Sök efter digitala resurser i Adobe Experience Manager search-assets-in-aem

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Adobe Experience Manager Assets har robusta metoder för resursidentifiering som hjälper dig att få högre innehållshastighet. Teamen kan korta time-to-market med smidiga, intelligenta sökfunktioner som är körklara och anpassade metoder. Att söka resurser är centralt för användningen av ett digitalt resurshanteringssystem - oavsett om det är avsett för kreativa användare, för robust hantering av resurser av företagsanvändare och marknadsförare eller för administration av DAM-administratörer. Enkla, avancerade och anpassade sökningar som du kan utföra via Assets användargränssnittet eller andra appar och ytor hjälper till att uppfylla dessa användningsexempel.

Experience Manager Assets har stöd för följande användningsfall och den här artikeln beskriver användning, begrepp, konfigurationer, begränsningar och felsökning för dessa användningsfall.

Söka efter digitala resurser med hjälp av omsökningsfältet högst upp i Experience Manager webbgränssnitt. Gå till Assets > Files in Experience Manager, klicka search_icon i det övre fältet anger du söknyckelord och väljer Return. Du kan även använda kortkommandot för nyckelord / (snedstreck) för att öppna Omnissearch-fältet. Location:Assets är förvalt för att begränsa sökningarna till DAM-resurser. Experience Manager innehåller förslag när du börjar skriva ett söknyckelord.

Använd Filters för att söka efter resurser, mappar, taggar och metadata. Du kan filtrera sökresultaten baserat på de olika alternativen (predikaten), t.ex. filtyp, filstorlek, datum då filen senast ändrades, status för resursen, information om insikter och Adobe Stock-licensiering. Du kan anpassa panelen Filter och lägga till eller ta bort sökpredikatorn med sökfack. The File Type filtret i Filters panelen har kryssrutor för blandat läge. Om du inte markerar alla kapslade predikat (eller format) markeras därför kryssrutorna på första nivån delvis.

Experience Manager sökfunktionen stöder sökning efter samlingar och sökning efter resurser i en samling. Se söksamlingar.

Förstå sökgränssnittet searchui

Bekanta dig med sökgränssnittet och de tillgängliga åtgärderna.

Förstå Experience Manager Assets sökresultatgränssnitt

Bild: Förstå Experience Manager Assets sökresultatgränssnitt.

S. Spara sökningen som en smart samling. B. Filter eller predikat som begränsar sökresultaten. C. Visa filer, mappar eller båda. D. Klicka på Filter för att öppna eller stänga den vänstra rutan. E. Sökplatsen är DAM. F. Omsökningsfält med användardefinierat söknyckelord. G. Välj inlästa sökresultat. H. Antal visade sökresultat av totalt antal sökresultat. Jag. Stäng sökningen. J. Växla mellan kortvyn och listvyn.

Dynamiska sökfaktorer dynamicfacets

Du kan identifiera önskade resurser snabbare från sökresultatsidan med det dynamiskt uppdaterade antalet förväntade sökresultat i sökmetoderna. Det förväntade antalet resurser uppdateras även innan sökfiltret används. Genom att se det förväntade antalet mot filtret kan du snabbt och effektivt navigera bland sökresultaten.

Se det ungefärliga antalet resurser utan att filtrera sökresultaten i sökfaktorer.

Bild: Se det ungefärliga antalet resurser utan att filtrera sökresultaten i sökfaktorer.

Förstå sökresultat och beteenden searchbehavior

Grundläggande söktermer och sökresultat searchbasics

Du kan köra nyckelordssökningar från OmniSearch-fältet. Nyckelordssökningen är inte skiftlägeskänslig och är en fulltextsökning (i alla vanliga metadatafält). Om mer än ett nyckelord används, AND är standardoperatorn mellan nyckelorden.

Resultatet sorteras efter relevans, med början med närmast matchande. För flera nyckelord är mer relevanta resultat de resurser som innehåller båda termerna i sina metadata. I metadata rangordnas nyckelord som visas som smarta taggar högre än nyckelord som visas i andra metadatafält. Experience Manager ger en viss sökterm högre vikt. Det går även att öka rankningen av ett antal målinriktade resurser för specifika söktermer.

För att snabbt hitta relevanta resurser innehåller det avancerade gränssnittet funktioner för filtrering, sortering och markering. Du kan filtrera resultat baserat på flera villkor och se antalet sökningar efter olika filter. Du kan också köra sökningen igen genom att ändra frågan i fältet Omnissearch. När du ändrar söktermer eller filter används de andra filtren för att bevara sökkontexten.

När resultatet är många resurser Experience Manager visar de första 100 i kortvyn och 200 i listvyn. När användare rullar läses fler resurser in. Detta för att förbättra prestandan. Se en videodemonstration av antal resurser som visas.

Ibland kan du se oväntade resurser i sökresultaten. Mer information finns på oväntade resultat.

Experience Manager kan söka i många filformat och sökfiltren kan anpassas efter dina behov. Kontakta administratören för att få veta vilka sökalternativ som är tillgängliga för DAM-databasen och vilka begränsningar ditt konto har.

Resultat med och utan förbättrade smarta taggar withsmarttags

Som standard Experience Manager search kombinerar söktermerna med en AND-sats. Du kan till exempel söka efter nyckelordskvinna som springer. Som standard visas endast resurser med både kvinna och nyckelord som körs i metadata i sökresultatet. Samma beteende behålls när specialtecken (punkter, understreck eller streck) används med nyckelorden. Följande sökfrågor returnerar samma resultat:

 • woman running
 • woman.running
 • woman-running

Men frågan woman -running returnerar resurser utan running i sina metadata.
Om du använder smarta taggar läggs en extra OR -sats för att hitta något av söktermerna som de använda smarta taggarna. En resurs som är taggad med antingen woman eller running smarta taggar visas också i en sådan sökfråga. Sökresultaten är en kombination av

 • Resurser med woman och running nyckelord i metadata (standardbeteende).

 • Resurser för smarta taggar med något av nyckelorden (beteendet Smarta taggar).

Sök efter förslag medan du skriver searchsuggestions

När du börjar skriva nyckelord Experience Manager föreslår möjliga söknyckelord eller fraser. Förslagen baseras på metadata för de befintliga resurserna. Experience Manager indexerar alla metadatafält som kan vara till hjälp vid sökning. Systemet använder värdena från följande metadatafält för att ge sökförslag. Om du vill ge sökförslag bör du överväga att fylla i följande fält med lämpliga nyckelord:

 • Resurstaggar. (mappar till jcr:content/metadata/cq:tags)
 • Resursrubrik. (mappar till jcr:content/metadata/dc:title)
 • Resursbeskrivning. (mappar till jcr:content/metadata/dc:description)
 • Titel i JCR-databasen. Värdet kan mappas till Resursrubrik. (mappar till jcr:content/jcr:title)
 • Beskrivning i JCR-databasen. Värdet kan mappas till tillgångsbeskrivningen. (mappar till jcr:content/jcr:description)

Om du vill få förslag på fler än ett söknyckelord fortsätter du att skriva alla nyckelord utan att markera något förslag för ett nyckelord.

Skriv in flera nyckelord för att visa förslag som passar alla

Bild: Skriv flera nyckelord för att visa förslag som passar alla.

Sök efter rankning och förstärkning searchrank

Sökresultaten som matchar alla söktermer i metadatafält visas först, följt av sökresultaten som matchar någon av söktermerna i de smarta taggarna. I ovanstående exempel är den ungefärliga visningsordningen för sökresultat:

 1. Matchar med woman running i de olika metadatafälten.
 2. Matchar med woman running i smarta taggar.
 3. Matchar med woman eller running i smarta taggar.

Du kan förbättra nyckelordens relevans för vissa resurser för att öka sökningen baserat på nyckelorden. Det innebär att de bilder som du befordrar särskilda nyckelord för visas högst upp i sökresultatet när du söker baserat på dessa nyckelord.

 1. Från Assets öppnar du egenskapssidan för resursen. Klicka Advanced och klicka Add under Elevate for search keywords.
 2. I Search Promote anger du ett nyckelord som du vill göra sökningen efter bilden snabbare och klickar sedan på Add. Du kan ange flera nyckelord på samma sätt.
 3. Klicka på Save & Close. Den resurs som du befordrade för det här nyckelordet visas bland de översta sökresultaten.

Du kan använda detta till din fördel genom att öka rankningen för vissa resurser i sökresultaten för nyckelordet target. Se exempelvideon nedan. Mer information finns på sök i Experience Manager.

Video: Förstå hur sökresultaten rangordnas och hur rangordningen kan påverkas.

Avancerad sökning scope

Experience Manager I finns olika metoder, till exempel filter som används för de sökda resurserna, för att du snabbare ska kunna hitta de önskade resurserna. Nedan beskrivs några vanliga metoder. Några exempel delas nedan.

Sök efter filer eller mappar: I sökresultaten ska du läsa antingen filer, mappar eller både och. Från Filters kan du välja rätt alternativ. Se sökgränssnitt.

Söka efter resurser i en mapp: Du kan begränsa sökningen till en viss mapp. I Filters lägger du till en mappsökväg. Du kan bara markera en mapp i taget.

Begränsa sökresultaten till en mapp genom att lägga till en mappsökväg i panelen Filter

Bild: Begränsa sökresultaten till en mapp genom att lägga till en mappsökväg på panelen Filter.

Söka efter liknande bilder visualsearch

Om du vill söka efter bilder som visuellt liknar en användarvald bild klickar du på alternativet Find Similar i kortvyn för en bild eller i verktygsfältet. Experience Manager I visas smarta taggade bilder från DAM-databasen som liknar den bild som användaren har valt. Läs Så här konfigurerar du likhetssökning.

Söka efter liknande bilder med hjälp av alternativet i kortvyn

Bild: Hitta liknande bilder med hjälp av alternativet i kortvyn.

Adobe Stock-bilder adobe-stock

Från Experience Manager användargränssnitt, användare kan söka Adobe Stock-resurser och licensiera de mediefiler som behövs. Lägg till Location: Adobe Stock i Omnissearch bar. Du kan också använda panelen Filter för att hitta alla licensierade eller olicensierade mediefiler eller söka efter en viss mediefil med hjälp av Adobe Stock filnummer.

Dynamic Media-resurser dmassets

Du kan filtrera efter dynamiska mediebilder genom att välja Dynamic Media > Sets på panelen Filters. Den filtrerar och visar resurser som bilduppsättningar, karuseller, blandade medieuppsättningar och snurruppsättningar.

Du kan söka efter digitala resurser baserat på exakta värden för metadatafält, som titel, beskrivning och skapare. Funktionen för fulltextsökning i GQL hämtar endast resurser vars metadatavärde exakt matchar din sökfråga. Namnen på egenskaperna (Skapare, Titel och så vidare) och värdena är skiftlägeskänsliga.

Metadatafält
Fasettvärde och -användning
Titel
title:John
Skapare
skapare:John
Plats
plats:NA
Beskrivning
description:"Sample Image"
Skapare
creatortool:"Adobe Photoshop"
Copyright-ägare
copyrightowner:"Adobe Systems"
Medarbetare
medarbetare:John
Användningsvillkor
usageterms:"CopyRights Reserved"
Skapad
skapad:YYY-MM-DDTHH
Utgångsdatum
förfaller:ÅÅÅ-MM-DDTHH
I tid
ontime:YYY-MM-DDTHH
Fråntid
offtime:YYY-MM-DDTHH
Tidsintervall (förfaller dateontime, offtime)
facet field : lowerbound…upperbound
Bana
/content/dam/<folder name="">
PDF
pdftitle:"Adobe-dokument"
Ämne
ämne: Utbildning
Taggar
taggar:"Plats och resa"
Typ
type:"image\png"
Bildens bredd
width:lowerbound…upperbound
Bildens höjd
height:lowerbound…upperbound
Person
person:John

Egenskaperna path, limit, sizeoch orderby kan inte kombineras med OR -operatorn med någon annan egenskap.

Nyckelordet för en användargenererad egenskap är dess fältetikett i egenskapsredigeraren i gemener, med borttagna blanksteg.

Här är några exempel på sökformat för komplexa frågor:

 • Så här visar du alla resurser med flera facets-fält (till exempel: title=John Doe och creator-verktyget = Adobe Photoshop): title:"John Doe" creatortool:Adobe*
 • Så här visar du alla resurser när ansiktsvärdet inte är ett enda ord utan en mening (till exempel: title=Scott Reynolds): title:"Scott Reynolds"
 • Så här visar du resurser med flera värden för en enda egenskap (till exempel: title=Scott Reynolds eller John Doe): title:"Scott Reynolds" OR "John Doe"
 • Så här visar du resurser med egenskapsvärden som börjar med en viss sträng (till exempel: titeln är Scott Reynolds): title:Scott*
 • Så här visar du resurser med egenskapsvärden som slutar med en viss sträng (till exempel: title är Scott Reynolds): title:*Reynolds
 • Så här visar du resurser med ett egenskapsvärde som innehåller en specifik sträng (till exempel: title = Basel Meeting Room): title:*Meeting*
 • Så här visar du resurser som innehåller en viss sträng och har ett specifikt egenskapsvärde (till exempel: sök efter strängen Adobe i resurser som har title=John Doe): *Adobe* title:"John Doe"

Sök efter digitala resurser från andra Experience Manager erbjudanden eller gränssnitt search-assets-other-surfaces

Adobe Experience Manager kopplar DAM-databasen till andra Experience Manager lösningar som ger snabbare tillgång till digitalt material och effektiviserar de kreativa arbetsflödena. Alla resursidentifieringar börjar med bläddring eller sökning. Sökfunktionen är i stort sett densamma på alla olika ytor och lösningar. Vissa sökmetoder ändras när målgruppen, användningsexemplen och användargränssnittet varierar mellan olika målgrupper Experience Manager lösningar. De specifika metoderna beskrivs för de enskilda lösningarna på länkarna nedan. De universellt tillämpliga tipsen och beteendena beskrivs i den här artikeln.

Söka efter digitala resurser från panelen Resurslänk i Adobe aal

Med Adobe Asset Link kan formgivarna nu komma åt material som lagrats i Experience Manager Assetsutan att lämna de Adobe Creative Cloud-program som stöds. Med hjälp av panelen i appen på panelen kan du smidigt söka efter, checka ut och checka in resurser Adobe Creative Cloud appar: Adobe Photoshop, Adobe Illustratoroch Adobe InDesign. Med Asset Link kan du också söka visuellt liknande resultat. Visuella sökresultat bygger på Adobe Sensei maskininlärningsalgoritmer och hjälper användarna att hitta estetiskt liknande bilder. Se söka efter och bläddra bland resurser med Adobe Asset Link.

Sök efter digitala resurser i Experience Manager datorprogram desktop-app

Kreatörer använder datorprogrammet för att skapa Experience Manager Assets enkelt sökbara och tillgängliga lokalt (Win eller Mac). Creative Cloud kan enkelt visa de önskade resurserna i Mac Finder eller Utforskaren i Windows, som öppnats i skrivbordsprogram och ändrats lokalt - ändringarna sparas sedan i Experience Manager med en ny version som skapats i databasen. Programmet stöder enkla sökningar med ett eller flera nyckelord, * och ? jokertecken, och AND -operator. Se bläddra bland, söka efter och förhandsgranska resurser i datorprogrammet.

Sök efter digitala resurser i Brand Portal brand-portal

Affärsanvändare och marknadsförare använder Brand Portal för att effektivt och säkert dela godkända digitala resurser med interna team, partners och återförsäljare. Se sökresurser på Brand Portal.

Sök Adobe Stock bilder adobe-stock1

Från Experience Manager -användargränssnittet kan användare söka efter Adobe Stock-resurser och licensiera de nödvändiga resurserna. Lägg till Location: Adobe Stock i Omnissearch-fältet. Du kan också använda Filters för att hitta alla licensierade eller olicensierade mediefiler eller söka efter en viss mediefil med hjälp av Adobe Stock filnummer. Se hantera Adobe Stock bilder i Experience Manager.

Sök Dynamic Media resurser dynamic-media

Du kan filtrera efter dynamiska mediebilder genom att välja Dynamic Media > Sets på panelen Filters. Den filtrerar och visar resurser som bilduppsättningar, karuseller, blandade medieuppsättningar och rotationsuppsättningar. När författarna redigerar webbsidor kan de söka efter uppsättningar inifrån Content Finder. Det finns ett filter för uppsättningar på en snabbmeny.

Söka efter digitala resurser i Content Finder vid redigering av webbsidor content-finder

Författare kan använda Content Finder för att söka i DAM-databasen efter relevanta resurser och använda resurserna på de webbsidor de skapar. Författare kan också använda funktionen Anslutna resurser för att söka efter resurser som är tillgängliga på en fjärrdator Experience Manager distribution. Författare kan sedan använda dessa resurser på webbsidor på en lokal Experience Manager distribution. Se använda fjärrresurser.

Sök i samlingar collections

Experience Manager sökfunktionen stöder sökning efter samlingar och sökning efter resurser i en samling. Se söksamlingar.

Resursväljare asset-picker

NOTE
Resursväljaren anropades tillgångsväljare i tidigare versioner av Adobe Experience Manager.

Med resursväljaren kan du söka efter, filtrera och bläddra bland DAM-resurser på ett speciellt sätt. Resursväljaren finns på https://[aem_server]:[port]/aem/assetpicker.html. Du kan hämta metadata för resurser som du väljer med resursväljaren. Du kan starta det med begärandeparametrar som stöds, till exempel resurstyp (bild, video, text) och markeringsläge (enstaka eller flera markeringar). De här parametrarna anger kontexten för resursväljaren för en viss sökinstans och förblir intakta genom hela markeringen.

Resursväljaren använder HTML 5 Window.postMessage meddelande som skickar data för den valda resursen till mottagaren. Det fungerar bara i bläddringsläget och endast med omsökningsresultatsidan.

Skicka följande frågeparametrar i en URL för att starta resursväljaren i en viss kontext:

Namn
Värden
Exempel
Syfte
resurssuffix (B)
Mappsökväg som resurssuffix i URL: https://localhost:4502/aem/assetpicker.html/<folder_path>
Så här startar du resursväljaren med en viss mapp markerad, till exempel med mappen /content/dam/we-retail/en/activities markerat ska URL:en ha följande format: https://localhost:4502/aem/assetpicker.html/content/dam/we-retail/en/activities?assettype=images
Om du vill att en viss mapp ska väljas när resursväljaren startas, skickar du den som ett resurssuffix.
mode
en, flera
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mode=single
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mode=multiple
I flera lägen kan du markera flera resurser samtidigt med resursväljaren.
dialog
true, false
https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?dialog=true
Använd de här parametrarna för att öppna resursväljaren som Granite-dialogrutan. Det här alternativet kan bara användas när du startar resursväljaren via fältet Bevilja sökväg och konfigurerar den som URL för pickerSrc.
root
<folder_path>
https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?assettype=images&root=/content/dam/we-retail/en/activities
Använd det här alternativet om du vill ange rotmappen för resursväljaren. I det här fallet kan du bara välja underordnade resurser (direkt/indirekt) under rotmappen med resursväljaren.
viewmode
sök
Så här startar du resursväljaren i sökningsläge, med assettype och mimetype parametrar.
assettype
Bilder, dokument, multimedia, arkiv.
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=images
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=documents
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=multimedia
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=archives
Använd alternativet för att filtrera resurstyper baserat på angivet värde.
mimetype
MIME-typ (/jcr:content/metadata/dc:format) av en resurs (jokertecken stöds också).
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=image/png
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=*png
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=*presentation
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=*presentation&mimetype=*png
Använd det för att filtrera resurser baserat på MIME-typ.

Om du vill komma åt resursväljargränssnittet går du till https://[aem_server]:[port]/aem/assetpicker. Navigera till önskad mapp och markera en eller flera resurser. Du kan också söka efter den önskade resursen i rutan Sök, tillämpa det filter som behövs och sedan markera den.

Bläddra och markera resurs i resursväljaren

Bild: Bläddra och markera resurs i resursväljaren.

Begränsningar limitations

Sökfunktionen i Experience Manager Assets har följande begränsningar:

 • Ange inget radavståndsutrymme i sökfrågan, annars fungerar inte sökningen.
 • Experience Manager kan fortsätta att visa söktermen efter att du har valt egenskaper för en resurs bland sökresultaten och sedan avbryta sökningen.
 • När du söker efter mappar, filer och mappar kan sökresultaten inte sorteras efter någon parameter.
 • Om du väljer Return utan att skriva i Omnisearch-fältet, Experience Manager returnerar en lista med endast filer och inte mappar. Om du söker efter mappar utan att använda ett nyckelord Experience Manager returnerar inga resultat.
 • Du kan utföra fulltextsökning på mappar. Ange ett sökord som sökningen ska fungera med.

Visuell sökning eller likhetssökning har följande begränsningar:

 • Visuell sökning fungerar bäst med en stor databas. Även om det inte finns något minsta antal bilder som krävs för bra resultat är kvaliteten på matchningar med ett fåtal bilder inte lika bra som matchningar från en stor databas.
 • Du kan inte ändra modell eller tåg Experience Manager för att hitta liknande bilder. Modellen ändras inte om du till exempel lägger till eller tar bort smarta taggar för ett fåtal resurser. Resurserna tas inte med i de visuellt liknande sökresultaten.

Sökfunktionen kan ha prestandabegränsningar i följande scenarier:

 • Kortvyn har en snabbare inläsningstid jämfört med listvyn för att visa sökresultaten.

Söktips tips

 • När du övervakar granskningsstatusen för resurser ska du använda lämpligt alternativ för att hitta vilka resurser som är godkända eller vilka resurser som väntar på godkännande.

 • Använd Insights-predikatet för att söka efter resurser som stöds baserat på användningsstatistik från olika Creative-program. Användningsdata grupperas under Användningspoäng, Impressions, Clicks och Media-kanaler där resurserna visas i kategorier.

 • Använd Select All om du vill välja de sökbara resurserna. Experience Manager visar först 100 resurser i kortvyn och 200 resurser i listvyn. Fler resurser läses in när du bläddrar i sökresultaten. Du kan välja fler resurser än de inlästa resurserna. Antalet markerade resurser visas i det övre högra hörnet på sökresultatsidan. Du kan arbeta med markeringen, till exempel hämta de markerade resurserna, uppdatera metadataegenskaperna i grupp för de markerade resurserna eller lägga till de markerade resurserna i en samling. När fler resurser är markerade än vad som visas tillämpas en åtgärd antingen på alla markerade resurser eller så visas antalet resurser som åtgärden används på i en dialogruta. Om du vill använda en åtgärd på de resurser som inte lästes in kontrollerar du att alla resurser är uttryckligen markerade.

 • Om du vill söka efter resurser som inte innehåller obligatoriska metadata går du till obligatoriska metadata.

 • Alla metadatafält används för sökningen. En allmän sökning, som att söka efter 12, ger vanligtvis många resultat. Du får bättre resultat om du använder dubbla (inte enkla) citattecken eller ser till att talet ligger intill ett ord utan specialtecken (till exempel shoe12).

 • Fulltextsökning stöder operatorer som - och ^. Om du vill söka efter de här bokstäverna som stränglitteraler omger du sökuttrycket med citattecken. Använd till exempel "Notebook - Beauty" i stället för Notebook - Beauty.

 • Om sökresultaten är för många bör du begränsa sökområde till noll-i för de önskade resurserna. Det fungerar bäst om du har en aning om hur du ska söka efter de önskade resurserna, till exempel en viss filtyp, en viss plats, specifika metadata och så vidare.

 • Taggning: Taggar hjälper dig att kategorisera resurser som kan bläddras och sökas effektivare. Taggning hjälper till att sprida rätt taxonomi till andra användare och arbetsflöden. Experience Manager erbjuder metoder för att automatiskt tagga resurser med hjälp av Adobe Sensei artificiellt intelligenta tjänster som hela tiden blir bättre på att tagga materialet med användning och utbildning. När du söker efter resurser tas smarta taggar med i beräkningen om funktionen är aktiverad på ditt konto. Det fungerar tillsammans med de inbyggda sökfunktionerna. Se sökbeteende. Om du vill optimera den ordning i vilken sökresultaten visas kan du öka rankningen av några utvalda resurser.

 • Indexering: Endast indexerade metadata och resurser returneras i sökresultatet. För bättre täckning och prestanda bör du se till att indexeringen är korrekt och följa bästa praxis. Se indexering.

 • Om du vill exkludera specifika resurser från sökresultaten använder du excludedPath i Lucene-indexet.

Några exempel som illustrerar sökning samples

Använd citattecken runt nyckelord för att hitta resurser som innehåller den exakta frasen i exakt den ordning som anges av användaren.

Sökbeteende med och utan citattecken

Bild: Sökbeteende med och utan citattecken.

Sök med asterisk som jokertecken: Om du vill bredda sökningen använder du en asterisk före eller efter sökordet för att matcha ett valfritt antal tecken. Om du till exempel söker efter en körning utan asterisk returneras inga resurser som innehåller någon variant av ordet (inklusive i metadata). En asterisk ersätter ett valfritt antal tecken. Exempel:

 • run returnerar resurser med nyckelordet exakt run
 • run* returnerar resurser med running, run, runawayoch så vidare.
 • *run returnerar resurser med outrun, rerunoch så vidare.
 • *run* returnerar alla möjliga kombinationer.

Illustration use asterisk wildcard in asset search using a example

Bild: Illustration use of asterisk wildcard in Asset search using an example.

Söka med frågetecken - jokertecken: Om du vill bredda sökningen använder du en eller flera ? tecken som matchar det exakta antalet tecken. I följande bild:

 • run??? frågan matchar inte någon resurs.

 • run???? frågan matchar ordet running med fyra tecken efter run.

 • ??run frågan matchar ordet rerun med två tecken före run.

Illustration use of question mark wildcard in Asset search using a example

Bild: Illustration av användningen av frågetecknet jokertecken i resurssökning med hjälp av ett exempel.

Uteslut ett nyckelord: Använd streck för att söka efter resurser som inte innehåller något nyckelord. Till exempel: running -shoe frågan returnerar resurser som innehåller running, men inte shoe. På samma sätt camp -night frågan returnerar resurser som innehåller camp men inte night. Frågan camp-night returnerar resurser som innehåller båda camp och night.

Användning av bindestreck för att söka efter resurser som inte innehåller ett exkluderat nyckelord

Bild: Användning av bindestreck för att söka efter resurser som inte innehåller ett exkluderat nyckelord.

Konfigurations- och administrationsuppgifter som rör sökfunktioner configadmin

Sök i indexkonfigurationer searchindex

Resursidentifiering bygger på indexering av DAM-innehåll, inklusive metadata. Snabbare och exaktare tillgångsidentifiering bygger på optimerad indexering och lämpliga konfigurationer. Se sökindex, frågor och indexeringoch bästa praxis.

Om du vill exkludera specifika resurser från sökresultaten använder du excludedPath i Lucene-indexet.

Visuell sökning eller likhetssökning configvisualsearch

Visuell sökning använder smarta taggar. Följ de här stegen när du har konfigurerat funktionen för smart taggning.

 1. I Experience Manager CRXDE, in /oak:index/lucene lägger du till följande egenskaper och värden och sparar ändringarna.

  • costPerEntry type-egenskap Double med värdet 10.
  • costPerExecution type-egenskap Double med värdet 2.
  • refresh type-egenskap Boolean med värdet true.

  Den här konfigurationen tillåter sökningar från lämpligt index.

 2. Skapa Lucene-index i CRXDE på /oak:index/damAssetLucene/indexRules/dam:Asset/properties, skapa nod med namnet imageFeatures av typen nt-unstructured. I imageFeatures nod,

  • Lägg till name type-egenskap String med värdet jcr:content/metadata/imageFeatures/haystack0.
  • Lägg till nodeScopeIndex type-egenskap Boolean med värdet för true.
  • Lägg till propertyIndex type-egenskap Boolean med värdet för true.
  • Lägg till useInSimilarity type-egenskap Boolean med värdet true.

  Spara ändringarna.

 3. Åtkomst /oak:index/damAssetLucene/indexRules/dam:Asset/properties/predictedTags och lägga till similarityTags type-egenskap Boolean med värdet för true.

 4. Använd smarta taggar på resurserna i Experience Manager databas. Se konfigurera smarta taggar.

 5. I CRXDE: /oak-index/damAssetLucene nod, ange reindex egenskap till true. Spara ändringarna.

 6. (Valfritt) Om du har anpassat sökformulär kopierar du /libs/settings/dam/search/facets/assets/jcr%3Acontent/items/similaritysearch nod till /conf/global/settings/dam/search/facets/assets/jcr:content/items. Spara ändringarna.

Mer information finns i förstå smarta taggar i Experience Manager och hantera smarta taggar.

CAUTION
Om Lucene-indexeringen görs av Adobe Experience Managerfungerar sökningen baserat på smarta taggar inte som förväntat.

Obligatoriska metadata mandatorymetadata

Affärsanvändare, administratörer och DAM-bibliotek kan definiera vissa metadata som obligatoriska metadata som är ett måste för att affärsprocesserna ska fungera. Av olika anledningar kan vissa resurser sakna dessa metadata, t.ex. äldre resurser eller resurser som migrerats i grupp. Resurser med saknade eller ogiltiga metadata identifieras och rapporteras baserat på den indexerade metadataegenskapen. Information om hur du konfigurerar den finns i obligatoriska metadata.

Ändra sökfaktorer searchfacets

För att förbättra upptäcktens hastighet Experience Manager Assets innehåller sökfaktorer som du kan använda för att filtrera sökresultaten. Panelen Filter innehåller som standard några standardaspekter. Administratörer kan anpassa filterpanelen för att ändra standardmetoderna med hjälp av inbyggda predikat. Experience Manager innehåller en bra samling inbyggda predikat och en redigerare för att anpassa ansiktena. Se sökfack.

Extrahera text när du överför resurser extracttextupload

Du kan konfigurera Experience Manager om du vill extrahera texten från resurserna när användare överför resurser, till exempel PSD eller PDF. Experience Manager indexerar den extraherade texten och hjälper användarna att söka efter dessa resurser baserat på den extraherade texten. Se överföra resurser.

Om textextraheringen blir alltför resurskrävande för distributionen bör du överväga inaktivera textrahering.

Anpassade predikat för att filtrera sökresultat custompredicates

Predikat används för att skapa ansikten. Administratörer kan anpassa sökmetoderna på panelen Filter med förkonfigurerade predikat. Dessa predikat kan anpassas med hjälp av övertäckningar. Se skapa anpassade predikat.

Du kan söka efter digitala resurser baserat på en eller flera av följande egenskaper. Filter som gäller för vissa av dessa egenskaper är som standard tillgängliga och vissa andra filter kan skapas för att användas på andra egenskaper.

Sökfält
Sök egenskapsvärden
MIME-typer
Bilder, Dokument, Multimedia, Arkiv eller Annat.
Senast ändrad
Timme, dag, vecka, månad eller år.
Filstorlek
Liten, Medel eller Stor.
Publiceringsstatus
Publicerad eller opublicerad.
Godkänd status
Godkänd eller Avvisad.
Orientering
Vågrät, Lodrät eller Fyrkant.
Stil
Färg eller Svartvitt.
Videohöjd
Anges som lägsta och högsta värde. Värdet lagras endast i metadata för videoåtergivningar.
Videobredd
Anges som lägsta och högsta värde. Värdet lagras endast i metadata för videoåtergivningar.
Videoformat
DVI, Flash, MPEG4, MPEG, OGG Theora, QuickTime, Windows Media. Värdet lagras i källvideons metadata och eventuella återgivningar.
Videokodek
x264. Värdet lagras endast i metadata för videoåtergivningar.
Videobithastighet
Anges som lägsta och högsta värde. Värdet lagras endast i metadata för videoåtergivningar.
Ljudkodek
Libvorbis, Lame MP3, AAC-kodning. Värdet lagras endast i metadata för videoåtergivningar.
Bithastighet för ljud
Anges som lägsta och högsta värde. Värdet lagras endast i metadata för videoåtergivningar.

Arbeta med resurssökningsresultat aftersearch

Du kan göra följande med de resurser du har sökt i Experience Manager:

 • Visa metadataegenskaper och annan information.
 • Hämta en eller flera resurser.
 • Använd Skrivbordsåtgärder för att öppna resurserna i skrivbordsappen.
 • Skapa smarta samlingar.
 • Skapa en version
 • Starta ett arbetsflöde
 • Relatera eller inte relatera tillgångar
 • Använd filter på panelen Filter som visas automatiskt när du har gjort sökningen för att begränsa sökresultaten.

Sortera sökresultat sort

Sortera sökresultaten för att hitta de resurser som behövs snabbare. Du kan sortera sökresultaten i listvyn och endast när du väljer Files från Filters -panelen. Assets använder sortering på serversidan för att snabbt sortera alla resurser (oavsett hur många) i en mapp eller resultaten av en sökfråga. Sortering på serversidan ger snabbare och exaktare resultat än sortering på klientsidan.

I listvyn kan du sortera sökresultaten på samma sätt som du kan sortera resurser i valfri mapp. Sortering fungerar för de här kolumnerna - Namn, Titel, Status, Dimensioner, Storlek, Klassificering, Användning, Skapad, Ändrad, Publicerad, Arbetsflöde och Utcheckad.

Information om begränsningar för sorteringsfunktioner finns i begränsningar.

Kontrollera detaljerad information om en resurs checkinfo

Du kan kontrollera detaljerad information om en sökresurs från sökresultatsidan.

Om du vill visa alla metadata för en resurs markerar du resursen och klickar på properties i verktygsfältet.

Om du vill kontrollera kommentarerna för en resurs eller versionshistoriken för en resurs klickar du på resursen för att öppna en stor förhandsvisning. Öppna tidslinjen i den vänstra rutan och välj Comments eller Versions. Du kan också sortera tidslinjeaktiviteter, som kommentarer eller versioner, i kronologisk ordning.

Sortera tidslinjeposter för en sökresurs

Bild: Sortera tidslinjeposter för en sökresurs.

Hämta sökbara resurser download

Du kan hämta de sökda resurserna och deras återgivningar på samma sätt som du hämtar vanliga resurser från mappar. Välj en eller flera resurser från sökresultaten och klicka på Download i verktygsfältet.

Uppdatera metadataegenskaper gruppvis metadataupdates

Det går att göra satsvisa uppdateringar av de gemensamma metadatafälten för flera resurser. Välj en eller flera resurser från sökresultaten. Klicka Properties i verktygsfältet och uppdatera metadata efter behov. Klicka Save and Close när det är klart. De befintliga metadata i de uppdaterade fälten skrivs över.

För resurser som är tillgängliga i en enda mapp eller samling är det enklare att uppdatera flera metadata samtidigt utan att använda sökfunktionen. För resurser som är tillgängliga i olika mappar eller matchar ett gemensamt villkor är det snabbare att uppdatera metadata i grupp via sökning.

Smarta samlingar smart-collections

En samling är en ordnad uppsättning resurser som kan innehålla resurser från olika platser, eftersom samlingar bara innehåller referenser till dessa resurser. Samlingar är av följande två typer:

 • En statisk referenslista med resurser, mappar och andra samlingar.
 • En dynamisk lista (smart samling) som fyller i resurser i samlingen baserat på sökvillkor.

Du kan skapa smarta samlingar baserat på sökvillkoren. På panelen Filters väljer du Files och klickar på Save Smart Collection. Läs mer i Hantera samlingar.

Skapa en version create-version

Skapa en version för resurserna som visas i sökresultaten. Markera resursen och klicka på Create > Version. Lägg till en valfri etikett eller kommentar och klicka på Create. Du kan också välja flera resurser och skapa versioner för dem samtidigt.

Skapa ett arbetsflöde create-workflow

På samma sätt som när du skapar en version kan du också skapa ett arbetsflöde för resurserna som visas i sökresultaten. Markera resurserna och klicka på Create > Workflow. Välj arbetsflödesmodell, ange en rubrik för arbetsflödet och klicka på Start.

Relatera och inte relatera tillgångar relate-unrelate-assets

Relatera och dela upp resurser som visas i sökresultaten. Markera resurserna och klicka på Relate eller Unrelate.

Oväntade sökresultat och problem unexpected-results

Fel, problem, symtom
Möjlig orsak
Möjlig korrigering eller förståelse för problemet
Felaktiga resultat vid sökning efter resurser som saknar metadata.
När du söker efter resurser som saknar obligatoriska metadata, Experience Manager kan visa vissa resurser som har giltiga metadata. Resultatet baseras på indexerad metadataegenskap.
När metadata har uppdaterats krävs omindexering för att resursens metadata ska visas korrekt. Se obligatoriska metadata.
För många sökresultat.
En stor sökparameter.
Begränsa sökområde. Smarta taggar kan ge fler sökresultat än du förväntade dig. Se sökbeteende med smarta taggar.
Orelaterade eller delvis relaterade sökresultat.
Sökbeteendet ändras med smart taggning.
Förstå hur sökningen ändras efter smart taggning.
Inga förslag för resurser som fylls i automatiskt.
Nyligen överförda resurser har ännu inte indexerats. Metadata är inte omedelbart tillgängliga som förslag när du börjar skriva ett söknyckelord i omsökningsfältet.
Experience Manager Väntar till utgången av en timeout-period (en timme som standard) innan ett bakgrundsjobb körs för att indexera metadata för alla nyligen överförda eller uppdaterade resurser och lägger sedan till metadata i listan med förslag.
Inga sökresultat.
 • Resurser som matchar din fråga finns inte.
 • Blanksteg har lagts till före sökfrågan.
 • Det metadatafält som inte stöds innehåller nyckelordet som du sökte efter.
 • Sökningar som görs när en resurs är ledig.
 • Sök med ett annat nyckelord. Du kan också använda smart taggning eller likhetssökning för att förbättra sökresultaten.
 • Känd begränsning.
 • Alla metadatafält används inte för sökningar. Se omfång.
 • Sök senare eller ändra i tid och offline för att hitta de resurser som behövs.
Sökfilter eller predikat är inte tillgängligt.
 • Sökfiltret är inte konfigurerat.
 • Den är inte tillgänglig för din inloggning.
 • (Sannolikheten är mindre) Sökalternativen är inte anpassade efter den distribution du använder.
 • Kontakta administratören för att kontrollera om sökanpassningarna är tillgängliga eller inte.
 • Kontakta administratören för att kontrollera om ditt konto har behörighet att använda anpassningen.
 • Kontakta administratören och kontrollera tillgängliga anpassningar för Assets distribution du använder.
När du söker efter visuellt liknande bilder saknas en förväntad bild.
 • Bilden är inte tillgänglig i Experience Manager.
 • Bilden är inte indexerad. Vanligtvis när den nyligen har överförts.
 • Bilden är inte smart taggad.
 • Lägg till bilden i Assets.
 • Kontakta administratören om du vill indexera om databasen. Se även till att du använder rätt index.
 • Kontakta administratören om du vill tagga de relevanta resurserna på ett smart sätt.
När du söker efter visuellt liknande bilder visas en irrelevant bild.
Visuell sökfunktion.
Experience Manager visar så många potentiellt relevanta tillgångar som möjligt. Mindre relevanta bilder, om sådana finns, läggs till i resultatet men med en lägre sökrankning. Kvaliteten på matchningarna och relevansen hos de sökda resurserna minskar när du bläddrar nedåt i sökresultaten.
När du väljer och arbetar med sökresultat utförs inte alla sökbara resurser.
The Select All väljer bara de första 100 sökresultaten i kortvyn och de första 200 sökresultaten i listvyn.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2