Översikt över Edge Delivery Services edge-delivery-services

Med Edge Delivery Services levererar AEM exceptionella upplevelser som skapar engagemang och konverteringar. AEM gör det genom att leverera slagkraftiga upplevelser som är snabba att skapa och utveckla. Det är en sammanslagen uppsättning tjänster som möjliggör en snabb utvecklingsmiljö där författare snabbt kan uppdatera och publicera och nya webbplatser snabbt lanseras. Med Edge Delivery Services kan du öka konverteringsgraden, minska kostnaderna och skapa extrem innehållshastighet.

Med Edge Delivery Services kan du

 • Skapa snabba sajter med perfekt Lightroom Score och övervaka webbplatsens prestanda kontinuerligt med hjälp av RUM (Real Use Monitoring).
 • Öka redigeringseffektiviteten genom att frikoppla innehållskällor. Nu kan du använda både WYSIWYG- och dokumentbaserad redigering. På så sätt kan du arbeta med flera innehållskällor på samma webbplats.
 • Använd ett inbyggt experimentramverk som gör det möjligt att snabbt skapa tester, exekvera utan prestandapåverkan och snabbt släppa till en testvinnares produktion.

Ökning overview

Edge Delivery Services är en sammanslagen uppsättning tjänster som ger stor flexibilitet när det gäller hur du skapar innehåll på din webbplats. Du kan använda både AEM innehållshantering och WYSIWYG-redigering med den universella redigeraren samt dokumentbaserad redigering.

Följande diagram visar hur du kan redigera innehåll i Microsoft Word (dokumentbaserad redigering) och publicera till Edge Delivery Services. Här visas även WYSIWYG-redigering med den universella redigeraren.

Edge Delivery-arkitektur

Du kan använda innehåll direkt från Microsoft Word eller Google Docs så att dessa källor blir sidor på din webbplats. Dessutom kan rubriker, listor, bilder och teckensnittselement överföras från den ursprungliga källan till webbplatsen. Det nya innehållet läggs till omedelbart utan någon omgenereringsprocess.

Edge Delivery Services använder GitHub så att du kan hantera och distribuera kod direkt från din GitHub-databas. Du kan t.ex. skriva innehåll i antingen Google Docs eller Microsoft Word och du kan utveckla webbplatsens funktionalitet med hjälp av CSS och JavaScript i GitHub. När du är klar använder du webbläsartillägget Sidekick för att förhandsgranska och publicera innehållsuppdateringar.

Läs mer i Edge Delivery Servicens dokumentation:

 • Mer information om hur du kommer igång med Edge Delivery finns i avsnittet Skapa.
 • Mer information om hur du redigerar och publicerar innehåll med Edge Delivery finns i avsnittet Publish.
 • Mer information om hur du startar webbprojekt finns i avsnittet Starta.

Edge Delivery Services och andra Adobe Experience Cloud-produkter edge-other-products

Edge Delivery Services är en del av Adobe Experience Manager och som sådana Edge Delivery Services och AEM kan de finnas samtidigt på samma domän, vilket är ett vanligt användningsfall för större webbplatser. Dessutom kan innehåll från Edge Delivery Services enkelt användas på AEM Sites-sidor och vice versa.

Läs Utvecklarhandboken Komma igång för WYSIWYG med Edge Delivery Services om du vill veta hur du startar ett eget projekt som du kan skapa med AEM och Edge Delivery Services.

Du kan också använda Edge Delivery Services med Adobe Target, Real Use Monitoring (RUM) för att diagnostisera användning och prestanda för dina webbplatser och Launch.

Kom igång med Edge Delivery Services getting-started

Det är enkelt att komma igång med Edge Delivery Services genom att följa självstudiekursen Komma igång - Utvecklare.

Få hjälp från Adobe getting-help

Adobe har tre kanaler som kan hjälpa dig med Edge Delivery Services:

Använd communityresurser community-resources

Adobe vill ge er bästa möjliga engagemang och stöd för Edge Delivery Services, WYSIWYG och dokumentbaserad framtagning.

 • Delta i Experience League Community om du vill ställa frågor, dela med dig av feedback, starta diskussioner, söka hjälp av experter från Adobe och AEM rådgivare/grupper samt få kontakt med likasinnade individer i realtid.
 • Gå med i vår Discord-kanal, är en mer tillfällig plattform för realtidsinteraktioner och snabb idéutbyte.

Så här kommer du åt din Collaboration-kanal collaboration-channel

Med tanke på värdet av direktkommunikationskanalen med användare kommer alla AEM vid lanseringen att skapa en Slack-kanal för hastighet, viktiga uppdateringar och skalad rapportering om upplevelsekvalitet. Du får en inbjudan från Adobe om att gå med i en Slack-kanal som är specifik för din organisation.

Mer information finns i dokumentet Använda Slack-roboten för mer information.

Ni kan kontakta Adobe produktteam via er tilldelade produktsamarbetskanal för att få svar på frågor om produktanvändning eller bästa praxis. Det finns inga servicenivåmål (SLT) kopplade till konversationerna via produktsamarbetskanalen.

Logga en supportanmälan support-ticket

Om ett produktproblem kräver ytterligare utredning och felsökning och måste uppfylla svars-SLT:er, kan du skicka en supportanmälan som följer den här processen med Admin Console:

 1. Efter standardsupportprocessenoch skapar en biljett.

 2. Lägg till Edge Delivery i biljettens titel.

 3. I beskrivningen anger du följande information förutom problembeskrivningen:

  • Den publicerade webbplatsens URL. Till exempel: www.mydomain.com.
  • URL för den ursprungliga webbplatsen (.hlx URL).

What's Next whats-next

Kom igång genom att granska Använda Edge Delivery Services.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab