Aktivitets-URL

Aktivitets-URL:en bestämmer vilken sida som används i Multivariate Test (MVT), som öppnas när testet är utformat i Adobe Target.

När du uppmanas under skapande av aktivitetanger du aktivitets-URL:en. Ange den fullständiga URL:en (inklusive https://) och sedan klicka på Next.

NOTE
Target skiljer inte mellan URL-protokoll ( https och http). Detta resulterar i https://www.adobe.com och http://www.adobe.com båda matchar.

Som standard är Visual Experience Composer (VEC) öppnar sidan som anges i Inställningar för Visual Experience Composer. Du kan ange en annan sida när du skapar en aktivitet.

Om du vill visa en annan sida efter att VEC öppnas klickar du på Configure ikon och sedan välja Page Delivery anger du sedan webbadressen.

Dialogrutan Sidleverans

Klicka Add Template Rule om du vill lägga till fler sidor eller avsnitt i aktiviteten.

Ytterligare regler kan baseras på något av följande:

  • URL
  • Domän
  • Bana
  • Hash-fragment (#)
  • Fråga
  • Parameter

Ytterligare regler kan kopplas till aktivitets-URL:en med AND eller OR. Alla regler som du lägger till utvärderas mot varandra med AND.

Klicka Save när du är klar.

NOTE
Om du angav en URL för en plats som inte innehåller Target JavaScript-kod kan inte markera sidelement.

VEC tillåter som standard inte ändringar av element som innehåller JavaScript, t.ex. roterande banners. Du kan inaktivera Render using JavaScript om du vill kunna ändra dessa element med Visual Experience Composer.

NOTE
Om du ändrar URL:en efter att ha gjort ändringar på en sida för en eller flera upplevelser, återställs upplevelsen med den nya sidan och ändringarna du gjorde går förlorade.
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654