Target versionsinformation (aktuell)

Versionsinformationen innehåller information om funktioner, förbättringar och korrigeringar för varje Adobe Target Standard och Target Premium release. Versionsinformation om Target API:er, SDK:er, Adobe Experience Platform Web SDK, at.js och andra plattformsändringar ingår också, i tillämpliga fall.

(Utgivningsnumren inom parentes är för interna Adobe använd.)

Target Standard/Premium 23.4.1 (25-27 april 2023)

Den här versionen innehåller säkerhetsuppdateringar och följande nya funktioner:

Funktion Detaljer
AEM Content Fragments för headless personalisering och experimenterande Använd Adobe Experience Manager (AEM) Content Fragments in Target verksamhet. Kombinera enkelheten och kraften i AEM med kraftfulla artificiella intelligens (AI) och maskininlärningsfunktioner (ML) i Target för att hjälpa till med personalisering och experimenterande utan motstycke.

Mer information finns i AEM Content Fragments.

Adobe Target Developer Guide The Adobe Target Developer Guide har flyttats till Adobe Experience League. Flytta till Experience League hjälpmedel för lokalisering av text på ytterligare språk, gör sökningen på Experience League för att spänna över och erbjuda sökresultat från båda Adobe Target Business Practitioner Guide och Adobe Target Developer Guide och ger ytterligare fördelar.

Du kommer att omdirigeras från föregående plats till Experience League automatiskt. Uppdatera bokmärkena efter behov.

Ytterligare versionsinformation

Resurs Detaljer
Versionsinformation: Adobe Target Platform Experience Web SDK Information om ändringarna i respektive version av Platform Web SDK.
versionsinformation för at.js Information om ändringarna i varje version av Adobe Target at.js JavaScript-bibliotek.

Dokumentationsändringar, versionsinformation för senaste utgåvan och Experience Cloud

Förutom anteckningarna för varje release finns det ytterligare information i följande resurser:

Resurs Detaljer
Dokumentationsändringar Visa detaljerad information om uppdateringar av den här guiden som inte ingår i versionsinformationen.
Versionsinformation för tidigare versioner. Visa information om nya funktioner och förbättringar i tidigare versioner av Target Standard och Target Premium.
Versionsinformation om Adobe Experience Cloud Läs den senaste versionsinformationen om Adobe Experience Cloud lösningar.

Förhandsversionsinformation

Med följande resurser kan du se vad som kommer i nästa Target-version.

Resurs Detaljer
Produktuppdatering för Adobe Prioritet Få förhandsmeddelanden om kommande produktförbättringar i Target och andra Adobe Experience Cloud lösningar.
Versionsinformation för mål - förhandsversion Information om den aktuella månadens Target-utgåvor, inklusive förhandsversionsinformation.

På denna sida