Använd AEM datorprogram

Använd AEM datorprogram för att förenkla åtkomsten till alla resurser som hanteras i AEM på datorn, för alla program och filformat.

  • Identifiera resurser i AEM via sökning och sökning med ett dedikerat datorprogram
  • Optimerad bandbreddshantering möjliggör överföring och hämtning av många stora resurser
  • Överför och hämta mappar och resurser gruppvis
  • Få åtkomst till synkroniserade resurser offline
NOTE
Adobe Asset Link är en dedikerad Adobe-lösning för att arbeta med AEM material i Adobe Creative Cloud-program: Photoshop, Illustrator, InDesign. När du använder AEM Assets i dessa program är Adobe Asset Link att föredra framför AEM skrivbordsapp.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519