Aktiveringsöversikt

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Adobe Experience Platform har stöd för ett stort antal destinationer. Arbetsflödet för målgruppsaktivering varierar mellan olika mål, beroende på vilken typ av målgruppsdata de stöder och frekvensen för dataexporten.

Aktiveringsmetoder

Efter konfigurera ditt målkan ni aktivera målgruppssegment på flera sätt:

Aktivera målgrupper från målkatalogen

Mer information om hur du aktiverar målgrupper till ditt mål från målkatalogen finns i följande handböcker:

Aktivera målgrupper från Browse page

Följ stegen nedan för att aktivera data till dina destinationer från Browse sida.

  1. Gå till Connections > Destinations och väljer Browse -fliken.

    Fliken Bläddra

  2. Hitta den målanslutning som du vill använda för att aktivera dina segment, välj de tre punkterna i dialogrutan Name kolumn, markera Activate segments.

    Knappen Aktivera segment

  3. Beroende på vilket mål du väljer följer du de steg som beskrivs i artiklarna nedan, med början med Select segments för att slutföra aktiveringsarbetsflödet:

Aktivera målgrupper från sidan med segmentinformation

Du kan aktivera segment till mål från sidan med segmentinformation. Se Segmentinformation för mer information.

Beroende på det valda målet följer du stegen som beskrivs i artiklarna nedan för att slutföra aktiveringsarbetsflödet:

På denna sida