Versionsinformation 2023.12.0 för Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

I följande avsnitt beskrivs versionsinformationen för 2023.12.0-versionen av Experience Manager as a Cloud Service.

NOTE
Härifrån kan du navigera till versionsinformation för tidigare versioner som 2021 eller 2022.
Ta en titt på Roadmap för lanseringar av Experience Manager om de kommande funktionsaktiviteterna för Experience Manager as a Cloud Service.
NOTE
Se Senaste dokumentationsuppdateringar för information om dokumentationsuppdateringar som inte är direkt relaterade till en release.

Releasedatum release-date

Utgivningsdatumet Adobe Experience Manager som Cloud Service aktuell version (2023.12.0) är 14 december 2023. Nästa funktionsversion (2024.1.0) är planerad till 25 januari 2023.

Versionsinformation om underhåll maintenance

Du kan hitta den senaste underhållsreleasenumerationen här.

Experience Manager Sites som Cloud Service sites

Tidiga Adobe-program sites-early-adopter

Du kan använda RUM-datatjänst (Real Use Monitoring) för att aktivera klientsidessamling för AEM as a Cloud Service.

Real Use Monitoring (RUM) Data Service ger en mer exakt återgivning av användarinteraktioner och säkerställer ett tillförlitligt mått på webbplatsengagemanget. Det är en utmärkt möjlighet att få avancerade insikter om hur sidan fungerar. Detta är fördelaktigt för kunder som använder antingen Adobe-hanterat CDN eller icke-Adobe-hanterat CDN. För kunder som använder ett icke-Adobe-hanterat CDN kan nu dessutom automatiserad trafikrapportering aktiveras för dem, vilket eliminerar behovet av att dela trafikrapporter med Adobe.

Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-rum-adopter@adobe.com, tillsammans med ditt domännamn för produktions-, scen- och utvecklingsmiljön från din e-postadress som är kopplad till din Adobe ID. Adobe produktteam kommer sedan att aktivera datatjänsten för övervakning av verkligt bruk (RUM) åt dig.

Experience Manager Assets som Cloud Service assets

Nya funktioner i resursvyn assets-view-features

Skapa GenAI-bilder med Adobe Firefly

Skapa nya bilder baserat på sökfrågor med en integrerad Adobe Firefly text-till-bild-funktion (kräver licens för Adobe Firefly).

Integrering av Assets Firefly

Sök efter liknande bilder

Nu kan du enkelt hitta innehåll genom att välja en bild och visa liknande bilder i Experience Manager Assets-databasen.

Experience Manager Forms som Cloud Service forms

Nya funktioner i Experience Manager Forms forms-features

 • Ansluta en adaptiv Forms med Microsoft® SharePoint List: AEM Forms erbjuder en OOTB-integrering för att skicka formulärdata direkt till SharePoint List, så att du kan använda funktionerna i SharePoint Lists. Du kan konfigurera Microsoft SharePoint List som en datakälla för en formulärdatamodell och använda Skicka med formulärdatamodell skicka-åtgärd för att ansluta ett adaptivt formulär till SharePoint List.

Tidiga Adobe-program forms-early-adopter

 • Skicka ett anpassat formulär till Adobe Workfront Fusion Scenario: Forms as a Cloud Service har ett körklart alternativ för smidig anslutning av adaptiva formulär till Adobe Workfront. Detta förenklar processen att skicka in ett adaptivt formulär till ett Adobe Workfront-scenario, vilket gör att du kan utlösa ett Workfront Fusion-scenario när ett adaptivt formulär skickas in.

 • Stöd för språk från höger till vänster: Adaptiv Forms som bygger på kärnkomponenter kan nu presenteras på höger-till-vänster-språk (RTL) som arabiska, persiska och urdu. RTL-språken talas av över 2 miljarder människor globalt. Genom att använda ett formulär på RTL-språk kan ni utöka räckvidden för era adaptiva formulär så att de kan anpassas till dessa olika målgrupper och väljas ut på RTL-marknader. I vissa regioner är det också ett juridiskt mandat att tillhandahålla formulär på det lokala språket. Genom att ta hand om lokala språk kan ni inte bara öppna dörrar för en bredare publik utan också säkerställa att relevanta lagar och bestämmelser följs.

  Stöd för höger-till-vänster-språk

 • Protect dina dokument med DocAssurance API:er (del av kommunikations-API:er): Med API:erna för DocAssurance kan du skydda känslig information genom att signera och kryptera dokumenten. Genom kryptering omvandlas innehållet i ett dokument till ett oläsligt format så att bara behöriga användare kan få åtkomst till det. Detta förstärkta skydd skyddar inte bara värdefulla data från obehöriga ögon, utan ger även sinnesro. Med signatur-API:erna kan din organisation skydda säkerheten och sekretessen för Adobe PDF-dokument som den distribuerar och tar emot. Den här tjänsten använder digitala signaturer och certifiering för att säkerställa att endast avsedda mottagare kan ändra dokument.

  Du kan skriva till aem-forms-ea@adobe.com från ditt officiella e-post-id för att gå med i programmet för tidiga användare och begära åtkomst till funktionen.

Experience Manager som Cloud Service Foundation foundation

CDN-konfiguration Tidigt program cdn-config-early-adopter

Förutom den nyligen släppta Trafikfilterregler, som innehåller reglerna för valfri brandvägg för webbprogram (WAF), finns en möjlighet att använda Configuration Pipeline för att deklarera och distribuera andra typer av CDN-konfigurationer. Vi vill gärna veta mer om dina användningsexempel, bland annat:

 • 301/302 klientomdirigeringar
 • förbluffande förfrågningar vid kanten till godtyckliga ursprung
 • URL-omformningar
 • ange eller ändra begärande- eller svarshuvuden
 • anpassade felsidor när CDN inte kan nå AEM
 • autentisering med användarnamn/lösenord
 • andra användbara CDN-konfigurationer

Skicka e-post till aemcs-cdn-config-adopter@adobe.com från ditt officiella e-post-ID med din feedback.

Cloud Manager cloud-manager

Du hittar en fullständig lista över månatliga utgåvor av Cloud Manager här.

Migreringsverktyg migration-tools

Du hittar en fullständig lista över versioner av migreringsverktyg här.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab