Dokumentation om Intelligent Services

Välkommen till startsidan för produkt - och teknisk dokumentation om Intelligent Services. Här finns självhjälp och supportinformation.

Användarhandböcker lists-documentation-1

  • Användarhandbok om Intelligent Services
    Använd intelligenta AI-tjänster för att generera bakgrundsmusik, upptäcka insikter och skapa segment utifrån data över marknadsföringshändelser.
  • Översikt över AI för attribuering
    Attribution AI används för att attribuera krediter till kontaktpunkter som leder till konverteringshändelser. Detta kan användas av marknadsförare för att kvantifiera marknadsföringseffekten av varje enskild kontaktpunkt för marknadsföring över kundresor.
  • Översikt över AI för kundbenägenhet
    Kund-AI används för att generera anpassade benägenhetspoäng som omsättning och konvertering för enskilda profiler i stor skala.

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

Versionsinformation lists-release

Relaterade resurser lists-resources-1