Använd Media Library för grundläggande resurshantering manage-assets-using-media-library

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Plattformen Adobe Experience Manager har olika funktioner för att hantera resurser. Med Media Library kan användarna överföra ett litet antal resurser till databasen, söka efter och använda dem på webbsidorna och utföra enkla resurshanteringsåtgärder på resurserna.

Media Library är en lättviktig DAM-lösning (Digital Asset Management) som medföljer licensen Adobe Experience Manager Sites. Sites är ett WCM-erbjudande (Web Content Management). Media Library fungerar med alla funktioner i Experience Manager.

Adobe Experience Manager Assets-licensen är tillgänglig separat för inköp. I Experience Manager Assets kan du hantera resurser på ett robust sätt via användningsexempel, anpassningar för metadata, scheman, sökning och användargränssnitt samt många andra funktioner utöver vad Media Library erbjuder.

Licenskrav avail-media-library-license

Kunder som har Sites licens har rätt att använda Media Library. Det fungerar med alla komponenter i Experience Manager.

Media Library installeras som en del av Sites. Ingen ytterligare licens eller paket krävs utöver Sites-licens och -installation.

Assets jämfört med Media Library assets-and-media-library

Experience Manager Assets tillhandahåller DAM-funktionalitet i enterpriseklass. Assets-funktionaliteten levereras med Experience Manager i ett enda paket. Användare som inte har köpt någon Assets-licens har dock inte rätt att använda de avancerade DAM-funktionerna. Utan Assets-licens är endast Media Library-funktioner tillgängliga.

Om du vill förhindra oavsiktlig användning av Assets-funktioner som du inte har licensierat tar du bort alla Assets-specifika arbetsflöden, komponenter, taxonomier, alternativ och Assets-administratören från Experience Manager. På så sätt förhindras användarna från att oavsiktligt använda Assets-funktioner som du inte har licensierat.

Använd Media Library use-media-library

Media Library har grundläggande DAM-funktioner för följande användningsområden:

 • Webbsidor skapade med Adobe Experience Manager Sites.
 • Anpassningsbara formulär och kommunikation som skapats med Adobe Experience Manager Forms.
 • Digitala skärmupplevelser som skapats med Adobe Experience Manager Screens.
 • Assets HTTP REST API:er för headless-åtgärder.

Om du vill använda Media Library-funktionen kan du använda standardanvändargränssnittet för Experience Manager. Media Library ingår i installationen av Experience Manager Sites och inget separat gränssnitt eller tillägg krävs. Med det befintliga gränssnittet har Media Library-användare rätt att utföra följande uppgifter:

 • Skapa mappar för att ordna resurser.
 • Överför resurser.
 • Publish Assets.
 • Redigera, flytta och kopiera resurser.
 • Bläddra bland, filtrera och söka (inklusive likhetssökning) resurser.
 • Lägg till värden i och redigera värdena i metadatafälten, förutom fältet Smarta taggar, som är tillgängliga på fliken Basic på en resurs Properties -sida som standard.
 • Lägg till och ta bort statiska återgivningar.
 • Hämta mappar, resurser och resursrenderingar.
 • Skapa resursversioner.
 • Skapa och utför granskningsåtgärder på resurser.
 • Anteckna resurser.
 • Lägg till resurser på Sites sidor via Content Finder.
 • Använd Content Fragments.
 • Använd HTTP REST och GraphQL API:er för Content Fragments och refererade medieresurser, under Sites-licens.
 • Integrering med Marketing Cloud.
 • Anpassa och utöka gränssnittet för resurshantering.
 • Gå till Query Builder (API) för att utöka sökfunktionen.
 • Skapa statiska taggar.
 • Skapa projekt och uppgifter.
 • Activity stream (timeline).
 • Kommentarer och kommentarer.
IMPORTANT
Många avancerade DAM-användningsfall uppfylls av Experience Manager Assets. Media Library-licens berättigar dig att endast fylla i de angivna användningsområdena med Media Library. Om ett användningsexempel inte finns med i listan ska du inte använda det med Media Library-licens. Kontakta Adobe kundsupport om du har frågor.

Observera att du inte kan använda smarta taggar, Asset-länk, Asset-väljare, bulktaggning, ändra resursarbetsflöden eller Adobe Experience Manager standardanvändargränssnitt för att få åtkomst till Media Library utan Assets licens.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2