Sales > Checkout

Om tot de montages van de archiefconfiguratie toegang te hebben, verkies Stores > Settings>Configuration ​van de_ Beheerder _zijbalk.

Checkout Options

Afhandelingsopties

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enable Guest Checkout Login
Winkelweergave
Schakel deze instelling in om niet-geverifieerde gebruikers (winkel- en API's) de mogelijkheid te geven te vragen of er al een e-mailadres is gekoppeld aan een klantenaccount. Dit kan worden gebruikt om de uitcheckworkflow voor gasten te verbeteren door een aanmeldingsprompt weer te geven als het ingevoerde e-mailadres al is geregistreerd bij een klantenaccount, maar ten koste gaat van het toegankelijk maken van informatie voor niet-geverifieerde gebruikers. Opties: Yes / No
Enable Onepage Checkout
Winkelweergave
Hiermee wordt bepaald of Uitchecken via één pagina Dit is de standaardindeling voor uitchecken. Opties: Yes / No
Allow Guest Checkout
Winkelweergave
Hiermee wordt bepaald of gasten door kunnen gaan afrekenen zonder registratie voor een account bij je winkel. Opties: Yes / No
Enable Terms and Conditions
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u of klanten akkoord moeten gaan met de Voorwaarden en bepalingen van de verkoop voordat een aankoop wordt gedaan. Opties: Yes / No
Display Billing Address On
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de locatie van het factuuradres tijdens het afrekenen. Opties: Payment Method / Payment Page
Maximum Number of Items to Display in Order Summary
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het maximum aantal items dat in het dialoogvenster Overzicht van bestellingen tijdens het afrekenen. De standaardwaarde is 10.
Enable Address Search
Website
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Hiermee wordt bepaald of klanten deze functie kunnen gebruiken adreszoekopdracht functionaliteit voor verzending en de stappen Controleren en betalen. Als deze optie is ingeschakeld, gebruikt u Limiet voor aantal klantadressen om het aantal opgeslagen adressen in te stellen dat vereist is om deze functie tijdens het uitchecken te activeren. Opties: Yes / No
Limiet voor aantal adressen van klanten
Website
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Wanneer zoeken naar adressen is ingeschakeld, bepaalt u het aantal opgeslagen adressen dat is vereist om deze functie te activeren tijdens het uitchecken. Wanneer het aantal opgeslagen adressen van de klant aan dit aantal of overschrijdt, slechts wordt het standaardadres teruggegeven op Verzending en Reviseren en betalen stappen. De klant kan een zoekfunctie gebruiken om het geselecteerde adres te wijzigen. De standaardwaarde is 10.

Shopping Cart

Winkelwagentje

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Quote Lifetime (days)
Website
Hiermee bepaalt u de levensduur van een genoteerde prijs, in dagen.
After Adding a Product Redirect to Shopping Cart
Winkelweergave
Hiermee wordt bepaald of de winkelwagentje wordt weergegeven onmiddellijk nadat een product aan het karretje is toegevoegd. Opties: Yes / No
Number of Items to Display Pager
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het aantal artikelen in het winkelwagentje voordat de pager wordt geactiveerd. Standaardwaarde: 20
Show Cross-sell Items in the Shopping Cart
Winkelweergave
Geeft aan of cross-sell-objecten worden weergegeven in het winkelwagentje, waardoor klanten extra verkoopopties krijgen. Opties: Yes (standaardwaarde) / No
Grouped Product Image
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de miniatuur afbeelding die wordt weergegeven voor een gegroepeerd product in het winkelwagentje. Opties: Product Thumbnail Itself / Parent Product Thumbnail
Configurable Product Image
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de miniatuur afbeelding die wordt weergegeven voor een configureerbaar product in het winkelwagentje. Opties: Product Thumbnail Itself / Parent Product Thumbnail
Preview Quote Lifetime (minutes)
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de maximumleeftijd van de prijsopgave in minuten bij voorvertoond winkelwagentje.
Enable Clear Shopping Cart
Website
Hiermee bepaalt u of in het winkelwagentje de optie wordt weergegeven waarmee gebruikers de inhoud van het winkelwagentje in één handeling kunnen wissen. Opties: Yes / No

Mijn winkelwagentje

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Display Cart Summary
Website
Bepaalt de waarde die tussen haakjes na de koppeling Mijn winkelwagen wordt weergegeven. Opties: Display number of items in cart / Display item quantities

Mini Cart

Mini Cart

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Display Mini Cart
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u of de miniwinkelwagentje op de winkelpagina's wordt weergegeven wanneer op het winkelwagentje in de koptekst wordt geklikt. De weergave van de minikaart is afhankelijk van het thema. Opties: Yes / No
Number of Items to Display Scrollbar
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het aantal items dat in de miniwinkelwagen kan worden weergegeven voordat de schuifbalk wordt geactiveerd. Standaard: 5
Maximum Number of Items to Display
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het maximum aantal items dat in de miniwinkelwagen kan worden weergegeven. Standaard: 10

Payment Failed Emails

Betaling is mislukt

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Payment Failed Email Receiver
Winkelweergave
Identificeert de contactpersoon van de winkel die de e-mail met betalingsfout ontvangt. Standaardontvanger: General Contact
Payment Failed Email Sender
Winkelweergave
Identificeert de opslagcontactpersoon die wordt weergegeven als de afzender van het bericht Betaling Ontbroken e-mails. Standaardafzender: General Contact
Payment Failed Template
Winkelweergave
Identificeert de sjabloon die wordt gebruikt voor mislukte e-mails over betalingen. Standaardsjabloon: Payment Failed
Send Payment Failed Copy To
Winkelweergave
Verstrekt het e-mailadres van iedereen om een exemplaar van een Ontbroken e-mail van de Betaling te ontvangen. Scheid meerdere adressen met een komma.
Send Payment Failed Copy Method
Winkelweergave
Geeft de e-mailmethode aan die wordt gebruikt om de kopie te verzenden. Opties:
Bcc- Verstuurt een blinde hoffelijkheid kopie door de ontvanger op te nemen in de koptekst van dezelfde e-mail die naar de klant is verzonden. De ontvanger BCC is niet zichtbaar aan de klant.
Separate Email - Hiermee verzendt u de kopie als een aparte e-mail.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672