Custom Data Science for Profile Enrichment Blueprint

Custom Data Science for Profile Enrichment Blueprint visar hur data i Adobe Experience Platform kan användas i Datavetenskapens arbetsyta för att utbilda, driftsätta och göra poäng i modeller för maskininlärning. Dessa modeller kan direkt mata ut till en datauppsättning som är aktiverad för Kundprofil i realtid ytterligare berika kundprofilerna. Dessa insikter kan sedan hanteras för personalisering. Exempel på maskininlärningsinsikter är poängsättning för livstid, produkt- och kategoritillhörighet, benägenhet att konvertera eller benägenhet att försvinna.

Användningsexempel

 • Extrahera insikter och upptäck mönster från kunddata i Experience Platform. Modeller för utbildning och poäng utifrån dessa data.
 • Förbättra Kundprofil i realtid med modellbaserade insikter och attribut för mer detaljerad personalisering och optimerade resor.
 • Train- och Score-modeller för att fastställa kundinsikter som kundens livstidsvärde, benägenhet att konvertera eller tappa plats, produkt- och innehållstillhörighet samt engagemangsmätningar.

Arkitektur

Referensarkitektur för Custom Data Science for Profile Enrichment Blueprint

Implementeringssteg

 1. Skapa scheman för data som ska importeras.
 2. Skapa datauppsättningar för data som ska importeras.
 3. Ingrediera data till Experience Platform.
 4. Skapa en DSW-anteckningsbok.
 5. Välj ett språk. Python och PySpark stöds.
 6. Författarmodell i anteckningsboken.
 7. Tåg modellen.
 8. Visa modellen för att generera prognoser med måldata.
 9. Aktivera datamängden för modellresultat för profilen om modellresultaten skickas till Kundprofil i realtid.

Relaterad dokumentation

Relaterade blogginlägg

På denna sida