Skapa innehåll med den universella redigeraren authoring

Se hur enkelt och intuitivt det är för skribenter att skapa innehåll med den universella redigeraren.

Introduktion introduction

Med den universella redigeraren kan du redigera alla delar av innehållet i alla implementeringar så att du kan leverera enastående upplevelser, öka innehållets hastighet och skapa en toppmodern utvecklarupplevelse.

För att göra detta har den universella redigeraren ett intuitivt användargränssnitt som kräver minimal utbildning för att man ska kunna börja redigera material. I det här dokumentet beskrivs hur du skapar i Universell redigerare.

TIP
En mer detaljerad introduktion till Universal Editor finns i dokumentet Introduktion till Universal Editor.

Förbered appen prepare-app

Om du vill skapa innehåll för ett program med den universella redigeraren måste appen vara instrumenterad av en utvecklare för att stödja redigeraren.

TIP
Se Komma igång med Universal Editor i AEM om du vill se ett exempel på hur du konfigurerar ett AEM program så att det fungerar med den universella redigeraren.

Åtkomst till den universella redigeraren accessing

När appen har instrumenterats för att fungera med den universella redigeraren kan den ha åtkomst både i AEM as a Cloud Service och direkt utan att ha tillgång till AEM.

Åtkomst inom AEM as a Cloud Service accessing-aem

 1. Logga in i din AEM as a Cloud Service redigeringsinstans.
 2. Använd Webbplatser konsol för att navigera till sidan som skapats för att användas med den universella redigeraren som du vill redigera.
 3. Redigera sidan.
 4. Den universella redigeraren öppnas och du kan redigera den valda sidan.
NOTE
När du redigerar en sida i Webbplatser konsol, konsolen öppnar den redigerare som passar sidans mall: antingen den universella redigeraren som beskrivs i det här dokumentet, eller sidredigeraren.

Direkt åtkomst accessing-directly

 1. Logga in i den universella redigeraren. Du behöver en Adobe ID för att logga in och har tillgång till den universella redigeraren.

 2. När du har loggat in anger du URL-adressen till sidan som du vill redigera i dialogrutan platsfält. så att du kan börja redigera innehåll som textinnehåll eller mediainnehåll.

Förstå användargränssnittet ui

Gränssnittet är indelat i dessa huvudområden.

Universellt redigeringsgränssnitt

Sidhuvudet Experience Cloud experience-cloud-header

Sidhuvudet Experience Cloud finns alltid längst upp på skärmen. Det är en ankarpunkt som talar om var du befinner dig i Experience Cloud och som hjälper dig att navigera till andra program i Experience Cloud.

Rubriken Experience Cloud

Experience Manager experience-manager

Klicka på länken Adobe Experience Cloud till vänster om rubriken för att navigera till roten för din Experience Manager-lösning för att komma åt verktyg som Cloud Manager, Cloud Acceleration Manager, och Programvarudistribution.

Knappen Global navigering

Organisation organization

Här visas den organisation du är inloggad på. Välj om du vill byta till en annan organisation om din Adobe ID är kopplad till flera.

Organisationsindikator

Lösningar solutions

Om du trycker eller klickar på lösningens väljare kan du snabbt gå över till andra Experience Cloud-lösningar.

Lösningsväljare

Hjälp help

Hjälpikonen ger snabb åtkomst till utbildningsresurser och supportresurser.

Hjälp

Meddelanden notifications

Den här ikonen är märkt med antalet tilldelade ofullständiga meddelanden.

Meddelanden

Användaregenskaper user-properties

Välj den ikon som representerar användaren för att få åtkomst till dina användarinställningar. Om du inte har konfigurerat någon användarbild tilldelas ikonen slumpmässigt.

Användaregenskaper

Verktygsfältet för den universella redigeraren universal-editor-toolbar

Verktygsfältet för den universella redigeraren visas alltid längst upp på skärmen precis nedanför Experience Cloud. Du får snabb åtkomst för att navigera till en annan sida för att redigera och publicera den aktuella sidan.

Verktygsfältet för den universella redigeraren

Hemknappen home-button

Hemknappen återgår till startsidan för Universal Editor

Hamburger-menyn

På startsidan anger du URL-adressen till den webbplats som du vill redigera med Universal Editor.

Startsida

NOTE
Alla sidor som du vill redigera med Universal Editor måste vara som har stöd för Universal Editor.

Platsfält location-bar

Platsfältet visar adressen till sidan som du redigerar. Välj det här alternativet om du vill ange adressen till en annan sida som ska redigeras.

Platsfält

TIP
Använda snabbtangenten L för att öppna adressfältet.
NOTE
Alla sidor som du vill redigera med Universal Editor måste vara som har stöd för Universal Editor.

Inställningar för autentiseringshuvud authentication-settings

Välj ikonen med inställningar för autentiseringshuvudet om du behöver ange en anpassad autentiseringshuvud för lokal utveckling.

Inställningsknapp för autentiseringsrubriker

Emulatorinställningar emulator

Välj emuleringsikonen för att definiera hur den universella redigeraren ska återge sidan.

Emulatorikon

Om du trycker eller klickar på emuleringsikonen visas alternativen.

Emuleringsalternativ

Som standard öppnas redigeraren i skrivbordslayout där höjd och bredd definieras automatiskt av webbläsaren.

Du kan också välja att emulera en mobil enhet och i Universell redigerare:

 • Definiera dess orientering
 • Definiera bredd och höjd
 • Ändra orientering

Förhandsgranskningsläge preview-mode

I förhandsgranskningsläget återges sidan i redigeraren som den skulle se ut i din publicerade tjänst. Det gör att innehållsförfattaren kan navigera i innehållet genom att klicka på länkar och så vidare.

Förhandsgranskningsläge

TIP
Använda snabbtangenten P för att växla till och från förhandsgranskningsläge.

Öppna programförhandsgranskning open-app-preview

Välj ikonen för förhandsgranskning av öppna program om du vill öppna sidan som du redigerar på en egen webbläsarflik, utan redigeraren, för att förhandsgranska innehållet.

Öppna appförhandsgranskning

TIP
Använda snabbtangenten O (bokstaven O) för att öppna förhandsgranskningen av programmet.

Publicera publish

Välj publiceringsknappen så att du kan publicera ändringarna i innehållet live för att användas av läsarna.

Knappen Publicera

TIP
Se dokumentet Publicera innehåll med den universella redigeraren för mer information om publicering med Universal Editor.

Redigeraren editor

Redigeraren tar upp större delen av fönstret och är där sidan som anges i platsfältet återges.

Redigerare

Om redigeraren är i förhandsgranskningsläge, innehållet kommer att kunna navigeras och du kan följa länkar, men du kan inte redigera innehållet.

Properties Rail properties-rail

Egenskapsfältet visas alltid längs den högra sidan av redigeraren. Beroende på dess läge kan det visa information för en komponent som är markerad i innehållet eller hierarkin för sidinnehållet.

Egenskapsfältet

Egenskapsläge properties-mode

I egenskapsläget visar rälen egenskaperna för den komponent som är markerad i redigeraren. Det här är standardläget för egenskapsfältet när en sida läses in.

Egenskapsläge

Beroende på vilken typ av komponent du väljer kan information visas och ändras i egenskapsfältet.

Komponentinformation

Alla komponenter har inte information som kan visas och/eller redigeras.

TIP
Använda snabbtangenten D för att växla till egenskapsläge.

Läge för innehållsträd content-tree-mode

I innehållsträdsläge visar rälen sidinnehållets hierarki.

Läge för innehållsträd

När du väljer ett objekt i innehållsträdet rullar redigeraren till det innehållet och markerar det.

Innehållsträd

TIP
Använda snabbtangenten F för att växla till innehållsträdsläge.
Redigera edit

När du redigerar visas alternativen för den markerade komponenten i egenskapsfältet, där du kan redigera den markerade komponenten. Om den markerade komponenten är ett innehållsfragment kan du även välja redigeringsknappen.

Ikonen Redigera

Om du trycker eller klickar på redigeringsknappen öppnas knappen Innehållsfragmentsredigerare på en ny flik. Detta ger dig tillgång till den fulla kraften i Content Fragment Editor för att redigera det tillhörande innehållsfragmentet.

Beroende på arbetsflödets behov kan du behöva redigera innehållsfragmentet i den universella redigeraren eller direkt i redigeraren för innehållsfragment.

TIP
Använda snabbtangenten E om du vill redigera en markerad komponent.
Lägg till add

Om du väljer en behållarkomponent i innehållsträdet eller i redigeraren visas alternativet Lägg till i egenskapsfältet.

Ikonen Lägg till

Om du trycker eller klickar på knappen Lägg till öppnas en listruta med komponenter som är tillgängliga för lägg till i den markerade behållaren.

Lägg till snabbmeny

TIP
Använda snabbtangenten A om du vill lägga till en komponent i en markerad behållarkomponent.
Ta bort delete

Om du markerar en komponent i en behållarkomponent antingen i innehållsträdet eller i redigeraren visas borttagningsalternativet på egenskapslisten.

Ikonen Ta bort

Tryck eller klicka på knappen Ta bort tar bort komponenten.

TIP
Använda snabbtangenten Shift+Backspace om du vill ta bort en markerad komponent från en behållare.

Redigera innehåll editing-content

Det är enkelt och intuitivt att redigera innehåll. När du för musen över innehåll i redigeraren markeras redigerbart innehåll med en blå ruta.

Redigerbart innehåll markeras med en blå ruta

TIP
Som standard markeras det för redigering när du trycker eller klickar på ett innehåll. Om du vill navigera i innehållet genom att följa länkar växlar du till förhandsgranskningsläge.

Beroende på vilket innehåll du väljer kan du ha olika redigeringsalternativ på plats och du kan få ytterligare information och alternativ för innehållet i Egenskaper.

Redigera oformaterad text edit-plain-text

Du kan redigera texten på plats genom att dubbelklicka eller dubbeltrycka på komponenten.

Redigera innehåll

Tryck på Enter eller välj utanför textrutan för att spara ändringarna.

När du väljer att markera textkomponenten visas informationen om den i egenskapsfältet. Du kan också redigera texten på rälsen.

Redigera text i egenskapsfältet

Dessutom finns information om texten i egenskapsfältet. Ändringarna sparas automatiskt när fokus lämnar det redigerade fältet i egenskapsfältet.

Redigera RTF edit-rich-text

Du kan redigera texten på plats genom att dubbelklicka eller dubbeltrycka på komponenten.

Redigera en RTF-komponent

Formateringsalternativen och informationen på texten finns på två ställen.

 • The snabbmeny öppnas ovanför det formaterade textblocket och innehåller grundläggande formateringsalternativ. På grund av utrymmesbegränsningar kan vissa alternativ vara dolda bakom ellipsknappen.
 • The egenskapspanel visar alla tillgängliga formateringsalternativ tillsammans med texten.

Ändringarna sparas automatiskt när fokus lämnar det redigerade fältet.

Redigera media edit-media

Du kan visa informationen i egenskapsfältet.

Redigera media

 1. Tryck eller klicka på förhandsvisningen av den markerade bilden i egenskapsfältet.
 2. The resursväljare öppnas så att du kan välja en resurs.
 3. Välj för att välja en ny resurs.
 4. Välj Välj för att gå tillbaka till egenskapsfältet där tillgången ersattes.

Ändringarna sparas automatiskt i innehållet.

Redigera innehållsfragment edit-content-fragment

Om du väljer en Innehållsfragment, Du kan redigera informationen i egenskapsfältet.

Redigera ett innehållsfragment

De fält som definieras i innehållsmodellen för det valda innehållsfragmentet visas och kan redigeras i egenskapsfältet.

Om du markerar ett fält som är relaterat till ett innehållsfragment läses innehållsfragmentet in i komponentspåret och fältet rullas automatiskt till.

Ändringarna sparas automatiskt när fokus lämnar det redigerade fältet i egenskapsfältet.

Om du vill redigera ditt innehållsfragment i dialogrutan Innehållsfragmentsredigerare i stället klickar du på redigeringsknapp i lägesrälen.

Beroende på arbetsflödets behov kan du behöva redigera innehållsfragmentet i den universella redigeraren eller direkt i redigeraren för innehållsfragment.

Lägga till komponenter i behållare adding-components

 1. Markera en behållarkomponent i innehållsträdet eller i redigeraren.

 2. Välj sedan ikonen Lägg till i egenskapsfältet.

  Välja en komponent som ska läggas till i en behållare

Komponenten infogas i behållaren och kan redigeras i redigeraren.

TIP
Använda snabbtangenten A om du vill lägga till en komponent i den markerade behållaren.

Ta bort komponenter från behållare deleting-components

 1. Markera en behållarkomponent i innehållsträdet eller i redigeraren.

 2. Markera ikonen för avfasning för behållaren för att expandera dess innehåll i innehållsträdet.

 3. Markera sedan en komponent i behållaren i innehållsträdet.

 4. Markera borttagningsikonen i egenskapsfältet.

  Ta bort en komponent

Den markerade komponenten har tagits bort.

TIP
Använda snabbtangenten Shift+Backspace om du vill ta bort den markerade komponenten från dess behållare.

Ändra ordning på komponenter i behållare reordering-components

 1. Markera en behållarkomponent i innehållsträdet eller i redigeraren.

 2. Om inte redan content tree-läge, växla till den.

 3. Markera ikonen för avfasning för behållaren för att expandera dess innehåll i innehållsträdet.

 4. Dra handtagsikonerna intill komponenterna i behållaren för att visa att du kan ordna om dem. Dra komponenterna för att ordna om dem i behållaren.

  Ändra ordning på komponenter

 5. Den dragna komponenten blir grå i komponentträdet, medan insättningspunkten representeras av en blå linje. Släpp komponenten för att placera den på dess nya plats.

Komponenterna ordnas om i både innehållsträdet och i redigeraren

Förhandsgranska innehåll previewing-content

När du är klar med redigeringen av innehållet vill du ofta navigera i det och se hur det ser ut i innehållet på andra sidor. I förhandsgranskningsläge Du kan klicka på länkar för att navigera i innehållet som en läsare skulle kunna. Innehållet återges i redigeraren på samma sätt som det publiceras.

I förhandsgranskningsläget fungerar knapptryckning eller klickning på innehåll på samma sätt som för en läsare av innehållet. Om du vill markera innehållet för redigering växlar du bort från förhandsgranskningsläge.

Ytterligare resurser additional-resources

Läs det här dokumentet om du vill lära dig hur du publicerar innehåll med den universella redigeraren.

Mer information om de tekniska detaljerna i Universal Editor finns i dessa utvecklardokument.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab