Affärsproblem inom detaljhandeln

Det här integrerade upplevelseföretaget ville personalisera hela kundresan för att öka lojaliteten, öka försäljningen till befintliga kunder och förbättra marknadsföringsbudgeten för alla sina kampanjer. Strategin för att uppnå målet är att utöka deras digitala kapacitet till att omfatta kunddata och transaktionsdata offline för att öka tillväxten.

Adobe

 • Generera en enhetlig kundprofil som innehåller alla relevanta online-/offlinedata som kan aktiveras i realtid
 • Samordna kundinteraktioner på webben, i media och i push-kanaler för att driva inköpsbeteendet första gången, eller andra gången.

Affärsvärde levererat

Mål Taktik Värdet upplåst
Samordna kundresor i realtid ​

Kör upprepade köp från nya kunder ​

Effektivare marknadsföring och lägre mediekostnader
 • Robusta data- och identitetsstrategier som ger en heltäckande realtidsprofil.
 • Kund- och transaktionsdataströmning i realtid inklusive 90 dagars historisk belastning
 • Direktuppspelningssegmentering till Google och Adobe Target för att underlätta investeringar i media och personalisering.
 • Kundresor i realtid via Adobe Campaign som innehåller en strategi för att mäta prestanda
 • Real-time Customer Data Platform: Leverera kundupplevelser i realtid i medier, e-post, push och på webben
 • Datakällor: Strömmande data som täcker detaljhandlarens profilbutiker, ordersystem, produktkatalog och butiker.
 • Medieaktivering i realtid:Direktuppspelning av segment i Google-medier för attribuering och undertryckande av annonser
 • Webbpersonalisering i realtid:Strömma segment ut till Adobe Target för att kunna aktivera på återförsäljarens webbupplevelse.
 • Journey Orchestration vid skalförändring:Utlösta meddelanden i realtid berikade med alla tillgängliga kunddata och aktiverade realtid i e-post- och push-kanaler

Primär blå: Målgrupp och aktivering med Experience Cloud-program

Beskrivning

 • Hantera profiler och målgrupper i Experience Platform och dela dem med Experience Cloud-program
 • Bygg och dela avancerade kundsegment och insikter i Experience Platform och dela dem med Experience Cloud-tillämpningar

Experience Cloud-program

 • Adobe Experience Platform
 • Real-time Customer Data Platform
 • Aktivering av Experience Platform
 • Experience Cloud-program

Blåtrycksarkitektur

miniatyrbild för ett detaljhandelsföretag som levererar kundupplevelser i realtid över digitala medier, e-post, push och webbkanaler

På denna sida