Välkommen till Adobe Target webbplats för produktinformation och teknisk dokumentation. Använd följande Adobe Target-dokument, guider, självstudiekurser och ytterligare support för att lära dig hur du implementerar det effektivt och börjar testa och optimera upplevelser.

Adobe Target hjälper er att ge kunderna de mest skräddarsydda upplevelserna genom testning, optimering och personalisering. Hitta självhjälp, Adobe Target support och mer information för att förstå verktyget och hur ni kan använda det för att förbättra kundupplevelserna i olika kanaler.

Stödlinjer

Lär er hur ni skräddarsyr och personaliserar era kunders upplevelser för att maximera intäkterna från era webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Personalisera kundernas upplevelse för att maximera intäkterna från era webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Den här portalen innehåller implementeringsresurser för Target utvecklare, inklusive API- och SDK-dokumentation.

Självstudiekurser

Genomförandestrategi

I den här videon får du lära dig hur du identifierar och tillämpar bästa praxis för styrning och listar implementeringskrav för Target.

Introduktion till målinriktad implementering

I den här videon lär du dig de olika Target-implementeringsteknikerna och använder Target-implementeringens bästa praxis.

Integrera Target med Analytics

I den här videon lär du dig implementeringskraven för Adobe Analytics med Adobe Target (A4T).

Förstå olika typer av aktiviteter

Lär dig grunderna i A/B-aktiviteter, multivariata tester, Experience Targeting-aktiviteter, Recommendations- och Automated Personalization-aktiviteter.

Använd målgrupper

Lär dig att definiera målgrupper, hitta målgrupper och målinrikta aktiviteter och filtrera rapporter.

Använda Visual Experience Composer

Titta på dessa videofilmer och lär dig hur du skapar aktiviteter med Visual Experience Composer (VEC).

Blå: Beteendeanpassning av webben

Lär dig personalisera baserat på onlinebeteende och målgruppsdata.

Blå: Webbanpassning online/offline

Synkronisera webbpersonalisering med e-post och annan känd och anonym kanalpersonalisering.

Se alla självstudiekurser

Adobe Target Tutorials

Versionsinformation

På denna sida