Skapa ett A/B-test

Använd Visual Experience Composer (VEC) in Adobe Target för att skapa A/B Test direkt på Target-aktiverad sida och ändra delar av sidan på Target.

OBSERVERA

Förutom manualen (standard) A/B Test verksamhet (diskuteras i detta avsnitt), Target innehåller ytterligare två typer av A/B Test verksamhet: Auto-Allocate och Auto-Target.

Se Typ av A/B-testning in Översikt över A/B-test.

Skapa en handbok A/B Test aktivitet:

 1. Från Activities lista, klicka på Create Activity > A/B Test.

  Listrutan Skapa aktivitet

  OBSERVERA

  Vilka aktivitetstyper som är tillgängliga beror på din Target konto. Vissa aktivitetstyper kanske inte visas i listan. Till exempel: Recommendations är en Target Premium-funktion.

  Mer information om de olika aktivitetstyperna finns i Verksamhet och Verksamhetens syfte.

 2. Välj Visual (Default), om det behövs.

  Skapa A/B-testaktivitet

  Om du föredrar att använda Form-Based Experience Composer, markera Form. Se Formulärbaserad Experience Composer för mer information.

  OBSERVERA

  Förutom VEC och Form-Based Experience Composer, Target erbjuder Single Page Application VEC. Mer information om de olika dispositionerna finns i Erfarenheter och erbjudanden.

  Felsökningsinformation om VEC finns i Felsöka Visual Experience Composer.

  The Choose Workplace i föregående bild är ett Mål Premium -funktion. Din organisation har en Target Standard licensiera om du inte ser det här alternativet.

 3. (Villkorligt) Om du är en Target Premium-kundväljer du arbetsyta.

 4. Ange aktivitets-URLoch sedan klicka Next.

  Om ditt konto är konfigurerat med en standardwebbadress (URL) visas den URL:en som standard. Du kan ändra från standard till en annan URL.

  The Visual Experience Composer öppnas och sidan som anges i URL:en visas.

  VEC

 5. Ange ett namn för aktiviteten i det angivna utrymmet.

  Namnfält

  Aktivitetsnamnet får inte börja med något av följande tecken:

  Tecken Beskrivning
  = Lika med
  + Plus
  - Minus
  @ Vid tecken
 6. Skapa nya upplevelser genom att ändra elementen på sidan.

  The Visual Experience Composer visar två flikar till vänster när du har skapat en ny aktivitet: Upplevelse A och upplevelse B. Upplevelse A är kontrollupplevelsen. Fokus ligger på fliken Experience B, som ni kan ändra efter behov. Experience B är den alternativa upplevelse ni kan lägga till i ert test. Ni kan lägga till flera upplevelser i testet. Du kan också ta bort Experience A från aktiviteten om du inte vill inkludera en standardwebbplatsupplevelse som ett alternativ.

  Mer information om hur du lägger till och ändrar upplevelser i Visual Experience Composer, se Lägg till upplevelse. Om du vill ändra upplevelse B börjar du med steg 3.

 7. Klicka Targeting högst upp på Visual Experience Composer för att gå vidare till nästa steg i det guidade arbetsflödet i tre steg.

  Flödesdiagrammet öppnas.

  A/B Test Targeting step

  Flödesdiagrammet leder dig genom stegen för att välja målgrupp för aktiviteten och skapa upplevelser.

 8. I Audience klickar du på redigeringsikonen (tre lodräta ellipser) och klickar på Replace Audience sedan välj målgrupp för din aktivitet.

  Som standard är målgruppen inställd på All Visitors.

 9. Välj den procentandel kvalificerade besökare som du vill ange aktiviteten för.

  Målgruppsprocent

  Du kan t.ex. begränsa antalet deltagare till 50 % av alla besökare eller 45 % av alla dina"Kalifornier"-målgrupper.

 10. Ställ in din trafikallokering.

  Ni kan visa flera upplevelser för samma målgrupp. Ett diagram visar den valda målgruppen och de upplevelser du har lagt till i aktiviteten.

  Välj den trafikallokeringsmetod du vill använda:

  • Manual (Default): Ange hur många procent av deltagarna du vill se varje upplevelse. Ni kan dela upp procentsatserna jämnt mellan alla upplevelser eller ange högre eller lägre procenttal för varje upplevelse. Det totala antalet upplevelser måste vara 100 %.

  • Auto-allocate to best experience: De flesta aktivitetspartners dirigeras automatiskt till högpresterande upplevelser. Vissa besökare tilldelas alla upplevelser för att kunna utforska upplevelser och för att identifiera förändringar i prestandatender. Se Automatiserad trafiktilldelning.

  • Auto-target for personalized experiences: Target använder avancerad maskininlärning för att personalisera innehåll och driva konverteringar genom att identifiera flera högpresterande, marknadsföringsdefinierade upplevelser och sedan leverera den mest skräddarsydda upplevelsen till besökare baserat på deras individuella kundprofiler och tidigare beteenden hos liknande besökare. Mer information finns i Automatiskt mål.

  Du kan också klicka Add om du vill lägga till ytterligare en upplevelse till aktiviteten.

 11. När du är nöjd med din publik, dina upplevelseval och dina val för trafiktilldelning klickar du Next för att gå till det tredje steget i det guidade arbetsflödet i tre steg.

 12. Ange mål och inställningar för aktiviteten.

  A/B-aktivitetsinställningar

 13. Klicka Save & Close eller Save.

När du har skapat aktiviteten kan du Overview -fliken visar information om aktiviteten, inklusive ett diagram över din aktivitet.

Utbildningsvideo: Skapa A/B-tester (8:36) Självstudiemärke

I den här videon visas hur du skapar ett A/B-test med Target guidat arbetsflöde i tre steg.

 • Skapa en A/B Test aktivitet i Adobe Target
 • Allokera trafik med manuell, delad eller automatisk trafikallokering

På denna sida