Använda e-postkärnkomponenter

Senaste uppdatering: 2022-11-29
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin
  User

Lär dig mer om grundläggande installation, konfiguration och användning av e-postkärnkomponenterna.

Installera e-postkärnkomponenterna

E-postkärnkomponenterna kan användas med AEM 6.5. Se Krav-avsnittet i introduktionsdokumentet för e-postkomponenter för mer information.

Installera kärnkomponenter

E-postkärnkomponenterna bygger på AEM kärnkomponenter. Eftersom kärnkomponenterna inte levereras med AEM 6.5 måste du först installera de AEM kärnkomponenterna innan du installerar e-postkärnkomponenterna.

Se avsnittet Hämta och installera i dokumentet Using Core Components för mer information om hur du installerar Core Components.

Installera e-postkärnkomponenter

När kärnkomponenterna har installerats i din instans måste du även installera e-postkärnkomponenterna. E-postkärnkomponenterna är ännu inte en del av den AEM projektarkitekturen, så du måste lägga till dem manuellt i projektet. Följ dokumentationen i E-postkärnkomponenterna GitHub wiki som ska installeras.

Du kan följa samma anvisningar om du vill anpassa ett befintligt projekt till att använda e-postkärnkomponenterna.

Konfiguration

När du har installerat Core Components bör du slutföra två viktiga konfigurationssteg.

Konfigurera kampanj

Du måste konfigurera integreringen mellan AEM och Adobe Campaign för att de två lösningarna ska kunna kommunicera.

Lägg till AEM resurstypfilter för e-postkomponenter

För att Adobe Campaign ska kunna återge e-postmeddelanden baserat på e-postkärnkomponenter måste ett filter justeras i Campaign.

 1. Logga in på Adobe Campaign som administratör med klientkonsolen.

 2. Välj verktyg -> Utforskaren på menyraden.

 3. I Utforskaren går du till Administration -> Plattform -> Alternativ nod.

 4. Välj AEMResourceTypeFilter i listan.

 5. I Värde fält, lägga till core/email/components/page/<v1>/page om den inte redan finns.

  • Ersätt <v1> med den aktuella versionen av e-postkärnkomponenterna Sidkomponent som v1.
  • Observera att värdena i Värden fältet måste vara kommaavgränsat.
 6. Klicka Spara.

Använda e-postkärnkomponenter

När e-postkomponenterna har installerats och integreringen med Adobe Campaign har konfigurerats kan du använda e-postkomponenterna för att skapa e-postinnehåll i AEM och sedan skicka det till mottagare med Adobe Campaign. Här följer en översikt över arbetsflödet.

Steg Beskrivning Lösning
1 Författare skapar en kostnadsfri hierarkisk struktur med mappar och e-postinnehåll som sidor. AEM
2 Använda mallredigerare, författare konfigurerar ett e-posthuvud och/eller en sidfot som ska delas mellan alla e-postsidor som skapas från den här sidmallen. AEM
3 Författare använder sidredigerare om du vill skapa e-postinnehåll med textredigeraren där de kan välja Adobe Campaign-variabler och använda Segmenteringskomponenten för att visa villkorsstyrd information om mottagaren uppfyller vissa villkor. AEM
4 När e-postinnehållet är klart, ett arbetsflöde körs för att godkänna innehållet och skicka till Campaign. AEM
5 En leverans skapas som definierar en lista med mottagare. Campaign
6 Innehållet som skapas i AEM väljs som innehåll i leveransen. Campaign
7 Innehållet skickas till mottagarna och Adobe Campaign-variablerna ersätts med mottagarnas personliga information. Campaign

Ett exempel på hur du skapar e-postinnehåll i AEM och levererar i Adobe Campaign finns i följande resurser.

På denna sida