Redigeringssidor authoring-pages

Här följer två typer av översiktstyper för att skapa med AEM:

NOTE
I det här avsnittet beskrivs de uppgifter som ska utföras när en innehållssida redigeras. Det finns många andra funktioner som är närbesläktade med sidutvecklingen och som beskrivs i andra avsnitt av Redigeringshandbok.

Snabböversikt över funktioner som används för att skapa sidor quick-overview-of-features-used-for-authoring-pages

För att du ska få hjälp med att skapa sidor innehåller redigeringsmiljön funktioner som:

 • Dra och släpp
  Komponenter (t.ex. Text, Bild) och digitala resurser (t.ex. bilder) kan placeras på sidan genom att dra och släppa dem på önskad plats.

 • Redigering
  När du har placerat den på sidan kan du öppna en komponentspecifik dialogruta där du kan ange komponentens innehåll och/eller konfigurera egenskaper (till exempel bildstorlek).

 • In-place Editing
  Text- och bildkomponenter kan redigeras direkt på webbsidan utan att du behöver öppna en dialogruta eller någon explicit sparåtgärd.

 • Komponentbläddraren
  Till vänster på en redigerbar sida kan en skjutbar webbläsare öppnas. Därifrån kan komponenterna dras till sidan och sedan redigeras.

 • Resursläsaren
  Till vänster på en redigerbar sida kan en skjutbar webbläsare öppnas. Här kan resurser dras till sidan, t.ex. för att placera resurser eller skapa länkar till andra sidor.

 • Komponentverktygsfältet
  Både en enkel eller en långsam dubbelklickning visar rätt verktygsfält (en för verktygsfältet för redigering på plats och sedan en långsam dubbelklickning för hela verktygsfältet).

 • Responsiv layout
  Detta ger ett styckesystem där du kan placera komponenter i ett responsivt rutnät.

 • Sök medan du skriver
  I vissa scenarier (t.ex. sökvägsval i redigeringsdialogrutor) visas dynamiska matchningar när du skriver frågan när du söker efter innehåll via AEM.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2