Aktivitets-URL

Aktivitets-URL:en avgör vilken sida som används i testet och som öppnas när testet har utformats med Adobe Target.

Ange aktivitets-URL när du uppmanas att göra det när aktiviteten skapas. Ange den fullständiga URL:en (inklusive https://) och sedan klicka på Create.

NOTE
Target skiljer inte mellan URL-protokoll ( https och http). Detta resulterar i http://www.adobe.com och https://www.adobe.com båda matchar.

Ange en annan URL

Som standard är Visual Experience Composer öppnar sidan som anges i Inställningar för Visual Experience Composer. Du kan ange en annan sida när du skapar en aktivitet.

 1. Visa en annan sida efter Visual Experience Composer öppnas, på Experiences klickar du på Configure kugghjulsikonen och välj Page Delivery.

 2. Ange URL-adressen i URL fält.

  Dialogrutan Sidleverans

 3. (Villkorligt) Klicka Add Template Rule om du vill lägga till fler sidor eller avsnitt i aktiviteten.

  Ytterligare regler kan baseras på något av följande:

  • URL
  • Domän
  • Bana
  • Hash-fragment (#)
  • Fråga
  • mbox-parameter

  Ytterligare regler kan kopplas till aktivitets-URL:en med AND eller OR. Alla regler som du lägger till utvärderas mot varandra med AND.

 4. Klicka Save när du är klar.

Om du angav en URL för en plats som inte innehåller Target JavaScript-kod som standard kan du inte markera sidelement.

Som standard är Visual Experience Composer tillåter inte ändringar av element som innehåller JavaScript, t.ex. roterande banners. Du kan inaktivera Render using JavaScript om du vill kunna ändra dessa element med Visual Experience Composer.

NOTE
Om du ändrar URL:en efter att ha gjort ändringar på en sida för en eller flera upplevelser, återställs upplevelsen med den nya sidan och ändringarna du gjorde går förlorade.
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654