Skicka ett anpassat formulär till Adobe Workfront Fusion

Funktionen är tillgänglig i ett program för tidig användning. Du kan skriva till aem-forms-ea@adobe.com från ditt officiella e-post-id för att gå med i det tidiga adopterprogrammet och begära åtkomst till funktionen.

Adobe Workfront Fusion automatiserar processen för att upprepa samma uppgifter, som dokumentgodkännandearbetsflöden, e-postfiltrering och sortering, så att du kan fokusera på nya uppgifter i stället för återkommande. Adobe Workfront Fusion innehåller flera scenarier. Ett scenario består av en serie moduler som utför dataöverföring mellan program och webbtjänster. I ett scenario lägger du till olika steg (moduler) för att automatisera en uppgift.

Med Workfront Fusion kan du till exempel skapa ett scenario där du samlar in data med adaptiv form, bearbetar data och skickar data till ett datalager för arkivering. När ett scenario har konfigurerats utför Workfront Fusion automatiskt uppgifterna när en användare fyller i ett formulär och uppdaterar datalagret sömlöst.

AEM Forms as a Cloud Service har en OOTB-anslutning för att ansluta och skicka ett adaptivt formulär till Adobe Workfront Fusion. Att skicka in ett formulär till Adobe Workfront Fusion kan ge flera fördelar:

 • Man kunde smidigt överföra data från inskickade formulär till Workfront Fusion-arbetsflöden.
 • Det hjälper till att automatisera olika uppgifter som triggas av inskickade formulär. Det kan vara att initiera projekt, tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, skicka meddelanden och uppdatera projektstatus - allt utan manuell åtgärd.
 • Alla inskickade formulär som samlats in i Workfront Fusion kan vara en enda källa till sanning för projektrelaterad information

Krav för att integrera AEM Forms med Adobe Workfront Fusion prerequisites

För att upprätta en anslutning mellan Workfront Fusion och AEM Forms krävs följande:

Integrera AEM Forms med Adobe Workfront Fusion

1. Skapa ett Workfront-scenario workflow-scenario

Så här skapar du ett Workfront-scenario:

Skapa ett scenario create-scenario

Så här skapar du ett scenario:

 1. Logga in på ditt Workfront Fusion-konto.

 2. Klicka på Scenarios Delningsikonen i den vänstra panelen.

 3. Klicka på Create a new scenario i det övre högra hörnet på sidan. En sida för att skapa ett nytt scenario visas på skärmen.

 4. Välj New scenario i det övre vänstra hörnet på sidan och skriv ett korrekt namn för scenariot.

 5. Klicka på frågetecknet och kontrollera att du lägger till den första modulen som AEM Forms.

  Lägg till en AEM Forms-modul

  Dialogrutan Watch for Form Events visas.

  note note
  NOTE
  Den första modulen måste läggas till som AEM Forms.
 6. Välj dialogrutan Watch for Form Events så visas ett fönster där du kan lägga till en webkrok.

Lägg till en webkrok add-webhook

Lägg till en webkrok

Så här lägger du till en webkrok:

 1. Klicka på Add så visas en Add a webhook-dialogruta.

 2. Ange ett webbkroknamn.

  note note
  NOTE
  Vi rekommenderar att du noga väljer ditt webkrok-namn eftersom det angivna webkroknamnet visas i AEM.
 3. Klicka på Add om du vill lägga till en ny anslutning. Dialogrutan Create a Connection visas.

Lägga till en anslutning till en webkrok add-connection

Lägg till en anslutning

Så här lägger du till en anslutning:

 1. Ange Connection Name i dialogrutan Create a Connection.

 2. Välj Miljö och Typ i listrutan.

 3. Ange instans-URL.

  note note
  NOTE
  Instans-URL är den unika webbadressen som pekar på en viss AEM Forms-instans.

  Du kan hämta inloggningsuppgifterna för tjänsten från utvecklarkonsolen som krävs för att skapa en anslutning.

 4. Ersätt ims-na1.adobelogin.com i IMS-slutpunkten med värdet imsEndpoint från autentiseringsuppgifterna för tjänsten i utvecklarkonsolen.

  note note
  NOTE
  Behåll https:// i textrutan IMS-slutpunkt när du lägger till URL:en imsEndpoint.
 5. Ange följande värden i dialogrutan Create a Connection:

  • Ange klient-ID med värdet clientId från tjänstens autentiseringsuppgifter i utvecklarkonsolen.
  • Ange Klienthemlighet med värdet clientSecret från tjänstautentiseringsuppgifterna i utvecklarkonsolen.
  • Ange ID för tekniskt konto med värdet id från tjänstens autentiseringsuppgifter i utvecklarkonsolen.
  • Ange organisations-ID med värdet org från tjänstens autentiseringsuppgifter i utvecklarkonsolen.
  • Metaomfång med värdet metascopes från tjänstens autentiseringsuppgifter i utvecklarkonsolen.
  • Privata nycklar med värdet privateKey från tjänstens autentiseringsuppgifter i utvecklarkonsolen.
  note note
  NOTE
  • Ta bort \r\n från värdet för Privat nyckel.
   Om värdet för den privata nyckeln till exempel är:
   \r\nIJAVO8GDYAOZ9jMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDAxL\r\nMy1lMTUxODMxLWNtc3RnLWludGVncmF0aW9uLTAw, sedan efter att \r\n tagits bort från den privata nyckeln, skulle nyckeln se ut så här, med båda värdena på en separat rad:
  IJAVO8GDYAOZ9jMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDAxL
  My1lMTUxODMxLWNtc3RnLWludGVncmF0aW9uLTAw
  • Du kan också hämta en privat nyckel eller ett certifikat från filen genom att välja knappen Extrahera .
 6. Klicka på Fortsätt.

  Den skapade anslutningen visas i listrutan för Connection i dialogrutan Add a webhook.

 7. Välj den skapade anslutningen Connection i listrutan.

 8. Klicka på Save.

 9. Klicka på OK och spara ändringarna för scenariot.

 10. Aktivera scenariot genom att klicka på knappen PÅ/AV i scenarieredigeraren.

NOTE
Om du inte aktiverar Workfront-scenariot kan det inte identifieras och om du ställer in skicka-åtgärden på Workfront blir överföringen misslyckad.

2. Konfigurera en åtgärd för att skicka ett adaptivt formulär för Workfront Fusion

Du kan konfigurera skicka-åtgärden för Workfront Fusion för:

Konfigurera åtgärden skicka för det nya adaptiva formuläret för Workfront Fusion new-af-submit-action

Så här konfigurerar du skickaåtgärden för det nya adaptiva formuläret för Workfront Fusion:

 1. Logga in på din AEM.

 2. Gå till Forms > Forms and Documents > Create > Adaptive Form. Guiden Create Form visas.

 3. Välj en anpassad formulärmall på fliken Source.

 4. Välj ett tema på fliken Style.

  Skicka-åtgärd för Workfront Fusion

 5. Välj Invoke a WorkFront Fusion Scenario på fliken Submission.

 6. Välj den skapade webkroken på fliken Options i fönstret Properties.

  note note
  NOTE
  Webkroknamnet för Workfront-scenariot visas i listrutan Alternativ.
 7. Klicka på Create.

 8. Ange namnet på det nya adaptiva formuläret och klicka på Create.

Konfigurera skicka-åtgärd för befintligt adaptivt formulär för Workfront Fusion existing-af-submit-action

Så här konfigurerar du skickaåtgärden för det befintliga adaptiva formuläret för Workfront Fusion:

 1. Logga in på din AEM.

 2. Gå till Forms > Forms and Documents.

 3. Markera ett adaptivt formulär och öppna formuläret i redigeringsläge.

 4. Öppna innehållsläsaren och markera komponenten Guide Container i det adaptiva formuläret.

 5. Klicka på ikonen för egenskaper för stödlinjebehållaren Egenskaper för stödlinje . Dialogrutan Adaptiv formulärbehållare öppnas.

  Skicka-åtgärd för Workfront Fusion

 6. Öppna fliken Submission.

 7. Välj Submit action som Invoke a WorkFront Fusion Scenario

 8. Välj Workfront Fusion scenario i listrutan.

 9. Klicka på Done.

Bästa praxis best-practices

 • Vi rekommenderar att du noga väljer webbhollänsnamn eftersom det inte finns något sätt att hämta scenarionamnet vid AEM. Om du ändrar webkroknamnet i framtiden återspeglas det inte i listrutan för AEM Forms-åtgärden Skicka.
 • Ett scenario kan ha flera webkroklänkar, men vid en tidpunkt är bara en webkrok aktiv. Vi rekommenderar att du tar bort den olänkade webkroken så att den inte visas i listrutan AEM Forms Skicka-åtgärd.

Relaterade artiklar

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab