Licensieringspanel license-dashboard

Cloud Manager har en kontrollpanel där du enkelt kan se vilka AEMaaCS-produkträttigheter som är tillgängliga för din organisation eller hyresgäst.

Ökning overview

Cloud Manager License Dashboard ger enkel åtkomst till följande information:

 1. Du har tillgång till lösningsrättigheter i alla program, inklusive vad som används och vad som är tillgängligt
 2. Förbrukningsstatistik för innehållsbegäran trendade per månad för webbplatslösningen

Använda License Dashboard using-dashboard

Följ de här stegen för att få åtkomst till din kontrollpanel för licenser.

NOTE
En användare i rollen Affärsägare måste vara inloggad för att kunna visa kontrollpanelen för licenser.
 1. Logga in på Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välj lämplig organisation.

 2. På konsolen Mina program växlar du till fliken Licens.

Licensinstrumentpanel

Kontrollpanelen är uppdelad i tre avsnitt som visar dig:

 • Lösningar - I det här avsnittet sammanfattas vilka lösningar som du har licensierat, till exempel Sites eller Assets.
 • Tillägg - I det här avsnittet sammanfattas vilka tillägg till dina licensierade lösningar som du har tillgängliga.
 • Sandbox- och utvecklingsmiljöer - I det här avsnittet sammanfattas vilka miljöer du har.

I varje avsnitt sammanfattas vad som är tillgängligt och hur det används, om något alls. För närvarande visas bara platslösningar, även om det finns andra lösningar i klientorganisationen.

 • Kolumnen Status visar antalet ej använda berättiganden jämfört med det totala antalet tillgängliga för klienten.
 • Kolumnen Konfigurerad anger de program som lösningsberättigandet har tillämpats på.
  • Ett berättigande anses bara användas när en produktionsmiljö har skapats eller om det finns en sådan, om en uppdateringspipeline har körts på den.
 • I kolumnen Användning visas de innehållsbegäranden som har förbrukats under de senaste 12 månaderna som ett diagram när du klickar på det.
TIP
Mer information om hur du hanterar dina Adobe-berättiganden i hela organisationen från Admin Console finns i Admin Console-översikten.

Vanliga frågor faq

Vad är en innehållsförfrågan? what-is-a-content-request

En innehållsbegäran är en begäran som kommer in i AEM Sites eller något annat kundtillhandahållet cachelagringssystem, t.ex. ett leveransnätverk, för att leverera innehåll eller data i antingen HTML-format som en sidvy eller i JSON-format som ett API-anrop.

En innehållsbegäran räknas för varje sidvy eller för var femte API-anrop, mätt i ingressen till det första cachelagringssystemet som tar emot en innehållsbegäran. Innehållsbegäranden räknas endast mot produktionsmiljöer.

Innehållsförfrågningar exkluderar förfrågningar eller aktiviteter som initierats av eller på uppdrag av Adobe enbart i syfte att tillhandahålla produkter och tjänster. Användaragenttrafik som identifieras av Adobe från botar, crawler och spindlar som hör till vanliga sökmotorer och tjänster inom sociala medier är också utesluten.

Se även Förstå förfrågningar om Cloud Service innehåll.

Hur mäter Adobe Experience Manager förfrågningar om innehåll? how-are-content-requests-measured

Innehållsbegäranden spåras på AEM as a Cloud Service edge-servrar. Ursprungstrafiken räknas inte med i innehållsförfrågningar. Det CDN som är inbyggt i AEM as a Cloud Service spårar giltiga förfrågningar från HTML och JSON.

AEM har också regler för att utesluta välkända organ, inklusive välkända tjänster som regelbundet besöker webbplatsen för att uppdatera deras sökindex eller tjänst.

Se även Förstå förfrågningar om Cloud Service innehåll.

Varför visar min analysrapport andra resultat än AEM innehållsförfrågningar? why-are-reports-different

Innehållsförfrågningar kan innehålla avvikelser med en organisations analysrapporteringsverktyg. Mer information finns i Förstå förfrågningar om Cloud Service innehåll.

Vad gör jag om jag vill veta mer om min innehållsförfrågningsvolym? current-request-volumes

Om du vill ha ytterligare insikter om hur många innehållsförfrågningar som visas på License Dashboard kan ditt Adobe-team tillhandahålla en rapport som visar de viktigaste volymdrivrutinerna för innehållsförfrågningar. Kontakta ert Adobe-team eller Adobe kundsupport för att få en rapport över de viktigaste användningsområdena.

Vad händer om jag använder mitt eget CDN? using-own-cdn

På kontrollpanelen för licenser visas endast data som spåras av Cloud Servicens CDN. Om du väljer att ta med ditt eget CDN (BYOCDN) rapporterar du antalet innehållsförfrågningar till Adobe på årsbasis, vilket framgår av ditt avtal.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab