Arbeta med Adobe Campaign 6.1 och Adobe Campaign Standard working-with-adobe-campaign-and-adobe-campaign-standard

Du kan skapa e-postinnehåll i AEM och bearbeta det i Adobe Campaign e-postmeddelanden. Om du vill göra det måste du:

 1. Skapa ett nyhetsbrev i AEM från en Adobe Campaign-specifik mall.
 2. Välj en Adobe Campaign-tjänst innan du redigerar innehållet för att få tillgång till alla funktioner.
 3. Redigera innehållet.
 4. Validera innehållet.

Innehållet kan sedan synkas med en leverans i Adobe Campaign. Detaljerade instruktioner beskrivs i det här dokumentet.

NOTE
Innan du kan använda den här funktionen måste du konfigurera AEM att integrera med Adobe Campaign eller Adobe Campaign Standard.

Skicka e-postinnehåll via Adobe Campaign sending-email-content-via-adobe-campaign

När du har konfigurerat AEM och Adobe Campaign kan du skapa e-postleveransinnehåll direkt i AEM och sedan bearbeta det i Adobe Campaign.

När du skapar Adobe Campaign-innehåll i AEM måste du länka till en Adobe Campaign-tjänst innan du redigerar innehållet för att få tillgång till alla funktioner.

Det finns två möjliga fall:

 • Innehållet kan synkas med en leverans från Adobe Campaign. På så sätt kan du använda AEM innehåll i en leverans.
 • (Endast Adobe Campaign lokalt) Innehållet kan skickas direkt till Adobe Campaign, som automatiskt genererar en ny e-postleverans. Det här läget har begränsningar.

Detaljerade instruktioner beskrivs i det här dokumentet.

Skapa nytt e-postinnehåll creating-new-email-content

NOTE
När du lägger till e-postmallar ska du se till att lägga till dem under /content/campaign för att göra dem tillgängliga.
 1. AEM väljer du Webbplatser bläddra sedan i utforskaren för att hitta var era e-postkampanjer hanteras. I följande exempel är den berörda noden Webbplatser > Kampanjer > Geometrixx Outdoors > E-postkampanjer.

  note note
  NOTE
  E-postexempel är bara tillgängliga i Geometrixx. Hämta exempelinnehåll för Geometrixx från paketresurs.

  chlimage_1-172

 2. Välj Nytt > Ny sida för att skapa nytt e-postinnehåll.

 3. Välj en av de tillgängliga mallarna för Adobe Campaign och fyll sedan i de allmänna egenskaperna för sidan. Tre mallar är tillgängliga som standard:

  • Adobe Campaign Email (AC 6.1): gör att du kan lägga till innehåll i en fördefinierad mall innan du skickar den till Adobe Campaign 6.1 för leverans.
  • Adobe Campaign Email (ACS): gör att du kan lägga till innehåll i en fördefinierad mall innan du skickar den till Adobe Campaign Standard för leverans.

  chlimage_1-173

 4. Klicka Skapa för att skapa e-post eller nyhetsbrev.

Välja molntjänst och mall för Adobe Campaign selecting-the-adobe-campaign-cloud-service-and-template

Om du vill integrera med Adobe Campaign måste du lägga till en molntjänst från Adobe Campaign på sidan. Om du gör det får du tillgång till personalisering och annan Adobe Campaign-information.

Dessutom kan du behöva välja Adobe Campaign-mallen, ändra ämnet och lägga till oformaterad text för användare som inte vill visa e-postmeddelandet i HTML.

 1. Välj Sida -fliken i sidosparken och sedan väljer Sidegenskaper.

 2. I Molntjänster i popup-fönstret väljer du Lägg till tjänst för att lägga till tjänsten Adobe Campaign och klicka på OK.

  chlimage_1-174

 3. Välj den konfiguration som matchar din Adobe Campaign-instans i listrutan och klicka sedan på OK.

  note note
  NOTE
  Var noga med att klicka OK eller Använd efter att du lagt till molntjänsten. Detta aktiverar Adobe Campaign för att fungera.
 4. Om du vill använda en särskild e-postleveransmall (från Adobe Campaign), annan än standardmallen mail mall, välja Sidegenskaper igen. I Adobe Campaign anger du e-postleveransmallens interna namn i den relaterade Adobe Campaign-instansen.

  I Adobe Campaign Standard är mallen Leverera med AEM. I Adobe Campaign 6.1 är mallen E-postleverans med AEM innehåll.

  När du väljer en mall aktiveras AEM automatiskt Adobe Campaign Newsletter -komponenter.

Redigera e-postinnehåll editing-email-content

Du kan redigera e-postinnehåll antingen i det klassiska användargränssnittet eller i det pekoptimerade användargränssnittet.

 1. Ange ämne och textversion för e-postmeddelandet genom att markera Sidegenskaper > E-post från verktygslådan.

  chlimage_1-175

 2. Redigera e-postinnehåll genom att lägga till de element du vill ha från de som finns i sidosparken. Det gör du genom att dra och släppa dem. Dubbelklicka sedan på det element som du vill redigera.

  Du kan till exempel lägga till text som innehåller anpassningsfält.

  chlimage_1-176

  Se Adobe Campaign Components om du vill ha en beskrivning av de komponenter som finns för Adobe Campaign nyhetsbrev/e-postkampanjer.

  chlimage_1-177

Infogar personalisering inserting-personalization

När du redigerar innehåll kan du infoga:

 • Adobe Campaign-kontextfält. Det här är fält som du kan infoga i texten och som anpassas efter mottagarens data (t.ex. förnamn, efternamn eller andra data i måldimensionen).
 • Adobe Campaign personaliseringsblock. Detta är block med fördefinierat innehåll som inte är relaterat till mottagarens data, t.ex. en logotyp eller en länk till en spegelsida.

Se Adobe Campaign Components för en fullständig beskrivning av Campaign-komponenterna.

NOTE
 • Endast Adobe Campaign Profiler målgruppsdimensionen beaktas.
 • När egenskaper visas från Webbplatser har du inte åtkomst till Adobe Campaign kontextfält. Du kan komma åt dessa direkt från e-postmeddelandet när du redigerar.
 1. Infoga en ny Nyhetsbrev > Text och personalisering (kampanj) -komponenten.

 2. Öppna komponenten genom att dubbelklicka. The Redigera -fönstret har en funktion som gör att du kan infoga anpassningselementen.

  note note
  NOTE
  De tillgängliga kontextfälten motsvarar Profiler målgruppsdimensionen i Adobe Campaign.
  Se Länka en AEM till ett Adobe Campaign-e-postmeddelande.

  chlimage_1-178

 3. Välj Klientkontext på sidan för att testa personaliseringsfälten med hjälp av data i personprofilerna.

  chlimage_1-179

 4. Ett fönster visas där du kan välja den person du vill använda. Anpassningsfälten ersätts automatiskt av data från den valda profilen.

  chlimage_1-180

Förhandsgranska ett nyhetsbrev previewing-a-newsletter

Du kan förhandsgranska hur nyhetsbrevet kommer att se ut och förhandsgranska personaliseringen.

 1. Öppna nyhetsbrevet som du vill förhandsgranska och klicka på Förhandsgranska (förstoringsglas) för att krympa sidbrytaren.

 2. Klicka på en av ikonerna för e-postklienten för att se hur nyhetsbrevet ser ut i varje e-postklient.

  chlimage_1-181

 3. Expandera sidosparken för att börja redigera igen.

Godkänna innehåll i AEM approving-content-in-aem

När innehållet är klart kan du starta godkännandeprocessen. Gå till Arbetsflöde och väljer Godkänn för Adobe Campaign arbetsflöde.

Det här färdiga arbetsflödet består av två steg: revision, godkännande eller revision och avvisande. Arbetsflödet kan dock utvidgas och anpassas till en mer komplex process.

chlimage_1-182

Om du vill godkänna innehåll för Adobe Campaign tillämpar du arbetsflödet genom att välja Arbetsflöde i sidosparken och välja Godkänn för Adobe Campaign och klicka Starta arbetsflöde. Gå igenom stegen och godkänn innehållet. Du kan också avvisa innehållet genom att markera Avvisa i stället för Godkänn i det sista arbetsflödessteget.

chlimage_1-183

När innehållet har godkänts visas det som godkänt i Adobe Campaign. E-postmeddelandet kan sedan skickas.

I Adobe Campaign Standard:

chlimage_1-184

I Adobe Campaign 6.1:

chlimage_1-185

NOTE
Ej godkänt innehåll kan synkroniseras med en leverans i Adobe Campaign, men leveransen kan inte utföras. Endast godkänt innehåll kan skickas via kampanjleveranser.

Länka AEM med Adobe Campaign Standard och Adobe Campaign 6.1 linking-aem-with-adobe-campaign-standard-and-adobe-campaign

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2