Integrera med Adobe Campaign

Adobe Campaign är en uppsättning lösningar som gör att ni kan personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline.

Du kan integrera den här versionen av AEM med någon av följande versioner av Adobe Campaign:

  • Adobe Campaign 6.1, som är den lokala lösningen.
  • Adobe Campaign Standard, som är den prenumerationsbaserade lösningen.

I den här dokumentationen beskrivs hur du integrerar AEM med Adobe Campaign. Beroende på om du har en prenumerationsbaserad eller lokal lösning kommer integrationsstegen att skilja sig något.

OBSERVERA

Om du vill granska en relaterad AEM Community-artikel kan du läsa: Integrera Adobe Experience Manager och Adobe Campaign Standard för att skapa nyhetsbrev.

På denna sida