Customers > Requisition Lists

B2B voor Adobe Commerce-functie {width="20"} Exclusieve functie alleen beschikbaar met B2B voor Adobe Commerce

Om tot de montages van de archiefconfiguratie toegang te hebben, verkies Stores > Settings>Configuration ​van de_ Beheerder _zijbalk.

TIP
Met de installatie en activering van B2B voor Adobe Commerce, kan de koopervaring met bedrijf-specifieke eigenschappen worden gepersonaliseerd. B2B voor Adobe Commerce is een geïntegreerde oplossing die zowel B2B- als B2C-modellen ondersteunt. Voor meer informatie over de B2B-functies raadpleegt u de B2B voor Adobe Commerce-gebruikershandleiding.
NOTE
De toegang tot deze configuratieopties voor B2B-functies wordt geregeld door de rolbronnen. Deze rolmiddelen moeten voor de gebruikersrol worden geplaatst die aan de gebruiker Admin wordt toegewezen.

General

Algemeen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Number of Requisition Lists
Winkelweergave
Bepaalt het maximumaantal verzoeklijsten dat per klantenrekening kan worden gehandhaafd. Het minimumaantal is 2en is het maximumaantal 999.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672