Target dokumentation och resursöversikt

Adobe Target dokumentation och resurser finns i flera format, inklusive guider för användning av Target Användargränssnitt, utvecklarinformation (inklusive SDK och API:er), självstudiekurser, communityforum, videor och webbinarier.

Följande handböcker och resurser är tillgängliga för Target:

Dokumentationstyp
Beskrivning
Adobe Target produktdokumentation
(Den här guiden)
Översikt över information, steg och skärmbilder som fokuserar på interaktion med Target via användargränssnittet. I den här handboken beskrivs alla tillgängliga åtgärder och alternativ, inklusive"gotchas" som ska undvikas. Det här är den mest detaljerade resursen för att arbeta med Target Gränssnitt.
Adobe Target självstudiekurser
Videor och självstudiekurser som hjälper dig att lära dig de många komponenterna i Target.
Adobe Experience League Target-innehållsbibliotek
En samling självstudiekurser och självstudiekurser som visar hur Target finns på Adobe Target Experience League sida.
Adobe Experience Platform Target-dokumentation
Information om implementering Target använda taggar i Adobe Experience Platform, nästa generations tagghanteringsplattform från Adobe. Detta är den metod som rekommenderas för implementering Target.
Adobe kundtjänsttimmar
Information om"Kontorstid", ett initiativ som leds av kundtjänstteamet på Adobe. Sessionerna är avsedda att informera deltagare och hjälpa dem att felsöka problem samt ge tips och råd för att lyckas med Adobe Experience Cloud lösningar, inklusive Target.
Grundläggande om webbseminarier
Registreringsinformation och länkar till tidigare sessioner i Target Basics Webinar Series, en Customer Success Webinar Series som du får från communityn.
Adobe Target Developers Guide
Information om Adobe Target Developers webbplats hjälper er att implementera Target på klientapplikationer, serverprogram, mobilappar, IoT med mera. Du kan också exportera Target data till tredjepartslösningar.
Ange Recommendations API:er
Information om Recommendations API:er som gör att du programmässigt kan interagera med Target rekommendationsservrar. Dessa API:er kan integreras med en rad programstackar för att utföra funktioner som du vanligtvis gör via Target Gränssnitt.
API:er för leverans på serversidan
Information om de resurser som utgör Adobe Target Delivery API.
Målserver-side SDK
Beskriver hur man distribuerar Target serversidan som använder SDK:er.
Adobe Experience Platform Mobile SDKs
Information om implementering Target i mobilappar.

Förutom ovanstående resurser finns på Adobe Experience League Target Community, där du kan:

  • Läs mer om vad Target måste erbjudas
  • Kommunicera med kollegor och Adobe experter
  • Rösta eller skicka in en egen idé för en framtid Target release
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654