AEM Assets videor och självstudiekurser overview

[Klicka här om du vill publicera från AEM Sites med Edge Delivery Services.]{class="badge positive" title="Publicera från AEM till Edge Delivery Services"}

Adobe Experience Manager (AEM) Assets är ett verktyg för hantering av digitala resurser på AEM Platform, som gör det möjligt att skapa, hantera och dela digitala resurser (bilder, videor, dokument och ljudklipp) i en webbaserad databas. Den här användarhandboken innehåller videor och självstudiekurser om de många funktionerna i AEM Assets.

AEM Assets genomgång

Lär dig vad AEM Assets är och hur ni kan använda det för att uppnå era affärsmål.

recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Personalval

table 0-row-3 html-authored no-header

Förbättrade smarta taggar

Använda AEM datorprogram

Få åtkomst till resurser i AEM direkt från skrivbordet

AEM Assets Insights

Använda AEM tillgångsinsikter med taggar

Få insikter om hur resurser används

Dynamic Media - översikt

Dynamic Media - översikt

Hantera och få tillgång till mediematerial med Dynamic Media

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519