Skapa ett multivariata test

Med Visual Experience Composer (VEC) i Adobe Target är det enkelt att skapa en Multivariate Test och att ändra delar av sidan i Target.

Med redigeraren för peka och klicka på Target kan du välja valfri plats och lägga till flera erbjudanden.

Multivariate Test (MVT) tar en sida i taget. Testet körs med andra ord på en specifik URL-adress med de upplevelser du utformar för sidan.

 1. Klicka på Create Activity > Multivariate Test.

  Skapa multivariattest

  note note
  NOTE
  Mer information om de olika aktivitetstyperna i Target och skillnaderna mellan dem finns i Aktiviteter. Se Målaktivitetstyper som hjälper dig att avgöra vilken aktivitetstyp som bäst uppfyller dina behov.
 2. (Villkorligt) Välj leveranstyp: Web, Mobile, Email eller Other/API.

 3. (Villkorligt) Om du är en målPremium-kund väljer du en arbetsyta.

 4. Ange URL:en för sidan som du vill testa och klicka sedan på Next.

  note note
  NOTE
  Använd en fullständig URL, inklusive HTTP eller HTTPS i början.

  Om ett meddelande visas där du uppmanas att aktivera webbläsaren för blandat innehåll följer du instruktionerna i meddelandet. När du har aktiverat din webbläsare för blandat innehåll börjar du om på steg 1.

  Visual Experience Composer öppnas.

 5. Ange ett namn för aktiviteten.

  Aktivitetsnamnfältet

  Aktivitetsnamnet får inte börja med något av följande tecken:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Tecken Beskrivning
  = Lika med
  + Plus
  - Minus
  @ Vid tecken

  Aktivitetsnamnet får inte innehålla någon av följande teckensekvenser:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2
  Teckensekvens Beskrivning
  ;= Semikolon, lika med
  ;+ Semikolon, Plus
  ;- Semikolon, minus
  ;@ Semikolon, tecken
  ,= Komma, motsvarar
  ,+ komma, plus
  ,- Komma, Minus
  ,@ Komma, Vid tecken
  [" Öppen hakparentes, dubbla citattecken
  "] Dubbla citattecken, avslutande hakparentes
 6. Skapa erbjudandena på varje plats.

  Dialogrutan Redigera text/HTML

  Du kan lägga till följande typer av erbjudanden:

  • HTML
  • Bild
  • Text
 7. Klicka på Preview för att förhandsgranska dina upplevelser.

  Förhandsgranska upplevelser

  Du kan visa varje upplevelse och utesluta alla som du inte vill ta med i testet. Om du vill utesluta en eller flera upplevelser markerar du de önskade kryssrutorna och klickar sedan på Exclude .

  Uteslut upplevelser

 8. Använd Traffic Estimator för att testa om din testplan är genomförbar.

  Trafikindikator

  Bilden nedan visar att aktiviteten inte har tillräckligt med trafik.

  uppskattningsbild

  Bilden nedan visar att aktiviteten inte har tillräckligt med trafik.

  uppskattare2-bild

 9. Klicka på Next om du vill gå vidare till sidan Targeting.

 10. Välj målgrupp och procentandel kvalificerade besökare som du vill ange aktiviteten för.

  Målsida i MVT-aktivitet

  Du kan t.ex. begränsa antalet deltagare till 50 % av alla besökare eller 45 % av alla dina"Kalifornier"-målgrupper.

  note note
  NOTE
  Förutom att välja en befintlig målgrupp kan ni kombinera flera målgrupper för att skapa ad hoc-målgrupper i stället för att skapa en ny målgrupp. Mer information finns i Kombinera flera målgrupper.
 11. Granska testsammanfattningen och gör eventuella ändringar. Klicka sedan på Next.

 12. Ange mål och inställningar för testet.

 13. Klicka på Save and Close för att skapa aktiviteten.

Utbildningsvideo: Skapa multivariata tester (9:25) Självstudiekurs

I den här videon visas hur du planerar och skapar ett multivariata test med hjälp av det guidade arbetsflödet i Target i tre steg.

 • Definiera och utforma ett multivariat test
 • Skapa ett multivariata test
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654