Konfigurera åtgärden Skicka e-post för ett anpassat formulär

The Send Email Med Skicka-åtgärd kan du skicka ett e-postmeddelande till en eller flera mottagare när formuläret har skickats. Med denna Skicka-åtgärd kan du skapa ett e-postmeddelande som kan innehålla formulärdata i ett fördefinierat format. Ta till exempel följande mall där kundnamn, leveransadress, delstatsnamn och postnummer hämtas från skickade formulärdata:

"
Hej ${customer_Name},

Följande anges som standardleveransadress:
${customer_Name},
${customer_Shipping_Address},
${customer_State},
${customer_ZIPCode}

Med vänlig hälsning
WKND

"

Fördelar

Några fördelar med att konfigurera ett anpassat formulär med Skicka e-post-åtgärden är:

 • Det möjliggör snabb kommunikation när formulärdata skickas direkt till angivna e-postmottagare.
 • Det effektiviserar arbetsflödet genom att direkt integrera inskickade formulär i e-postmeddelanden.
 • Det hjälper organisationer att anpassa e-postinnehållet och på så sätt göra det lämpligt för specifika kommunikationsbehov.

Konfigurera åtgärd för att skicka e-post steps-to-configure-send-email-submit-action

Så här konfigurerar du åtgärden Skicka:

 1. Öppna innehållsläsaren och välj Guide Container som ingår i det adaptiva formuläret.

 2. Klicka på egenskaperna för stödlinjebehållaren Stödlinjeegenskaper -ikon. Dialogrutan Adaptiv formulärbehållare öppnas.

 3. Klicka på Submission -fliken.

 4. I listrutan Submit Action väljer du Send email.

  Åtgärdskonfiguration för Skicka e-post

 5. Ange avsändarens e-post-ID i dialogrutan From textruta.

 6. Lägg till mottagarens e-post-ID i To textruta. Du kan lägga till flera mottagare genom att klicka på Add -knappen.

 7. [Valfritt] Lägg till mottagaren för CC och BCC genom att klicka på Add -knappen.

 8. Ange en ämnesrad i dialogrutan Subject textruta.

 9. Lägg till en e-postmall för att konfigurera åtgärden skicka e-post.

  • Du kan ange sökvägen till den externa e-postmallen som sparats i dina AEM resurser med hjälp av External Template Path alternativ.
  • Du kan också lägga till en anpassad e-postmall för formulärinskickning i Email Template textruta.
 10. [Valfritt] The Send Email Skicka åtgärd ger möjlighet att inkludera bilagor och en Dokumentation (DoR) i mejlet.

 11. Klicka på Done.

Bästa praxis best-practices

 • Vi rekommenderar att du håller e-postinnehållet klart och koncist. Användarna bör förstå syftet med e-postmeddelandet och de åtgärder de behöver vidta.
 • Det rekommenderas att alla formulärfält har unika elementnamn, även om de finns på olika paneler i ett adaptivt formulär.
 • När du använder AEM as a Cloud Service måste du kryptera utgående e-post. Som standard är funktionen för utgående e-post inaktiverad. Om du vill aktivera det skickar du en supportanmälan till begära åtkomst.

Relaterade artiklar

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab