Välkommen till Adobe Audience Manager hemsida för produkt och teknisk dokumentation. Här finns självhjälp och supportinformation.

Stödlinjer

Läs om hur Audience Manager kan samla in kommersiellt relevant information om webbplatsbesökare, skapa marknadsföringsbara segment och leverera riktad reklam och innehåll till rätt målgrupp.

Information om Audience Manager historik, typer av insamlade data, segmentering, rapportering och mycket annat.

Beskriver komponenter i ett segment, uttryck som används för att ange kriterier för målgruppskvalifikation och hur data överförs.

En destination är ett tredjepartssystem, till exempel annonsserver eller DSP, som du kan dela data med. Använd Destination Builder för att skapa och hantera mål för cookies, URL eller server-to-server.

Självstudiekurser

Grundläggande termer och begrepp

Lär dig grundläggande termer och koncept som kommer att hjälpa dig att komma igång i Audience Manager, inklusive signaler, egenskaper, segment med mera.

Introduktion till identitet

Lär dig hur Audience Manager hanterar identitet, inklusive interna profiler och profilsammanslagning samt ID-synkronisering med partners.

Skapa en datakälla för analysdata

Lär dig att skapa en datakälla för data som hämtas live från en analyslösning, som Adobe Analytics. Gör detta innan du skapar egenskaper för analysdata.

Blå: Anonym Audience Activation

Lär er målinrikta målgrupper över webben och annonskanaler baserat på anonyma och beteendemässiga kunddata.

Blå: Beteendeanpassning av webben

Lär dig personalisera baserat på onlinebeteende och målgruppsdata.

Blå: Webbanpassning online/offline

Synkronisera webbpersonalisering med e-post och annan känd och anonym kanalpersonalisering.

Självstudiekurser för Audience Manager

En samling videor och självstudiekurser för Adobe Analytics.

På denna sida