Navigera i gränssnittet för molnhanteraren navigation

Lär dig hur användargränssnittet i Cloud Manager är organiserat och hur du navigerar för att hantera program och miljöer.

Användargränssnittet för molnhantering består huvudsakligen av två grafiska gränssnitt:

TIP
Se även Dokumentationsresa för introduktion om du vill ha en fullständig översikt över hur du kommer igång med AEM as a Cloud Service med hjälp av Cloud Manager.

My Programs Console my-programs

När du loggar in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och väljer lämplig organisation kommer du till Mina program konsol.

My Programs console

Konsolen Mina program ger en översikt över alla program som du har tillgång till i den valda organisationen. Den består av flera delar.

 1. Verktygsfält för organisationsval, aviseringar och kontoinställningar
 2. Statistik och uppmaning för en översikt över din senaste aktivitet
 3. Program och licenser för att förstå din nuvarande licensstatus och hantera dina program
 4. Snabblänkar för enkel åtkomst till relaterade resurser
TIP
Se dokumentet Program och programtyper om du vill ha mer information om programmen.

Verktygsfält my-programs-toolbars

Det finns två verktygsfält ovanpå varandra.

Cloud Manager Header cloud-manager-header

Det första är Cloud Manager-huvudet, som är beständigt när du navigerar i Cloud Manager. Det är en ankarpunkt som ger dig tillgång till inställningar och information som gäller för alla program i Cloud Manager.

Rubriken Experience Cloud

 1. Knappen Cloud Manager tar dig tillbaka till konsolen Mina program i Cloud Manager oavsett var du befinner dig i Cloud Manager.
 2. Tryck eller klicka på knappen Feedback för att ge Adobe feedback om Cloud Manager.
 3. Organisationsväljaren visar den organisation du är inloggad på (i det här exemplet Foundation Internal). Tryck eller klicka för att växla till en annan organisation om din Adobe ID är kopplad till flera.
 4. Om du trycker eller klickar på lösningens väljare kan du snabbt gå över till andra Experience Cloud-lösningar.
 5. Hjälpikonen ger snabb åtkomst till utbildningsresurser och supportresurser.
 6. Aviseringsikonen är märkt med antalet tilldelade ofullständiga meddelanden.
 7. Välj den ikon som representerar användaren för att få åtkomst till dina användarinställningar. Om du inte har konfigurerat någon användarbild tilldelas ikonen slumpmässigt.

Verktygsfältet Program program-toolbar

Verktygsfältet Program innehåller länkar för att växla mellan Cloud Manager-program och åtgärder som passar sammanhanget.

Verktygsfältet Program

 1. Programväljaren öppnas i en listruta där du snabbt kan välja andra program eller vidta sammanhangsberoende åtgärder som att skapa ett nytt program
 2. Länken Komma igång ger dig tillgång till Dokumentationsresa för introduktion så att du kommer igång med Cloud Manager.
 3. Åtgärdsknappen innehåller sammanhangsberoende åtgärder som att skapa ett nytt program.

Statistik statistics

Statistikavsnittet innehåller sammanställda data för din organisation, t.ex. om du har konfigurerat dina program kan statistik över dina aktiviteter under de senaste 90 dagarna visa, inklusive:

Eller om du just har börjat konfigurera organisationen kan det finnas tips om nästa steg eller dokumentationsresurser.

Program och licenser programs-license

Huvudinnehållet i My Programs-konsolen är listan över program och licensens status.

Fliken Program programs

The Program I visas kort som representerar de program du har åtkomst till. Tryck eller klicka på ett kort för att komma åt Programöversikt sidan med programmet för att få information om programmet.

Använd sorteringsalternativen för att bättre hitta det program du behöver.

Sorteringsalternativ

 • Sortera efter

  • Skapad den (standard)
  • Programnamn
  • Status
 • Stigande (standard) / Fallande

 • Stödrastervisning (standard)

 • Listvy

Varje program representeras av ett kort (eller en rad i en tabell) som ger en översikt över programmet och snabblänkar för att vidta åtgärder.

Programkort

 • Programavbildning (om den är konfigurerad)
 • Programnamn
 • Tjänsttyp: Experience Manager Cloud för AEM som ett *-program för Cloud Service eller Experience Manager för AMS-program
 • Programtyp: Sandbox eller produktion
 • Status
 • Konfigurerade lösningar
 • Skapad den

Beroende på vilka alternativ du väljer när du skapar programmet kan ett produktionsprogram märkas för att visa ytterligare funktioner.

Informationsikonen ger dig även snabb åtkomst till ytterligare information om programmet (användbart i listvyn).

Information

Ellipsikonen ger dig tillgång till ytterligare åtgärder som du kan vidta i programmet.

Ellipsknapp för program

TIP
Mer information om program samt hur du skapar och hanterar program finns i följande dokument.

Fliken Licens license-tab

The Licens -fliken ger dig snabb åtkomst till License Dashboard.

I avsnittet med snabblänkar får du tillgång till resurser som du använder ofta.

Programöversiktsfönster program-overview

När du har valt ett program i konsolen Mina program visas programöversikten.

Programöversikt

Programöversikten ger dig tillgång till all information om ett Cloud Manager-program. Precis som My Programs-konsolen består den av flera delar.

 1. Verktygsfält för att snabbt gå tillbaka till My Programs-konsolen och navigera i programmet
 2. Tabbar växla mellan olika aspekter av programmet
 3. A uppmaning på grundval av programmets senaste åtgärder
 4. An miljööversikt av programmet
 5. An Översikt över rörledningarna av programmet
 6. An prestandaöversikt av programmet
 7. Länkar till användbara resurser

Verktygsfält program-overview-toolbar

Verktygsfälten i programöversikten liknar de i Min programkonsol. Här illustreras bara skillnaderna.

Cloud Manager Header cloud-manager-header-2

Cloud Manager-huvudet har en hamburgermeny som öppnas automatiskt för att visa de navigerbara flikarna i programöversikten.

Molnhanterarens hamburgmeny

Tryck eller klicka på menyikonen för hamburgaren för att dölja flikarna.

Verktygsfältet Program program-toolbar-2

Verktygsfältet för program ger dig fortfarande möjlighet att snabbt växla till andra program, men ger även tillgång till sammanhangsberoende åtgärder som att lägga till och redigera programmet.

Verktygsfältet Program

Verktygsfältet innehåller dessutom alltid den flik som du är på om du har valt att dölja flikarna med hjälp av hamburgmenyn.

Programflikar program-tabs

Varje program har många alternativ och data kopplade till sig. Dessa data samlas in på flikar för att underlätta navigeringen i programmet. Flikarna ger dig tillgång till:

 • Översikt - Programöversikt enligt beskrivningen i det aktuella dokumentet
 • Aktivitet - Historiken över programmets rörliga körningar
 • Pipelines - Alla rörledningar som konfigurerats för programmet
 • Databaser - Alla databaser har konfigurerats för programmet
 • Rapporter - Mätvärden, t.ex. SLA-data
 • Miljö - Alla miljöer som konfigurerats för programmet
 • Innehållsuppsättningar - Innehållsuppsättningar som skapats för kopieringsändamål
 • Kopiera innehållsaktivitet - kopieringsaktiviteter
 • Utbildningsvägar - ytterligare utbildningsresurser om Cloud Manager

Som standard visas Ökning -fliken. Den aktuella fliken markeras. Välj en annan flik om du vill visa information om den.

Använda hamburgermenyn i Cloud Manager-rubrik om du vill dölja flikarna.

Call-to-Action cta

I avsnittet om uppmaning att ringa in får du användbar information beroende på programmets status. För ett nytt program kan du se nästa steg som erbjuds samt en påminnelse om ett publiceringsdatum, anges när programmet skapas.

Call-to-action för ett nytt program

För ett live-program, status för den senaste distributionen med länkar för information och start av en ny distribution.

Call-to-action

Miljökort environments

The Miljö kort ger dig en översikt över dina miljöer samt länkar för snabba åtgärder.

The Miljö endast tre miljöer. Klicka Visa alla för att se alla miljöer i programmet.

Se dokumentet Hantera miljöer för mer information om hur du hanterar dina miljöer.

Förloppskort pipelines

The Pipelines kort ger dig en översikt över dina rörledningar och länkar för snabba åtgärder.

The Pipelines På kortet finns endast tre rörledningar. Klicka Visa alla för att se alla rörledningar i programmet.

Se dokumentet Hantera pipelines om du vill ha mer information om hur du hanterar dina rörledningar.

Prestandakort performance

The Prestanda kortet ger en översikt över CDN Dashboard.

Prestandakort

Användbara resurser useful-resources

The Användbara resurser finns länkar till ytterligare utbildningsresurser för Cloud Manager.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab