Sales > Sales

Om tot de montages van de archiefconfiguratie toegang te hebben, verkies Stores > Settings>Configuration ​van de_ Beheerder _zijbalk.

General

Algemeen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Hide Customer IP
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u of het IP-adres van de klant wordt weergegeven op bestellingen, facturen, verzendingen en creditnota's. Opties: Yes / No

Checkout Totals Sort Order

Afhandelingstotalen Sorteervolgorde

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Subtotal
Website
Een getal dat bepaalt wanneer het subtotaal wordt berekend ten opzichte van andere uitchecktotalen. Standaardwaarde: 10
Discount
Website
Een getal dat bepaalt wanneer de korting wordt berekend ten opzichte van andere uitchecktotalen. Standaardwaarde: 20
Shipping
Website
Een getal dat bepaalt wanneer de verzendkosten worden berekend ten opzichte van andere uitchecktotalen. Standaardwaarde: 30
Tax
Website
Een getal dat bepaalt wanneer belasting wordt berekend ten opzichte van andere uitchecktotalen. Standaardwaarde: 40
Fixed Product Tax
Website
Een getal dat bepaalt wanneer de Vaste productbelasting wordt berekend ten opzichte van andere uitchecktotalen. Standaardwaarde: 50
Grand Total
Website
Een getal dat bepaalt wanneer het Eindtotaal wordt berekend ten opzichte van andere uitchecktotalen. Standaardwaarde: 100

Reorder

Opnieuw

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Allow Reorder
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u of de klanten de volgorde van hun accounts kunnen wijzigen. Opties: Yes / No

Allow Zero Grand Total

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Allow Zero Grand Total for Credit Memo
Winkelweergave
Bepaalt de mogelijkheid om een creditmemo met een totaal nul te creëren. Opties: Yes / No

Invoice and Packing Slip Design

Factuur- en verpakkingselement

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Logo for PDF Print-outs
Winkelweergave
Hiermee geeft u het logobestand aan dat wordt weergegeven in de koptekst van PDF-facturen en verpakkingsslips. Toegestane bestandstypen:
JPG/JPEG
TIF/TIFF
PNG
Logo for HTML Print View
Winkelweergave
Hiermee wordt het logobestand aangegeven dat wordt weergegeven in de koptekst van de HTML-afdrukweergave van facturen en verpakkingsschuifregelaars. Toegestane bestandstypen:
JPG/JPEG
GIF
PNG
Address
Winkelweergave
Het adres van de winkel waar u het wilt weergeven op facturen en pakslips.

Minimum Order Amount

Minimumbedrag bestelling

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enable
Website
Hiermee wordt bepaald of een minimale orderhoeveelheid is ingesteld voor de site. Opties: Yes / No
Minimum Amount
Website
Hiermee wordt het minimale subtotaal opgegeven. De volgorde na kortingen wordt toegepast.
Include Discount Amount
Website
Hiermee wordt bepaald of het minimumorderbedrag toegepaste kortingen omvat. Opties: Yes / No
Include Tax to Amount
Website
Hiermee wordt bepaald of het minimumbedrag van de bestelling inclusief belasting is. Opties: Yes / No
Description Message
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het bericht dat boven aan het winkelwagentje wordt weergegeven wanneer het aantal winkelwagentjes lager is dan het minimale aantal bestellingen. Indien leeg gelaten, verschijnt het volgende standaardbericht: Minimum order amount is $[minimum_amount]
Error to Show in Shopping Cart
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het bericht dat wordt weergegeven van de mini-winkelwagen of de uitcheckkoppeling wanneer het orderbedrag lager is dan het vereiste minimale orderbedrag. Als deze optie leeg blijft, wordt een standaardbericht weergegeven.
Validate Each Address Separately in Multi-address Checkout
Website
Voor multi-item orden, bepaalt als de orde punten die aan afzonderlijke adressen gaan veel aan het minimumordebedrag voldoen. Opties: Yes / No
Multi-address Description Message
Winkelweergave
Voor multi-adresorden, bepaalt het bericht dat in het het winkelwagentje verschijnt als de punten die naar een adres worden verzonden minder dan het minimumordebedrag zijn.
Multi-address Error to Show in Shopping Cart
Winkelweergave
Voor multi-adresorden, bepaalt het bericht dat van de mini kart of controleverbinding verschijnt wanneer het ordebedrag minder dan het vereiste minimumordebedrag is. Als deze optie leeg blijft, wordt een standaardbericht weergegeven.

Dashboard

Dashboard

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Use Aggregated Data
Algemeen
Hiermee bepaalt u of real-time, samengevoegde verkoopgegevens worden gebruikt om momentopnamerapporten van het dashboard te maken. Als u een grote hoeveelheid gegevens hebt te verwerken, kunnen de prestaties worden verbeterd door de weergave van realtime gegevens uit te schakelen. Opties: Yes / No

Orders Cron Settings

Instellingen voor het uitsnijden van bestellingen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Pending Payment Order Lifetime
Website
Bepaalt de levensduur van lopende orders in minuten. Standaardinstelling: 480 minuten (8 uur)

Gift Options

Cadeauopties

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Allow Gift Messages on Order Level
Website
Geef op of u een geschenk voor de gehele bestelling wilt toevoegen.
Allow Gift Messages on Order Items
Website
Geef op of een cadeaubericht kan worden toegevoegd voor een afzonderlijk orderitem.
Allow Gift Wrapping on Order Level
Website
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Geef op of het oppakken van cadeautjes kan worden toegevoegd voor de volledige bestelling.
Allow Gift Wrapping for Order Items
Website
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Geef op of een cadeauverpakking kan worden toegevoegd voor het afzonderlijke orderitem.
Allow Gift Receipt
Website
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Geef op of een kwitantie kan worden toegevoegd voor de bestelling.
Allow Printed Card
Website
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Geef op of een afgedrukte kaart voor de bestelling kan worden toegevoegd.
Default Price for Printed Card
Website
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Geef de standaardprijs op voor de afgedrukte kaart.

Minimum Advertised Price

Minimale geadverteerde prijs

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enable MAP
Website
Hiermee activeert u de minimale geadverteerde prijs voor je winkel. Opties: Yes / No
Display Actual Price
Website
Hiermee bepaalt u waar de werkelijke prijs van een product zichtbaar is voor de klant. Opties:
In Cart- Geeft de werkelijke productprijs weer in het winkelwagentje.
Before Order Confirmation - Geeft de werkelijke productprijs weer aan het einde van het afrekenproces, vlak voordat de bestelling wordt bevestigd.
On Gesture- Geeft de werkelijke prijs van het product weer in een pop-up wanneer de klant klikt op de optie "Klik voor prijs" of "Wat is dit?" koppeling.
Default Popup Text Message
Winkelweergave
Het tekstbericht dat wordt weergegeven wanneer de klant de koppeling "Klik voor prijs" selecteert in een categorielijst of productweergavepagina.
Default “What’s This” Text Message
Winkelweergave
Het tekstbericht dat verschijnt wanneer de klant "wat is dit?"klikt koppeling op de pagina met productweergave.
Manufacturer’s Suggested Retail Price
Algemeen
De door de fabrikant voorgestelde eindgebruikersprijs (MSRP).

Multicoupon Settings

Adobe Commerce-functie {width="20"} Alleen exclusieve functie in Adobe Commerce (Meer informatie)

Multicoupon-instellingen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Maximum number of coupons per order
Website
Hiermee bepaalt u het maximum aantal toegestane coupons per bestelling. Deze functie is alleen beschikbaar in Admin, GraphQL en REST API. En het is niet beschikbaar in Storefront.

Order by SKU Settings

Adobe Commerce-functie {width="20"} Alleen exclusieve functie in Adobe Commerce (Meer informatie)

Bestellen op SKU-instellingen

Bestellen door SKU-instellingen voor klantgroep

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enable Order by SKU on My Account in Storefront
Website
Bepaalt als de Orde door SKU in het dashboard van de klantenrekening beschikbaar is. Opties:
Yes, for Everyone- Het tabblad Order by SKU wordt weergegeven in het accountdashboard van alle klanten.
Yes, for Specified Customer Groups - Het tabblad Volgorde per SKU wordt weergegeven in het accountdashboard voor leden van opgegeven groepen of een gedeelde catalogus.
No- Het tabblad Order by SKU is niet beschikbaar in de klantenaccount.
Customer Groups
Website
Bepaalt de Klantengroepen. Opties: General / Retailer / Wholesale

Instant Purchase

Direct aanschaffen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enabled
Winkelweergave
Hiermee schakelt u Onmiddellijk aanschaffen in voor de winkelweergave, als de betalingsmethode, zoals Braintree, vault heeft ingeschakeld. Opties: Yes / No
Button Text
Winkelweergave
Hiermee geeft u de tekst op die op de knop Onmiddellijk aanschaffen wordt weergegeven. De standaardtekst is Instant Purchase.

Rate Limiting

Snelheidsbeperking

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enable rate limiting for placing orders
Winkelweergave
Bepaalt als tarief het beperken wordt gebruikt voor het plaatsen van orden van de archiefmening (gebrek is No). Opties: Yes / No.
Requests limit per authenticated customer
Winkelweergave
Het aantal koopverzoeken dat een voor authentiek verklaarde klant tijdens de periode kan maken. De standaardlimiet is 10.
Requests limit per guest
Winkelweergave
Het aantal koopverzoeken dat een niet-geverifieerde klant tijdens de opgegeven periode kan indienen. De standaardwaarde is 50.
Counter resets in a …
Winkelweergave
De periode waarin een voor authentiek verklaarde/niet voor authentiek verklaarde klant een bepaald aantal koopverzoeken kan doen (gebrek is Minute). Opties: Minute / Hour /Day

Orders, Invoices, Shipments, Credit Memos Archiving

Adobe Commerce-functie {width="20"} Alleen exclusieve functie in Adobe Commerce (Meer informatie)

Orders, facturen, verzendingen, creditmemoriearchivering

Zie voor meer informatie over het wijzigen van deze instellingen Het orderarchief configureren in de Handleiding voor winkels en aanschaf.

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enable Archiving
Algemeen
Hiermee wordt bepaald of archiveren is ingeschakeld. Opties: Yes / No
Archive Orders Purchased
Algemeen
Hiermee bepaalt u het aantal dagen dat doorgaat voordat een voltooide bestelling wordt gearchiveerd. Standaardwaarde: 30
Order Statuses to be Archived
Algemeen
Hiermee bepaalt u de status van te archiveren orders. Standaard worden bestellingen met de status Voltooid of Gesloten gearchiveerd. Opties: Pending / Processing / Suspected Fraud / Complete / Closed / Canceled / On Hold

RMA Settings

Adobe Commerce-functie {width="20"} Alleen exclusieve functie in Adobe Commerce (Meer informatie)

RMA-instellingen

Zie voor meer informatie over het wijzigen van deze instellingen Terugkeer configureren in de Handleiding voor winkels en aanschaf.

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enable RMA on Storefront
Website
Bepaalt als de klanten RMA- verzoeken van de storefront kunnen tot stand brengen en bekijken. RMA kan op zowel nieuwe als bestaande orden worden toegepast. Standaard is RMA niet ingeschakeld voor de storefront. Opties: Yes / No
Enable RMA on Product Level
Website
Bepaalt de standaardwaarde voor het Enable gebied RMA in productinformatie.
Use Store Address
Website
Hiermee bepaalt u de naam en het adres van de contactpersoon die wordt gebruikt voor zendingen geretourneerde goederen. Opties:
Yes- Gebruikt de Oorsprongpunt adres van Verzendinstellingen.
No - Hiermee opent u het adresformulier, zodat u een ander adres kunt invoeren.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672