Förgranska upplevelser för en Multivariate Test

För en Multivariate Test in Adobe Target jämför flera upplevelser på en sida, det är praktiskt att förhandsgranska sidan med varje upplevelse.

 1. Från Visual Experience Composer (VEC), klicka Preview.

  En lista över alla upplevelser visas.

  förhandsvisa bild

 2. Klicka på en upplevelse i listan för att visa den upplevelsen.

 3. Om du vill utesluta en eller flera upplevelser från multivariata tester väljer du de önskade upplevelserna och klickar sedan på Exclude.

  Exkludera upplevelser

  Du kan utesluta en upplevelse som visar variationer i konflikt eller en upplevelse som inte är estetiskt balanserad.

  note note
  NOTE
  När du skapar multivariata tester kan du exkludera mer än 10 procent av upplevelserna från testet, förutsatt att du bekräftar att du måste använda offlinerapporter för analys.

  Som standard ingår alla upplevelser i multivariattestet. Om du vill inkludera en upplevelse som har uteslutits väljer du den uteslusta upplevelsen och klickar på Include.

 4. Klicka Exit Preview Mode för att gå tillbaka till Visual Experience Composer så att du kan göra ändringar, eller klicka Continue för att gå till testsammanfattningen.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654