Integrera AEM 6.5 med Adobe Campaign

Senaste uppdatering: 2023-11-07
  • Skapat för:
  • Admin

Läs om AEM stöd för integrering med Adobe Campaign i 6.5.

Adobe Campaign är en uppsättning lösningar som gör att ni kan personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline.

OBSERVERA

I det här dokumentet beskrivs hur du integrerar Adobe Campaign med AEM 6.5, den lokala AEM eller AMS-.

Mer information om hur du integrerar Adobe Campaign med AEM as a Cloud Service, den AEM molnbaserade lösningen, se det här dokumentet.

Integrera med Adobe Campaign Classic

Det finns flera Adobe Campaign Classic-versioner (ACC). Stödet för integrering med AEM beror på vilken ACC-version du har implementerat och om AEM är installerad lokalt i AMS (Adobe Manage Services).

ACC-version Integrering med AEM 6.5
On Premises
Integrering med AEM 6.5
AMS
v7 Stöds Stöds
v8 Stöds Stöds
Webbgränssnitt* Stöds Stöds

*Webbgränssnittet för Adobe Campaign Classic förväntas vara klart i slutet av 2023.

I följande dokumentation beskrivs hur du integrerar AEM med Adobe Campaign Classic.

I följande ytterligare dokumentation beskrivs hur du använder integreringen.

Integrera med Adobe Campaign Standard

Integrering av Adobe Campaign Standard (ACS) med AEM beror på om AEM har installerats lokalt på Adobe Manage Services (AMS).

Integrering med AEM 6.5
On Premises
Integrering med AEM 6.5
AMS
Stöds Stöds
Stöds Stöds

I följande dokumentation beskrivs hur du integrerar AEM med Adobe Campaign Standard.

I följande ytterligare dokumentation beskrivs hur du använder integreringen.

På denna sida