Konfigurera Dynamic Media setting-up-dynamic-media

Dynamic Media hjälper dig att hantera resurser genom att leverera visuella marknadsförings- och marknadsföringsresurser på begäran, som automatiskt skalas för konsumtion på webben, mobiler och sociala webbplatser. Med en uppsättning primära källresurser genererar och levererar Dynamic Media flera varianter av multimedieinnehåll i realtid via sitt globala, skalbara, prestandaoptimerade nätverk.

Om du administrerar Dynamic Media är följande ämnen av intresse:

Se även följande avsnitt:

NOTE
Om du uppgraderar:
  • När du har Adobe Experience Manager aktiverat aktiveras Dynamic Media automatiskt för alla resurser som du överför (om det inte uttryckligen inaktiverats av systemadministratören). Om du är på en uppgraderad instans av Experience Manager och nybörjare på Dynamic Media, måste du troligtvis bearbeta om dina resurser så att de blir Dynamic Media-aktiverade. Se Bearbeta resurser igen i en mapp.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab