Sales > Gift Cards

Adobe Commerce-functie {width="20"} Alleen exclusieve functie in Adobe Commerce (Meer informatie)

Om tot de montages van de archiefconfiguratie toegang te hebben, verkies Stores > Settings>Configuration ​van de_ Beheerder _zijbalk.

Gift Card Email Settings

E-mailinstellingen creditcard

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Gift Card Notification Email Sender
Winkelweergave
Identificeert de contactpersoon voor winkel die wordt weergegeven als de afzender van het e-mailbericht voor een cadeaukaart. Standaardwaarde: General Contact
Gift Card Notification Email Template
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de template die wordt gebruikt voor het e-mailbericht voor een cadeaukaart.

Gift Card General Settings

Algemene instellingen voor creditcard

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Redeemable
Algemeen
Hiermee bepaalt u of de houder van de cadeau-kaart zijn waarde voor contant geld kan inwisselen. Opties: Yes / No.
Lifetime (days)
Algemeen
Hiermee bepaalt u hoeveel dagen de kaart geldig is. Als de kaart leeg blijft, verloopt deze niet.

Belangrijk: ​Op sommige plaatsen is het illegaal om vervalgegevens in te stellen voor cadeaukaarten. Controleer uw lokale wetten voordat u een leven instelt voor uw cadeaukaarten.
Allow Gift Message
Winkelweergave
Bepaalt of de optie om een cadeaubericht op te nemen beschikbaar is voor klanten die een cadeaukaart aanschaffen. Opties: Yes / No.
Gift Message Maximum Length
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het maximum aantal tekens dat is toegestaan in een cadeaukaartbericht. Standaardwaarde: 255
Generate Gift Card Account when Order Item is
Algemeen
Hiermee bepaalt u of een rekening met een cadeaukaart wordt gegenereerd wanneer een klant een bestelling plaatst of wanneer de bestelling wordt gefactureerd. Opties: Ordered / Invoiced

Email Sent from Gift Card Account Management

E-mail verzonden vanuit accountbeheer voor creditcard

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Gift Card Email Sender
Winkelweergave
Identificeert de contactpersoon voor winkel die wordt weergegeven als de afzender van de e-mail met de cadeaukaart. Standaardwaarde: General Contact
Gift Card Template
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de template wordt gebruikt voor het e-mailadres van de cadeaukaart.

Gift Card Account General Settings

Algemene instellingen Cadeaukaartaccount

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Code Length
Algemeen
Hiermee bepaalt u de lengte van de code van de cadeau-kaart.
Code Format
Algemeen
Bepaalt de opmaak van de code van de cadeau-kaart. Opties: Alphanumeric / Numeric
Code Prefix
Algemeen
Hiermee definieert u een voorvoegsel dat aan het begin van de code wordt toegevoegd.
Code Suffix
Algemeen
Bepaalt om het even welk achtervoegsel dat aan het eind van de code wordt toegevoegd.
Dash Every X Characters
Algemeen
Als u streepjes in de code wilt opnemen, bepaalt u het aantal tekens tussen de streepjes.
New Pool Size
Algemeen
Hiermee bepaalt u de grootte van de nieuwe codepool die moet worden gegenereerd.
Low Code Pool Threshold
Algemeen
Bepaalt het aantal verslagen in de codepool die een alarm teweegbrengt dat de pool moet worden aangevuld.
Generate
Algemeen
Klik om de lijst met kaartcodes voor cadeaus te genereren.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672