Begär åtkomst till objekt

Din synlighet för objekt i Adobe Workfront beror på din åtkomst till den typen av objekt samt dina behörigheter för ett enskilt objekt.

NOTE
I den här artikeln beskrivs hur du kan begära behörigheter för alla objekt utom för planer i Adobe Workfront Scenario Planner. Mer information om hur du begär åtkomst till planer finns i Begär åtkomst till en plan i scenarioplanen. Detta kräver ytterligare en licens.

Din Workfront-administratör konfigurerar din åtkomst till en typ av objekt på din åtkomstnivå. Mer information finns i Hur åtkomstnivåer och behörigheter fungerar tillsammans.

Om du behöver behörighet för specifika objekt i Workfront kan du begära åtkomst till dem. I stället för att skicka e-post till Workfront-administratören eller objektägaren för att förklara dina behov kan du begära ytterligare åtkomst (eller behörigheter) inom Workfront.

Du kan begära inledande åtkomst till objekt om någon delar en länk till objektet med dig eller om du kan begära ytterligare åtkomst till objekt som du åtminstone kan visa.

Du kan till exempel ha behörigheten Visa i ett projekt, men du måste lägga till uppgifter i det projektet. I så fall kan du begära Contribute-behörigheter för projektet.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande för att kunna dela objekt:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Arbeta eller högre
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Visa åtkomst eller högre till objekt som du begär behörighet till

ANMÄRKNING

Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Förstå reglerna för standarddelning

Följande standarddelningsregler träder i kraft automatiskt när de ställs in som standardalternativ i ditt Workfront-system.

 • Användare som tilldelats en aktivitet eller ett problem har Contribute-åtkomst till den.
 • Projekt-, Portfolio- och programhanterare har behörigheten Hantera för de objekt de äger.
 • Användare som ingår i en konversation har åtkomst till Visa på objektet där konversationen sker.
 • Användare som tilldelats som godkännare har åtkomst till Visa på det objekt som väntar på godkännande.
 • När du delar en kontrollpanel delas även alla rapporter på kontrollpanelen med samma åtkomst till samma användare.
 • Objektägare kan inte utöka åtkomsten till ett objekt utanför sin åtkomst till det objektet enligt administratörens definition.

Begär åtkomst

Du kan begära inledande åtkomst till objekt som du för närvarande inte har åtkomst till eller begära ytterligare åtkomst till objekt som du bara har begränsad åtkomst till.

Begär initial åtkomst request-initial-access

Om du inte redan har åtkomst till ett objekt och navigerar till det objektet från en länk, visas en skärm som talar om att du inte har tillgång till informationen.

Så här begär du inledande åtkomst till ett objekt:

 1. Klicka på Begär åtkomst.
  Dialogrutan Begär åtkomst visas.

 2. (Villkorligt) Om fler än en användare har behörighet att ge dig ytterligare åtkomst visas en nedrullningspil bredvid användarens namn.

 3. Välj den användare i listrutan som du vill ska få din åtkomstbegäran.
  Endast tio användare visas i listrutan. Listan sorteras i bokstavsordning.
  Mer information om ordningen för användarna i den här nedrullningsbara menyn finns i Hierarki i listrutorna Begär åtkomst och Begär mer åtkomst.

 4. Välj den typ av åtkomst du begär i listrutan.

 5. (Valfritt) I fältet P.S. anger du en anteckning till användaren om varför du behöver ytterligare åtkomst.

Om du inte har åtkomstnivåbehörighet för ett objekt och du försöker få åtkomst till det från en länk, visas en skärm som talar om för dig att du ska kontakta Workfront-administratören.

Om du t.ex. inte har portföljåtkomst, men fått en länk till en portfölj, visas följande meddelande:

Begär ytterligare åtkomst request-additional-access

Så här begär du ytterligare åtkomst till ett objekt som du redan har begränsad åtkomst till:

 1. Gå till objektet som du vill begära ytterligare åtkomst för.

 2. Klicka på menyn Mer till höger om projektnamnet och klicka sedan på Begär mer åtkomst.

 3. (Villkorligt) Om fler än en användare har behörighet att ge dig ytterligare åtkomst visas en nedrullningspil bredvid användarens namn.

 4. Välj den användare i listrutan som du vill ska få din åtkomstbegäran.
  Endast tio användare visas i listrutan. Listan sorteras i bokstavsordning.
  Mer information om ordningen för användarna i den här nedrullningsbara menyn finns i Hierarki i listrutorna Begär åtkomst och Begär mer åtkomst.

 5. Välj den åtkomstnivå du begär i listrutan.

 6. (Valfritt) I fältet P.S. anger du en anteckning om varför du behöver ytterligare åtkomst.

 7. Klicka på Begär åtkomst.

Hierarki för de nedrullningsbara menyerna Begär åtkomst och Begär mer åtkomst hierarchy-of-the-request-access-and-request-more-access-drop-down-menus

Förstå hierarkin för användare som listas i listrutorna Begär åtkomst och Begär mer åtkomst understand-the-hierarchy-of-users-listed-in-the-request-access-and-request-more-access-drop-down-menus

När du fyller i listorna Begär åtkomst eller Begär mer åtkomst på objekt, väljer Workfront en lista med upp till tio användare som uppfyller olika roller vid delning av objektet enligt beskrivningen nedan. Dessa användare kan ge åtkomst till objektet till den användare som begär det.
Resultatlistan sorteras sedan efter namn i stigande alfabetisk ordning.
Workfront visar upp till 10 användare i listorna Begär åtkomst och Begär mer åtkomst.

Användarnas ordning i listrutorna Begär åtkomst eller Begär mer åtkomst bestäms av följande regler:

 • Den första användaren i listan är objektet "owner", vilket beskrivs i Förstå objektets ägare.
 • Därefter fylls listan i med användare som objektet delas individuellt med. De visas i alfabetisk ordning.
 • Listan fylls sedan i ytterligare med användare som får den åtkomst de behöver genom att dela med sina team, grupper eller företag. De visas i alfabetisk ordning.
 • Om listan är tom läggs Workfront-administratörerna till så att det alltid finns någon att begära åtkomst från. De visas i alfabetisk ordning.
 • Var och en av användarna i listan måste ha den begärda åtkomsten till objektet och åtkomsten för att kunna dela objektet.

Förstå objektets ägare understand-the-owner-of-an-object

Ägaren till ett objekt definieras så här:

Objekt
Definition av objektets ägare
Projekt

Ägaren är projektägaren eller, om den saknas eller inte har nödvändig åtkomst, ägaren till den överordnade portföljen.

De är kanske inte samma person som den som skapat projektet.

Uppgifter

Ägaren är den primära uppdragstagaren eller, om den saknas eller inte har nödvändig åtkomst, ägaren av det projekt där aktiviteten finns, enligt definitionen ovan.

De är kanske inte samma person som den som har skapat uppgiften.

Problem

Ägaren är den primära kontakten för problemet eller, om det saknas eller om de inte har nödvändig åtkomst, ägaren till det projekt där problemet finns, enligt definitionen ovan.

De är kanske inte samma person som den som skapade utgåvan.

Portfolio

Ägaren är Portfolio-ägaren.

De är kanske inte samma person som den som har skapat portföljen.

Dokument
Ägaren är ägaren till dokumentet (den användare som överförde dokumentet) eller, om det saknas eller om de inte har nödvändig åtkomst, ägaren till det objekt som dokumentet finns på.
Rapporter och kontrollpaneler
Ägaren är skaparen, rapporten eller kontrollpanelen.
Kalendrar
Ägaren är den som har skapat kalendern. Alla användare har som standard en kalender tilldelad dem. De betraktas som ägare av den kalendern.
Filter, vyer och grupperingar
Ägaren till ett filter, en vy eller en gruppering är skaparen.
Planer

Ägaren är planens skapare.

Detta kräver ytterligare en licens.

Mer information om Workfront Scenarioplan finns i Översikt över scenarioplanen.

Mål

Ägaren är den användare som anges som ägare. De kanske inte är samma person som målskaparen.

Detta kräver ytterligare en licens.

Mer information om Workfront-mål finns i Översikt över Adobe Workfront-mål.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43