Guardrails

Vi rekommenderar att du anger tröskelvärden som ger vägledning för data- och systemanvändning i Adobe Experience Platform och program. Garantierna speglar systembegränsningar och prestandaförväntningar för att optimera kundens arkitektur och använda fallissemang samt hjälper till att undvika fel och oväntade resultat. Garantier är inte avsedda att vara servicenivåavtal.

Information om specifika servicenivåavtal för program och funktioner finns i"Program- och funktionsbeskrivningar" längst ned på den här sidan.

Referensdokumentation för säkerhetsutkast för Adobe Experience Platform och program

Följande sidor innehåller information om säkerhetsutkast för Adobe Experience Platform funktioner, tjänster och program:

Skyddsförslag för dataöverföring

Guardrutor för Edge Network API

Guardrails för kundprofil i realtid

Identitetsgarantins

Customer Journey Analytics målgruppsdelningsgardiner

Customer Journey Analytics Data Ingtion Guardradrals

Frågetjänstens säkerhetsbeskrivningar

Målaktiveringsskydd

Journey Optimizer Guardrails


Latensdiagram från början till slut

Intag av data

Experience Platform dataflöde

Segmentering

Experience Platform Segmenteringsgurkor

REAL-TIME CUSTOMER DATA PLATFORM & ADOBE TARGET

RTCDP och målskydd

Customer Journey Analytics

CJA Guardrails

Journey Optimizer

Referensarkitektur Journey Optimizer - utkast

Program- och funktionsbeskrivningar

Mer information om funktionsspecifika servicenivåavtal finns i beskrivningarna nedan:

Experience Platform Collection Enterprise

Real-time Customer Data Platform

B2B Customer Data Platform

Aktivering av Experience Platform

Experience Platform Intelligence

Intelligenta tjänster

Data Distiller

Customer Journey Analytics

Journey Optimizer

Journey Orchestration

Offer decisioning

På denna sida