Om Adobe Experience Manager Assets som DAM-lösning administering-assets

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

AEM Assets är ett DAM-verktyg (Digital Asset Management) som är en del av Experience Manager-plattformen och gör att ditt företag kan hantera och distribuera digitala resurser. Användare i en hel organisation kan hantera, lagra och få tillgång till många typer av digitalt material som bilder, videor, dokument, ljudklipp, 3D-filer och multimedia för användning på webben, i tryck och för digital distribution.

Vad är Digital Asset Management? what-is-digital-asset-management

Assets ger företagsövergripande delning och distribution av en organisations viktigaste digitala resurser. Användare i en hel organisation kan lagra, hantera och komma åt digitala resurser som bilder, grafik, ljud, video och dokument via ett webbgränssnitt (eller en CIF eller WebDAV-mapp).

Assets-funktionen i Experience Manager gör följande:

 • Lägg till och dela bilder, dokument, ljudfiler och videofiler i olika filformat.
 • Hantera resurser genom att gruppera dem efter taggar, ljusbord eller stjärnor (dina favoriter). Lägg till anteckningar i resurser.
 • Sök efter resurser genom att söka efter filnamn, den fullständiga texten i dokument och genom att söka efter datum, dokumenttyp och taggar.
 • Lägg till eller redigera metadatainformation för resurser. Metadata versionshanteras automatiskt tillsammans med motsvarande resurs. Du kan importera eller exportera metadata för resurser.
 • Utför bildredigeringsfunktioner som skalning och lägga till bildfilter. Importera och exportera flera digitala resurser samtidigt i en WebDAV- eller CIF-mapp.
 • Använd arbetsflöden och meddelanden för att möjliggöra gemensam bearbetning och hämtning av alla typer av resurser och hantera åtkomsträttigheter till resurser.

Experience Manager Assets är integrerat med Experience Manager Sites aem-assets-fully-integrated-in-cq-wcm

Assets är helt integrerat med Sites och fungerar sömlöst för alla användningsfall. När författarna till Sites skapar webbsidor kan de till exempel hitta och använda de digitala resurserna via Innehållssökning. Användargränssnittet för Assets är detsamma som för Sites. Mer information finns i översikten över platser.

Det grundläggande användargränssnittet är samma som för Sites. Mer information finns i Översikt över webbplatserna.

Digital Asset Management jämfört med bildkomponent digital-asset-management-versus-image-component

När du avgör om en bild ska placeras i DAM-databasen eller om en bildkomponent ska användas, bör du tänka på bildens livscykel:

 • Om bilden har samma livscykel som sidan använder du bildkomponenten.
 • Om bilden har en separat livscykel, till exempel om du använder bilden två gånger eller utanför WCM, använder du Assets.

Vad är digitala resurser? what-are-digital-assets

En resurs är ett digitalt dokument, en bild, en video eller ett ljud (eller en del av ett) som kan ha flera återgivningar. Den kan också innehålla underresurser, till exempel lager i en Photoshop-fil, bilder i en PowerPoint-fil, sidor i en PDF-fil, filer i en ZIP-fil.

En resurs är i stort sett en binär resurs plus metadata plus återgivningar plus underresurser. Mer information finns i DAM-prestandaguiden.

CAUTION
Överföring och/eller redigering av en stor mängd resurser (särskilt bilder) kan påverka prestanda för din Experience Manager-distribution.

Experience Manager Assets-terminologi aem-assets-terminology

När du arbetar med digitala resurser i Experience Manager är det bra om du förstår följande terminologi:

 • Samling: En samling resurser, antingen baserat på fysisk plats (mapp), gemensamma egenskaper (sparad sökmapp) eller användarval (lightbox-mappar).

 • Metadata Assets har metadata, till exempel författare, förfallodatum och DRM-information (Digital Rights Management). Metadata är under åtkomstkontroll. Assets har stöd för följande vanliga metadatascheman:

  • Dublin Core: inklusive författare, beskrivning, datum, ämne och så vidare.
  • IPTC: inklusive händelse, modell, plats och så vidare.
  • WCM: inkluderar sidegenskaper, On Time och Off Time osv.
 • Taggning: Assets kan taggas och klassificeras. Se ordna resurser.

 • Återgivningar: En återgivning är den binära återgivningen av en resurs. Assets har alltid en primär representation - den för den överförda filen. De kan ha valfritt antal ytterligare representationer som skapas, till exempel genom anpassade arbetsflödessteg eller när en resurs överförs. Återgivningar kan ha en annan storlek, med en annan upplösning, med en vattenstämpel eller någon annan förändrad egenskap.

 • Versioner: Versionshantering skapar en ögonblicksbild av digitala resurser vid en viss tidpunkt. Du kan återställa resurser till tidigare versioner. Se versionshantering i Assets.

 • Delresurser: Delresurser är resurser som utgör en resurs, till exempel lager i en Adobe Photoshop -fil eller sidor i en PDF-fil. I Assets kan du hantera underresurser på samma sätt som du hanterar resurser.

Så här arbetar du med digitala resurser how-to-work-with-assets

Du utför en åtgärd på en resurs eller samling. Funktionsmakron kan skapa och ändra resurser, samlingar och återgivningar. Många av de grundläggande åtgärder du utför på resurser - överföra, ta bort, uppdatera, spara underresurser - utlöser förkonfigurerade arbetsflöden. Dessa aktiveras automatiskt i Assets och beskrivs mer ingående i Assets mediehanterare.

De uppgifter du kan utföra med dessa förkonfigurerade arbetsflöden:

 • Spara resursen i eller ta bort resursen från databasen.
 • Extrahera och spara metadata för resursen. De enskilda metadataobjekten sparas som XMP.
 • Generera återgivningar och miniatyrbilder för resursen, inklusive automatisk storleksändring och beskärning vid behov.
 • Omkoda tillgången där det behövs. Video för mobil- och webbanvändning omkodas till exempel med 24 bildrutor per sekund, och video hämtas med 30 bildrutor per sekund. Ljud för mobil- och webbanvändning omkodas med 128 kbit/s, ljud för nedladdning med 192 kbit/s.

Du kan även använda arbetsflöden manuellt. En lista med standardarbetsflöden finns i Assets Media Handlers.

Experience Manager Assets och Media Library cq-dam-vs-cq-medialibrary

Mer information om skillnaderna finns i Assets och Media Library.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2