Välkommen till Adobe Targets webbplats för produktinformation och teknisk dokumentation. Använd följande Adobe Target-dokument, användarhandböcker, självstudiekurser och ytterligare support för att lära dig hur du implementerar det effektivt och börja testa och optimera upplevelser.

Adobe Target hjälper dig att ge kunderna de mest skräddarsydda upplevelserna genom testning, optimering och personanpassning. Hitta självhjälp, Adobe Target-support och mer information för att förstå verktyget och hur du kan använda det för att förbättra kundupplevelserna i olika kanaler.

Användarhandböcker

Lär dig hur du skräddarsyr och personanpassar dina kunders upplevelser för att maximera intäkterna från dina webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Personanpassa kundernas upplevelse för att maximera intäkterna från dina webbplatser och mobilsajter, appar, sociala medier och andra digitala kanaler.

Den här portalen innehåller implementeringsresurser för Target-utvecklare, inklusive API- och SDK-dokumentation.

Självstudiekurser

Implementeringsstrategi

I den här videon får du lära dig hur du identifierar och tillämpar bästa praxis för styrning och listar implementeringskrav för Target.

Introduktion till implementering av Target

I den här videon lär du dig de olika teknikerna för att implementera Target och använder bästa praxis för att implementera Taget.

Integrera Target med Analytics

I den här videon lär du dig implementeringskraven för Adobe Analytics med Adobe Target (A4T).

Förstå olika typer av aktiviteter

Lär dig grunderna i A/B-aktiviteter, multivariata tester, Experience Targeting-aktiviteter, Recommendations- och Automated Personalization-aktiviteter.

Använd målgrupper

Lär dig att definiera målgrupper, hitta målgrupper, målinrikta aktiviteter och filtrera rapporter.

Använd Visual Experience Composer

Titta på dessa videor och lär dig hur du skapar aktiviteter med Visual Experience Composer (VEC).

Utkast: beteendeanpassning av webben

Lär dig att personanpassa baserat på onlinebeteende och målgruppsdata.

Utkast: webbanpassning online/offline

Synkronisera webbanpassning med e-post och annan känd och anonym kanalanpassning.

Se alla självstudiekurser

Självstudiekurser om Adobe Target

Versionsinformation

Resurser för utvecklare

På denna sida