Välkommen till Adobe Target hemsida för produkt och teknisk dokumentation. Här finns självhjälp och supportinformation.

Stödlinjer

Lär er hur ni skräddarsyr och personaliserar era kunders upplevelser för att maximera intäkterna från era webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Personalisera kundernas upplevelse för att maximera intäkterna från era webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Innan du börjar använda Adobe Target bör du implementera det på din webbplats, förstå några grundläggande begrepp och termer och vara bekant med hur Target fungerar.

Självstudiekurser

Genomförandestrategi

I den här videon får du lära dig hur du identifierar och tillämpar bästa praxis för styrning och listar implementeringskrav för Target.

Introduktion till målinriktad implementering

I den här videon lär du dig de olika Target-implementeringsteknikerna och använder Target-implementeringens bästa praxis.

Integrera Target med Analytics

I den här videon lär du dig implementeringskraven för Adobe Analytics med Adobe Target (A4T).

Förstå olika typer av aktiviteter

Lär dig grunderna i A/B-aktiviteter, multivariata tester, Experience Targeting-aktiviteter, Recommendations- och Automated Personalization-aktiviteter.

Använd målgrupper

Lär dig att definiera målgrupper, hitta målgrupper och målinrikta aktiviteter och filtrera rapporter.

Använda Visual Experience Composer

Titta på dessa videofilmer och lär dig hur du skapar aktiviteter med Visual Experience Composer (VEC).

Blå: Beteendeanpassning av webben

Lär dig personalisera baserat på onlinebeteende och målgruppsdata.

Blå: Webbanpassning online/offline

Synkronisera webbpersonalisering med e-post och annan känd och anonym kanalpersonalisering.

Se alla självstudiekurser

Adobe Target Tutorials

Versionsinformation

På denna sida