Prestandaskydd för Edge Network Server API

Översikt overview

Prestandaskydd definierar användningsgränser som relaterar till användningsfall för Server API. Om du överskrider de prestandaskydd som beskrivs i den här artikeln kan prestandan försämras.

Adobe ansvarar inte för prestandaförsämringar orsakade av överskridna användningsgränser. Kunder som genomgående överskrider prestandaskyddsrutinerna kan begära ytterligare bearbetningskapacitet för att undvika prestandaförsämringar.

IMPORTANT
Kontrollera dina licensrättigheter i din försäljningsorder och motsvarande Produktbeskrivning på faktiska användningsbegränsningar utöver denna garantisida.

Definitioner

  • Tillgänglighet beräknas för varje femminutersintervall som den procentandel av begäranden som behandlas av Experience Platform Edge Network som inte misslyckas med fel och som endast gäller de tilldelade Edge Network-API:erna. Om en klientorganisation inte har gjort några förfrågningar under ett givet femminutersintervall anses det intervallet vara 100 % tillgängligt.
  • Procentvärde för månatlig drifttid för ett givet område beräknas som medelvärdet av tillgängligheten för alla femminutersintervall under en månad.
  • An uppströms är en tjänst bakom Edge Network som aktiveras för ett specifikt datastream, till exempel Adobe Server Side Forwarding, Adobe Edge Segmentation eller Adobe Target.
  • A begärandeenhet motsvarar ett 8 kB-fragment av en begäran och ett uppströms konfigurerat för ett datastream.
  • A förfrågan är ett enda meddelande som skickas av ett kundägt program till Server API. En begäran kan innehålla en eller flera begärandeenheter.
  • An fel är en begäran som misslyckas på grund av Edge Network internt tjänstfel.

Tjänstbegränsningar

Alla datastreams tillämpar vissa användarbegränsningar, som huvudsakligen styr hur många händelser som kan skickas samtidigt, deras storlek och antalet tjänster i det föregående flödet som dessa begäranden dirigeras till.

Begär enheter

Alla begränsningar tillämpas och normaliseras över en begärandeenhet (RU), definierad som 8 kB-fragment av en begäran som går till en tjänst som är konfigurerad i ett datastream.

Exempel

Uppdateringar konfigurerade per datastream
Genomsnittlig begärandestorlek
Begär enheter
1 (Adobe Platform)
8 kB (1 fragment)
1
2 (Adobe Platform, Adobe Target)
8 kB (1 fragment)
2
2 (Adobe Platform, Adobe Target)
16 kB (2 fragment)
4
2 (Adobe Platform, Adobe Target)
64 kB (8 fragment)
16

Gränser för begärandeenheter

Tabellen nedan visar standardgränsvärdena. Om du behöver större enhetsgränser för beställningar, kontakta din kontorepresentant.

Slutpunkt
Begäranenheter per sekund
/v2/interact
4000
/v2/collect
6000

Storleksgräns för HTTP-begäran

Betalningsformat
Maximal storlek för en begäran
Max 8 kB begärandefragment
JSON normal text
64 kB
8
NOTE
Beroende på nyttolasten är binära format i allmänhet 20-40 % mer kompakta, vilket gör att du kan skicka mer data än vad du skulle göra med vanlig JSON. Kontakta din kundtjänstrepresentant om du behöver en högre kapacitet för dina dataströmmar.

Nästa steg

Följande dokumentation innehåller mer information om andra Experience Platform-servicesäkrar, om total latenstid och licensinformation från Real-Time CDP produktbeskrivningsdokument:

recommendation-more-help
f36c2cef-1417-40aa-a11d-5d0abaee121b