de AEM gevallen die bij deze procedures betrokken zijn, worden in deze artikelen de volgende termen gebruikt:

  • De bron -instantie is de AEM instantie waarvan u een upgrade uitvoert.
  • De target -instantie is de instantie waaraan u een upgrade uitvoert.
NOTE
Als onderdeel van de inspanningen om de betrouwbaarheid van upgrades te verbeteren, heeft AEM een alomvattende herstructurering van de opslagplaats ondergaan. Ga voor meer informatie over het uitlijnen met de nieuwe structuur naar Herstructurering van AEM.

Wat is er veranderd? what-has-changed

Hieronder vindt u een aantal belangrijke wijzigingen in de laatste paar versies van AEM:

AEM 6.0 introduceerde de nieuwe opslagplaats voor jakobak. Persistence Managers zijn vervangen door Micro Kernels. Vanaf versie 6.1 wordt CRX2 niet meer ondersteund. Een migratiehulpmiddel genoemd crx2oak moet worden in werking gesteld om CRX2 bewaarplaatsen van 5.6.1 instanties te migreren. Zie voor meer informatie Het CRX2OAK-migratiehulpprogramma gebruiken.

Als Assets Insights wordt gebruikt en u een upgrade uitvoert van een versie ouder dan AEM 6.2, moeten elementen worden gemigreerd en id's worden gegenereerd via een JMX-boon. Voor de interne tests van de Adobe, werden 125K activa op een milieu TarMK gemigreerd in een uur, maar uw resultaten kunnen variëren.

6.3 introduceert een nieuw formaat voor de SegmentNodeStore, die de basis vormt van de TarMK-implementatie. Als u een upgrade uitvoert van een versie die ouder is dan AEM 6.3, is hiervoor een migratie naar de opslagplaats vereist als onderdeel van de upgrade, met inbegrip van systeemdowntime.

Adobe Engineering schat dit op ongeveer 20 minuten. Opnieuw indexeren is niet nodig. Er is ook een nieuwe versie van het crx2oak-gereedschap uitgebracht om te werken met de nieuwe opslaglocatie-indeling.

Deze migratie is niet vereist als een upgrade van AEM 6.3 naar AEM 6.5 wordt uitgevoerd.

De onderhoudstaken vóór de upgrade zijn geoptimaliseerd ter ondersteuning van automatisering.

De opdrachtregelgebruiksopties voor het gereedschap crx2oak zijn gewijzigd en zijn zo automatievriendelijk en ondersteunen meer upgradepaden.

De controles na de upgrade zijn ook automatiseringsvriendelijk gemaakt.

De periodieke vuilinzameling van revisies en de inzameling van het huisvuil van de gegevensopslag zijn nu routinematige onderhoudstaken die periodiek moeten worden uitgevoerd. Met de introductie van AEM 6.3 biedt Adobe ondersteuning voor en raadt u aan om de revisie online op te schonen. Zie Revisie opschonen voor informatie over hoe te om deze taken te vormen.

AEM heeft onlangs de Patroondetector voor beoordeling van de complexiteit van de upgrade wanneer u de upgrade plant. 6.5 Ook wordt er sterk op aangedrongen achterwaartse compatibiliteit van functies. Tot slot, beste praktijken voor duurzame upgrades worden ook toegevoegd.

Zie de volledige releaseopmerkingen voor meer informatie over wat er in recente AEM is gewijzigd:

Overzicht van upgrade upgrade-overview

Het upgraden van AEM is een proces dat uit meerdere stappen bestaat en soms meerdere maanden duurt. Het volgende overzicht is verstrekt als overzicht van wat inbegrepen is in een verbeteringsproject en de inhoud die in deze documentatie is omvat:

screen_shot_2018-03-30at80708am

Upgradestroom upgrade-overview-1

In het onderstaande diagram wordt de algemene aanbevolen stroom gemarkeerd met de upgradeaanpak. Let op de nieuwe functies die de Adobe heeft geïntroduceerd. De upgrade moet beginnen met de patroondetector (zie De complexiteit van upgrades beoordelen met patroondetector), waarmee u het pad kunt bepalen dat u wilt gebruiken voor compatibiliteit met AEM 6.4 op basis van de patronen in het gegenereerde rapport.

Er was een significante nadruk in 6.5 om alle nieuwe eigenschappen achteruit compatibel te houden, maar in gevallen waar u nog enkele achterwaartse verenigbaarheidskwesties ziet, laat de verenigbaarheidswijze u ontwikkeling tijdelijk uitstellen om uw douanecode volgzaam met 6.5 te houden. Deze aanpak helpt u om ontwikkelinspanningen direct na de upgrade te voorkomen (zie Achterwaartse compatibiliteit in AEM 6.5).

Tot slot, in uw 6.5 ontwikkelingscyclus, eigenschappen geïntroduceerd onder Duurzame Verbeteringen (zie Duurzame verbeteringen) helpen u de beste praktijken te volgen om toekomstige verbeteringen nog efficiënter en naadloos te maken.

6_4_upgrade_overviewflow-newpage3

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2