Använd Media Library för grundläggande resurshantering manage-assets-using-media-library

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Adobe Experience Manager -plattformen har olika funktioner för att hantera resurser. Med Media Library kan användarna överföra ett litet antal resurser till databasen, söka efter och använda dem på webbsidorna och utföra enkla resurshanteringsåtgärder på resurserna.

Media Library är en lättviktig DAM-lösning som medföljer Adobe Experience Manager Sites licens. Sites är ett web content management-erbjudande. Media Library fungerar med alla funktioner i Experience Manager.

Adobe Experience Manager Assets kan köpas separat. Experience Manager Assets möjliggör robust hantering av resurser via företagsbruk, anpassningar av metadata, scheman, sökning och användargränssnitt samt många andra funktioner utöver vad Media Library erbjuder.

Licenskrav avail-media-library-license

Kunder som har Sites licens har rätt att använda Media Library. Fungerar med alla komponenter i Experience Manager.

Media Library installeras som en del av Sites. Ingen ytterligare licens eller paket krävs utöver Sites-licens och -installation.

Assets jämfört med Media Library assets-and-media-library

Experience Manager Assets tillhandahåller DAM-funktionalitet i enterpriseklass. Funktionen för resurser levereras med Experience Manager i ett och samma paket. Användare som inte har köpt en Assets-licens har dock inte rätt att använda de avancerade DAM-funktionerna. Utan Assets-licens, endast Media Library-funktioner är tillgängliga.

Om du vill förhindra oavsiktlig användning av Assets funktioner som du inte har licens för, ta sedan bort alla Assets-specifika arbetsflöden, komponenter, taxonomier, alternativ och Assets admin från Experience Manager. På så sätt förhindras användarna från att oavsiktligt använda Assets funktioner som du inte licensierat.

Använd Media Library use-media-library

Media Library har grundläggande DAM-funktioner för följande användningsområden:

 • Webbsidor skapade med Adobe Experience Manager Sites.
 • Anpassningsbara formulär och kommunikation som skapats med Adobe Experience Manager Forms.
 • Upplevelser på digital skärm skapade med Adobe Experience Manager Screens.
 • Assets HTTP REST API:er för headless-åtgärder.

Om du vill använda Media Library-funktionen kan du använda standardfunktionen Experience Manager användargränssnitt. Media Library ingår i Experience Manager Sites installation och inget separat gränssnitt eller tillägg krävs. Med det befintliga gränssnittet har Media Library-användare rätt att utföra följande uppgifter:

 • Skapa mappar för att ordna resurser.
 • Överför resurser.
 • Publicera resurser.
 • Redigera, flytta och kopiera resurser.
 • Bläddra bland, filtrera och söka (inklusive likhetssökning) resurser.
 • Lägg till värden i och redigera värdena i metadatafälten, förutom i fältet Smarta taggar, som finns i Basic fliken för en resurs Properties sida som standard.
 • Lägg till och ta bort statiska återgivningar.
 • Hämta mappar, resurser och resursrenderingar.
 • Skapa resursversioner.
 • Skapa och utför granskningsåtgärder på resurser.
 • Anteckna resurser.
 • Lägg till resurser i Sites sidor via Content Finder.
 • Använd Content Fragments.
 • Använd HTTP REST och GraphQL API:er för Content Fragments och refererade medieresurser, under Sites-licens.
 • Integrering med Marketing Cloud.
 • Anpassa och utöka gränssnittet för resurshantering.
 • Gå till Query Builder (API) för att utöka sökfunktionen.
 • Skapa statiska taggar.
 • Skapa projekt och uppgifter.
 • Activity stream (timeline).
 • Kommentarer och kommentarer.
IMPORTANT
Många avancerade DAM-användningsfall uppfylls av Experience Manager Assets. Media Library-licens berättigar dig att endast fylla i de angivna användningsområdena med Media Library. Om ett användningsexempel inte finns med i listan ska du inte använda det med Media Library-licens. Kontakta Adobe kundsupport om du har frågor.

Observera att du inte kan använda smarta taggar, Asset länk, Asset väljare, bulktaggning, arbetsflöden för att ändra resurser eller standard Adobe Experience Manager användargränssnitt som ger åtkomst till Media Library utan Assets licens.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2