Konvertera ett problem till en uppgift i Adobe Workfront

Om du måste göra mer för att slutföra ett problem efter att utgåvan har skickats kan du konvertera utgåvan till en uppgift.

Allmän information om hur du konverterar problem finns i Översikt över konverteringsproblem i Adobe Workfront.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Arbeta eller högre
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till problem, uppgifter och projekt

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Visa behörigheter för utgåvan

Contribute-behörigheter till projektet

Du får behörigheten Hantera för uppgiften när problemet har konverterats

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Konvertera ett problem till en uppgift

 1. Gå till ett projekt och klicka på Problem ​ i den vänstra panelen.

 2. Klicka på det problem du vill konvertera för att gå till problemets startsida.

 3. Klicka på Mer -menyn på problemet och sedan Konvertera till aktivitet.

  note tip
  TIP
  Om problemet är kopplat till en godkännandeprocess eller om det redan är kopplat till ett objekt som åtgärdar problemet visas en varning högst upp i Workfront Convert to Project för att meddela dig att godkännandet har tagits bort eller att det matchande objektet har skrivits över under konverteringen. Mer information finns i Översikt över konverteringsproblem i Adobe Workfront.
 4. Uppdatera aktivitetsnamnet i Task Name -avsnitt. Som standard får aktiviteten samma namn som den ursprungliga utgåvan.

 5. Klicka Målprojekt börjar du sedan skriva namnet på projektet där du vill placera den nya uppgiften i Målprojekt och markera det när det visas i listan. Utgåvans projekt är valt som standard.

 6. Klicka Översikt skriver du en Beskrivning för uppgiften.

  note tip
  TIP
  En system- eller gruppadministratör kan ändra ordningen på avsnitten i den vänstra panelen i konverteringsrutan genom att ändra layoutmallen.
 7. (Valfritt och villkorligt) Klicka på Alternativ väljer du något av alternativen nedan.

  Workfront-administratören eller gruppadministratören måste aktivera de här inställningarna innan de visas vid konverteringen av problem:

  • Behåll det ursprungliga problemet och knyt lösningen till den här uppgiften

   Om du inte markerar det här alternativet tas den ursprungliga utgåvan bort.

   note note
   NOTE
   Användare som saknar åtkomst eller behörighet att ta bort problem kan inte ta bort problemet eftersom de konverterar det, oavsett status för den här inställningen. Mer information om åtkomst och behörigheter till problem finns i:
  • Tillåt (användarnamn) åtkomst till den här aktiviteten

   Om du inte markerar det här alternativet har problemets primära kontakt ingen åtkomst till den nya aktiviteten.

  • Behåll planerat datum för slutförande av utgåvan

   Om alternativet inte är markerat visas Planned Completion Date för den nya aktiviteten beräknas från Planned Start Date för uppgiften. The Planned Start Date för den nya uppgiften anges i enlighet med systeminställningarna för nya uppgifter.

   note note
   NOTE
   Vilka alternativ som visas här beror på hur Workfront-administratören konfigurerade dem för alla i systemet. Mer information finns i Konfigurera inställningar för uppgifter och problem i hela systemet.
   Eller, om de översta grupperna i din organisation konfigurerade dem separat, beror alternativen som visas här på vilken grupp som är associerad med projektet som du valde i steg 6. Mer information finns i Konfigurera inställningar för aktiviteter och utgåvor för en grupp.
 8. (Valfritt) Klicka på Anpassad Forms och bifoga ett eget formulär för den nya uppgiften.

  note tip
  TIP
  • Om ett anpassat formulär med flera objekt som är kopplat till utgåvan är konfigurerat för användning med både utgåvor och uppgifter, behålls all information som sparas i formuläret när du gör konverteringen om fälten finns både i utgåvan och i uppgiftens anpassade formulär.
  • Om ett anpassat formulär med flera objekt och ett beräknat fält bifogas till utgåvan och till uppgiften, måste utgåvan och uppgiften vara kompatibla med alla fält som refereras i formulärets beräknade anpassade fält. Om det finns inkompatibilitet visas ett meddelande som varnar dig om att göra ändringar. Mer information finns i avsnittet"Beräknade anpassade fält i anpassade formulär med flera objekt" i Lägga till beräknade data i ett anpassat formulär med äldre formulärverktyg.
  • Om målprojektet har några standardformulär definierade i fältet Standardinställd Forms för uppgifter när projektet redigeras, läggs även dessa uppgiftsformulär till i den nya uppgiften. Alla anpassade fält som är gemensamma mellan den ursprungliga utgåvan och fälten i standardaktivitetsformulären är förifyllda med information från utgivningsfälten.
 9. Klicka Konvertera till uppgift.

  Problemet är nu en uppgift i det angivna projektet om du bestämde dig för att ta bort den ursprungliga utgåvan.

  eller

  Problemet är nu länkat till den nya uppgiften i det projekt du valde, och det slutförs när uppgiften är klar, om du bestämde dig för att behålla det ursprungliga problemet.

  Vissa problemfält överförs till uppgiften. Mer information finns i Visa ursprunglig probleminformation om projekt och uppgifter i den här artikeln.

 10. (Valfritt) Fortsätt redigera uppgiften efter behov.

Visa ursprunglig probleminformation om projekt och uppgifter view-original-issue-information-on-projects-and-tasks

Du kan visa den ursprungliga utgivningsinformationen i projekt- och uppgiftslistor och rapporter eller i området Projektinformation. Mer information om hur du skapar rapporter finns i Skapa en anpassad rapport.

Tabellen nedan visar vilka problemfält som visas i de konverterade projekten och uppgifterna.

Ärendefält
Projekt eller aktivitetsfält
Projektlista eller rapport
Området Projektinformation
Uppgiftslista eller rapport
Området Uppgiftsinformation
Issue Name
Converted Issue Name
Primary Contact
Converted Issue Originator Name
Entry Date
Converted Issue Entry Date
CAUTION
Om Primary Contact om ett problem ändras eller om problemet inte längre är kopplat till projektet eller uppgiften efter att problemet har konverterats, Converted Issue Originator Name ​uppdateras inte och originalet visas Primary Contact av problemet vid tidpunkten då emissionen konverterades.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43