Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2023.11.0 release-notes

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2023.11.0.

Verktyget Innehållsöverföring ctt-release

Releasedatum release-date-ctt

Releasedatum för Content Transfer Tool v3.0.6 är 21 november 2023.

Nyheter what-is-new-ctt

  • CAM (Cloud Acceleration Manager) har uppdaterats för att automatiskt starta ett intag när extraheringen av en migreringsuppsättning har slutförts. Användaren behöver inte längre vänta tills extraheringen är klar för att manuellt starta upp ett intag. Mer information om innehållsförslag i CAM finns i här.

Felkorrigeringar bug-fixes-ctt

  • Användarna kunde inte generera någon valideringsrapport i CAM. Den här har åtgärdats.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab