Versionsinformation om Cloud Manager 2024.4.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager version 2024.4.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2024.4.0 i AEM as a Cloud Service är 10 april 2024. Nästa version är planerad till den 9 maj 2024.

Nyheter what-is-new

 • Borttagningsåtgärden har förbättrats för Edge Delivery webbplatser genom att uppdatera domänmappningarna från det program som är relaterat till den platsen.
  • Om inga fler platser mappas tas mappningen bort.
 • Distributionsspårning har förbättrats genom att statusuppdateringar i realtid tillhandahålls under den kritiska startfasen av en AEM.
  • Den här funktionen ser till att ni får fullständig insyn i era driftsättningsframsteg, vilket ger bättre beslutsfattande och effektivitet.
 • The nätverksinfrastruktur Listan har förbättrats för att visa alla anslutna miljöer utan regionbaserad filtrering, vilket ger en mer heltäckande bild.
 • Förbättrade felmeddelanden för kodbyggningsproblem gör det enklare att identifiera rotorsaker och nästa åtgärder som kan utföras.

Tidig användning early-adoption

Om du vill testa några av de kommande funktionerna kan du vara en del av programmet Adobe tidiga införande.

Klientsamling via Real User Monitoring (RUM) rum

Du kan använda Real User Monitoring (RUM) Data Service för att aktivera klientsidessamling för AEM as a Cloud Service.

Real User Monitoring (RUM) Data Service ger en mer exakt återgivning av användarinteraktioner och säkerställer ett tillförlitligt mått på webbplatsengagemanget. Det är en utmärkt möjlighet att få avancerade insikter om hur sidan fungerar. Detta är fördelaktigt för kunder som använder antingen CDN som hanteras av Adobe eller CDN som inte hanteras av Adobe. För kunder som använder ett icke-Adobe-hanterat CDN kan automatiserad trafikrapportering nu aktiveras för dem, vilket eliminerar behovet av att dela trafikrapporter med Adobe.

Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-rum-adopter@adobe.com från den e-postadress som är kopplad till din Adobe ID. Ange domännamnet för produktions-, scen- och utvecklingsmiljöer i ditt e-postmeddelande. Tillgången till programmet för tidig användning av den här funktionen är begränsad.

Hämta din egen GitHub byo-github

Om du använder GitHub för att hantera dina databaser, du kan nu validera kod direkt i dina GitHub-databaser via Cloud Manager. Integreringen eliminerar behovet av att konsekvent synkronisera kod med Adobe-databasen och gör att du kan verifiera pull-begäranden innan du sammanfogar dem i huvudgrenarna. Den här funktionen är exklusiv för public GitHub. Det finns inget stöd för GitHub som är självvärd.

Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till Grp-CloudManager_BYOG@adobe.com från den e-postadress som är kopplad till din Adobe ID.

Självbetjäning för återställning av innehåll content-restore

En ny självbetjäningsfunktion för innehållsåterställning erbjuder nu säkerhetskopiering för återställning i upp till sju dagar och är tillgänglig för tidiga användare i utvärderingssyfte som omfattar:

 • Säkerhetskopiering vid bestämda tidpunkter för de senaste 24 timmarna
 • Återställningar i upp till sju dagar

Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-restorefrombackup-adopter@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

 • Det tidiga adopterprogrammet är begränsat till utvecklingsmiljöer.
 • Tillgången till programmet för tidig användning av den här funktionen är begränsad.
 • Den här funktionen används för att återställa innehåll som har tagits bort av misstag och är inte avsedd för katastrofåterställning.

Kontrollpanelen för Experience Audit experience-audit-dashboard

Kontrollpanelen för Experience Audit i Cloud Manager innehåller en trendvy över dina sidresultatspoäng tillsammans med insikter och rekommendationer som hjälper dig att förbättra dem. Experience Audit ingår som ett steg i Cloud Managers produktionsflöde.

Kontrollpanelen använder Google Lightroom, ett automatiserat verktyg med öppen källkod som förbättrar kvaliteten på dina webbprogram. Du kan köra det mot alla webbsidor, offentliga webbplatser eller autentiseringar. Den har granskningar av prestanda, tillgänglighet, progressiva webbprogram, SEO med mera.

Är du intresserad av att testa den nya instrumentpanelen? Skicka ett e-postmeddelande till aem-lighthouse-pilot@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

Felkorrigeringar bug-fixes

 • Ett fel där fel implementeringshash har åtgärdats i Cloud Manager som återanvände artefakter.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab