Kontrollpanel för CDN-prestanda cdn-performance

Förstå hur Cloud Manager utvärderar prestanda för leveransnätverk (CDN) och vad du kan lära dig från kontrollpanelen.

Ökning overview

Alla program i Cloud Manager har en kontrollpanel för CDN-prestanda. Den här kontrollpanelen ger en övergripande poäng för CDN-prestanda tillsammans med trender, varningar och förslag på förbättringar efter behov.

Kontrollpanel för CDN-prestanda

Åtkomst till kontrollpanelen accessing

CDN-kontrollpanelen finns på översiktssidan för alla program.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation.

 2. Mina program trycker eller klickar du på det program vars CDN-kontrollpanel du vill visa.

  Sidan Mina program

 3. Programöversikt sidan med ditt program, bläddra nedåt under Miljö och Pipelines kort för att se Prestanda kort.

  Prestanda

Använda kontrollpanelen using

Kontrollpanelen ger en övergripande poäng för CDN-prestanda tillsammans med trender, varningar och förslag på förbättringar efter behov.

Kontrollpanel för CDN-prestanda

Om du vill ha mer information om CDN-prestanda och förslag på hur du kan förbättra den trycker du eller klickar Visa trend.

Resultattrend

Tryck eller klicka Visa nedanför diagrammet för att ändra tidsrymden.

Om du vill ha förslag på hur du kan förbättra CDN-prestanda väljer du Recommendations -fliken.

CDN-rekommendationer

Tryck eller klicka på markören bredvid en rekommendation i listan för att visa information om vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra och orsaken till problemet.

Träffdefinition i cache cache-hit

Träffgraden i cacheminnet är ett mått på hur många innehållsbegäranden som ett cacheminne kan fylla, jämfört med hur många begäranden det tar emot. Ju högre frekvens en cache-träff har, desto bättre prestanda blir ett CDN.

TIP
Adobe rekommenderar att användare siktar på en cacheträffkvot på 99 %.
Cache Hit Ratio = Cache Hits / (Hits + Misses + Passes + Other)
 • Träff - Data begärs från cacheminnet och hittas.
 • Fröken - Data begärs från cacheminnet och kan inte hittas.
 • Godkänd - Data begärs från cacheminnet och är inställda på att inte cachelagra dessa data i något fall.
 • Övriga - Alla dataförfrågningar från cacheminnet som inte matchar något annat fall.

Cachelagringsstatistik uppdateras var 24:e timme.

TIP
Mer information om hur Cloud Manager och CDN interagerar med Dispatcher finns i dokumentet Cachelagring i AEM as a Cloud Service.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab