Autentisering av universell redigerare authentication

Lär dig hur den universella redigeraren autentiseras.

Alternativ options

Universal Editor använder Adobe Identity Management System-autentisering (IMS), som tillhandahålls via det enhetliga gränssnittet.

Alla program/fjärrsidor ansvarar för autentisering till de backend-system som krävs. Tjänsten Universal Editor behöver denna autentisering för backend-system för att kunna utföra CRUD-åtgärder som fristående tjänster.

Standardflöde standard-flow

Detta är lösningen för AEM as a Cloud Service och AMS som använder IMS för att använda Universell redigerare.

Om du vill använda den universella redigeraren måste användaren vara inloggad i det enhetliga gränssnitt som autentiserar mot IMS. Den angivna IMS-token lagras i användarens sessionsarkiv.

När en användare utför en CRUD-åtgärd skickas ett anrop till Universal Editor-tjänsten med IMS-bearer-token i HTTP-huvudet. Tjänsten Universal Editor använder sedan bearer-token för att autentisera begäran mot AEM backend-system för att köra åtgärder i användarens namn.

Standardautentiseringsflöde

Ytterligare resurser additional-resources

Mer information om Universal Editor finns i de här dokumenten.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab