Referentiehandleiding voor configuratie

Deze handleiding is bedoeld voor handelaren en systeembeheerders die in Adobe Commerce of Magento Open Source werken. Het verstrekt verwijzingsinformatie voor alle montages van de opslagconfiguratie die van worden betreden Beheerder zijbalk op Stores > Settings>Configuration.

Het omvat geen details over de mogelijkheden van Adobe Commerce en Magento Open Source of procedures voor winkelconfiguratie.

Deze gids wordt georganiseerd volgens de configuratie linkernavigatie:

Tabblad Configuratie
Onderliggende tabbladen
General

De General ​configuratiesecties bepalen opslagparameters, URLs, thema, munt, e-mailadressen, opslagcontacten, redacteur, en dashboardrapport.
- General
- B2B Features
- Web
- Currency Setup
- Store Email Addresses
- Contacts
- Reports
- Content Management
- New Relic Reporting
- Advanced Reporting
Catalog

De Catalog ​De configuratiemontages bepalen het product en de inventarismontages, de productie van de controlesitemap en van het voer RSS, en specificeren het e-mailmalplaatje dat wordt gebruikt om producten met vrienden te delen.
- Catalog
- Visual Merchandiser
- Inventory
- XML Sitemap
- RSS Feeds
- Email to a Friend
Security

De Security ​configuratiemontages bewaren veiligheid, bifactorauthentificatie, en de Google reCAPTCHA eigenschap.
- 2FA
- Google reCAPTCHA Admin Panel
- Google reCAPTCHA Storefront
- Security.txt
Customers

De Customers ​configuratie-instellingen bepalen de basisopties voor klantenaccounts en aanmelding, nieuwsbrief-instellingen, wensenlijst en de indeling van automatisch gegenereerde couponcodes.
- Login as Customer
- Newsletter
- Company Configuration
- Customer Configuration
- Requisition Lists
- Wish List
- Invitations
- Reward Points
- Promotions
- Gift Registry
- Persistent Shopping Cart
Sales

De Sales ​De configuratie-instellingen bepalen de instellingen voor kassa en belasting, betalings- en verzendopties, de instellingen voor e-mail- en PDF-afdrukken en Google API.
- Sales
- Sales Emails
- Quotes
- PDF Print-outs
- Tax
- Checkout
- Shipping Settings
- Multishipping Settings
- Delivery Methods
- Google API
- 3D Secure
- Gift Cards
- Payment Methods
Sales Channels

Wanneer de Amazon Sales Channel -extensie is geïnstalleerd, de Sales Channels ​Met instellingen beheert u geautomatiseerde integratiebewerkingen met uw Amazon-winkel.
- Global Settings
Services

De Services ​configuratie-instellingen bepalen de integratie-instellingen voor de Commerce API, waaronder SOAP en OAuth.
- Web API
- Commerce Services
- OAuth
Advanced

De Advanced ​De configuratiemontages bepalen standaard montages Admin, diverse montages van de systeemconfiguratie, geavanceerde modulecontroles, en ontwikkelaarshulpmiddelen.
- Admin
- System
- Developer

Het omvat geen details over de mogelijkheden van Adobe Commerce en Magento Open Source of procedures voor winkelconfiguratie.

Beschikbare documentatie

Documentatiebron
Beschrijving
Adobe Commerce 2.4 Handelsdocumentatie
Bedrijfsgerichte documentatie voor Adobe Commerce
Services voor Adobe Commerce-documentatie
Documentatie om een inzameling van de diensten te steunen die handelaren helpen zeer belangrijke componenten van hun zaken met hun opslag integreren.
Handleiding voor handel in Cloud-infrastructuur
Stapsgewijze procedures voor de implementatie van Adobe Commerce op een beheerd, geautomatiseerd hostingplatform voor de cloud.
Adobe Commerce 2.4-handleidingen
De documentatie van systemen over de concepten, de processen, de hulpmiddelen, en beste praktijken om, Adobe Commerce projecten te ontwikkelen op te stellen en te handhaven.
Adobe Commerce 2.4-documentatie voor ontwikkelaars
Documentatie gericht op ontwikkelaars die wordt gebruikt om Adobe Commerce aan te passen en met systemen van derden te integreren
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672